Transparantie in verleende steun

Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.

Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende verenigingen en stichtingen die van Pfizer in 2013 financiële steun hebben ontvangen.

  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2009: € 130.000,-
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2010: € 229.051,-
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2011: € 213.636,-
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2012: € 233.001,-
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2013: € 174.602,-


Specificatie verleende steun in 2013


Indicatie gebied Pfizer Patiëntenorganisatie Financiële ondersteuning voor Bedrag
Chronische Pijn BVN (Borstkanker Vereniging Nederland) Bladpartner B 2.500
Whiplash Stichting Nederland Implementatie Pijn en Energie (PEP) meter op de website en achterbanraadpleging 2.500
Stichting Pijn-Hoop Ledenbijeenkomst en Nieuwsbrief 2.500
Nederlandse Vereniging van Ruppijnpatiënten (NVVR) Project "Leden vinden en binden" 2.500
Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatienten Bijdrage aan migraine film en gewijzigde herdruk Migraine boekje 4.000
Partnership met Pfizer Consumer Health 2013 12.250
       
Dermatologie PVN (Psoriasis Vereniging Nederland) Bijdrage werklunch voortbestaan PVN 250
Donatie WPD 500  
Congres Word Psoriasis Day (WPD) op 26 oktober 2013 7.500  
Stichting Nationaal Huidfonds Ontwikkeling e-learning modules ten behoeve van dermatologen 5.500  
       
Hart-en Vaatziekten/Metabool Stichting Pulmonaire Hypertensie (PHA) Nederland Kwartaalblad Papillon en Kinderdag najaar 2013 5.000
Extra uitgave kwartaalblad voor 10 jarig bestaan (jubileumuitgave) 3.000
Trombosestichting Nederland Donatie n.a.v. fondsenwervingsactie ISTH 2013 1.000
       
Hemofilie NVHP (Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patienten) Hydrotherapie project 19.710
       
Oncologie BVN (Borstkanker Vereniging Nederland) Bladpartner B 5.000
Longkanker Informatiecentrum Awareness Campagne Longkanker 2.000
NVN (Nierpatienten Vereniging Nederland) World Kidney Day en voorlichtingsactiviteiten 1.000
NET-Groep (Neuro-Endocrine Tumoren) Ontwikkeling Boekje: 100 vragen over NET en organisatie voorlichtingsdag 4.000
Inloophuis Haaglanden Theatervoorstelling voor kinderen en leerkrachten over kanker "Een echte kanker voorstelling" 2.398
Vereniging Waterloop (blaas- en nierkanker) Krachtige reputatie opbouwen, Imagoverbetering en toekomstbestendig maken van de vereniging 5.000
       
Reumatologie Stichting Bechterew in Beweging Project Bechterew Actief 2013 en Project lage rugpijn bij jongeren (50/50) 10.000
Ondersteuning van drukkosten en mailingkosten voor mailing naar fysiotherapeuten 2.000
Stiching Leven met Reuma (Den Bosch) Ondersteuning informatiebijeenkomsten 2013 1.500
       
Vaccins Federatie Ouders van Slechthorende kinderen met Spraak en -taalmoeilijkheden (FOSS) Ondersteuning voorlichting en informatie 1.000
Longfonds (voorheen Astmafonds) Project awareness project via social media m.b.t. longontsteking 29.027
       
Endocrinologie TCN (Turner Contact Nederland) Bijdrage aan kwartaalblad, Familiedag op 13 april 2013 en Lustrumviering 22 juni 2013 3.500
Ned. Ver. voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVGG) Bijdrage aan organisatiekosten Familiedag en voorlichtingsactiviteiten 1.500
SGA Platform (Small for Gestational Age) Bijdrage begroting, met name Hormoon-koepel, houden van een bescheiden ledendag en PR kosten 2.000
St. NVACP25 uit naam van Bijniervereniging NVACP Organisatie mini congres op 31 mei 2013 te Soestduinen 1.500
Bijniervereniging SOS Medicijntasje voor bijnierpatienten 9.317
       
Overig / Algemeen / Koepelorganisatie Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening (EGV) Bijdrage aan kosten Helpdesk 2013 10.000
LAN (Long Alliantie Nederland Bedrijfslidmaatschap 2013 5.150
VSOP (koepel voor zeldzame en genetische aandoeningen Ondersteuning oprichting en organisatie voorlichtingsmiddag en website Stichting Amyloidose Nederland 7.000
Organisatie en nazorg Nationale Conferentie Zeldzame aandoeningen 3.000
       
Totale bijdrage voor 2013     174.602

14.PFE.3.180