Skip directly to content

28 mei 2015 - Heel Pfizer zorgt – “Wat zou je willen veranderen in de gezondheidszorg?”

Dinsdag 26 mei 2015 - Eind 2014 werden alle Pfizer medewerkers uitgedaagd om in een werkgroep van ongeveer 10 collega’s een goed uitgewerkt & toepasbaar zorgproject/idee te bedenken welke de Nederlandse gezondheidszorg en/of gezondheid zou kunnen verbeteren. Op 26 mei 2015 zijn door de medewerkers uit in totaal twintig ideeën de drie - in hun ogen - meest relevante, meest realistische en meest innovatieve projecten gekozen. De groep die uiteindelijk de meeste stemmen kreeg, ontwikkelde een plan om een ‘vraag en aanbod ‘ platform van ervaringsdeskundigen voor dwarslaesiepatiënten te ontwikkelen. Alle drie de gekozen teams hebben voor hun zorgproject een geldbedrag ter beschikking gekregen als startbudget. Zij kunnen dit alleen of samen met een externe organisatie inzetten.

“Wat zie je niet goed gaan in de gezondheidszorg? Wat wil je veranderen? Waar denk jij dat het beter, efficiënter, gemakkelijker of op een andere manier kan/moet? Waar zou je je in willen verdiepen? Aan welke knelpunten in de Nederlandse gezondheidszorg wil je werken?” Dit omdat goede zorg verder gaat dan het ontwikkelen en verstrekken van innovatieve medicijnen.

Pfizer organiseerde daarom in de eerste helft van 2015 Heel Pfizer Zorgt. Aan alle collega’s van Pfizer Nederland werd eind 2014 gevraagd om in groepsverband na te denken over een zorgproject/idee om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Alles mocht. Door op elkaars kennis te bouwen en vanuit verschillende disciplines samen te werken, zijn 20 prachtige ideeën ontstaan.

Op 26 mei zijn door de collega’s van Pfizer drie ideeën gekozen als het meest relevant, meest realistisch en meest innovatief. Deze projecten zijn:

  • Vraag & Aanbod platform van ervaringsdeskundigen voor dwarslaesiepatiënten - Een plek waar vraag en aanbod met betrekking tot ervaringsdeskundigen wordt samengebracht bestaat nog niet. Dit web-based platform (op de site van de Dwarslaesie Organisatie Nederland) komt zodoende tegemoet aan de behoefte van patiënten om gemakkelijk met elkaar in contact te komen. Het platform wordt ontwikkeld als een internetmodule welke kan worden geïntegreerd met de websites van patiëntenorganisaties. Samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland zal een pilot worden gestart waarin ervaringsdeskundigen patiënten ondersteunen, begeleiden en als vraagbaak dienen. Uiteindelijk wordt de empowerment van patiënten vergroot, komen patiënten goed voorbereid bij de juiste zorgaanbieder en haalt het mensen uit het persoonlijk isolement. Voor de zorg als geheel kan dit leiden tot een verhoging van de kosteneffectiviteit.
  • Kanker op het werk – Jaarlijks worden in Nederland bijna 40.000 werknemers getroffen door een vorm van kanker (FNV, 2015). De verschillende verschijningsvormen van de ziekte, uiteenlopende behandeltrajecten, prognoses en nadrukkelijk het individu, maken dat in ieder ziekte/verzuimtraject, maatwerk is geboden. Er dient zodoende een unieke relatie te zijn tussen werknemer en werkgever, op basis van vertrouwen, gevoel en kunde, waardoor het maatwerk dat nodig is gemaakt kan worden. De werkgroep wil zich toeleggen op het door ontwikkelen van leidinggevenden en algemene bewustwording omtrent ‘Kanker op het werk’ (inclusief ‘tools’ en werkafspraken). Dit zodat werknemers met kanker zich (nog) meer gesteund voelen en beter herstellen, teneinde eerder en beter terug te komen op het werk, wat een winst is voor beiden.
  • Trek eens aan de bel – Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving. Eenzamen mensen lopen een groter risico op overlijden dan niet-eenzame mensen. En aanhoudende gevoelens van eenzaamheid zijn gerelateerd aan gezondheidsklachten. Eenzaamheid is méér dan een vervelend gevoel: het is schadelijk voor de gezondheid. Gelukkig zijn er al heel veel initiatieven om eenzamen mensen te helpen. Vaak draaien deze initiatieven echter op een beperkte groep vrijwilligers en een kleine groep hulpvragers. De werkgroep wil zich daarom toeleggen op het bevorderen van de sociale cohesie in buurten. Zij willen mensen in de straat of buurt dichter bij elkaar brengen en iedereen betrekken bij het voorkomen van eenzaamheid. Hiervoor wil de werkgroep de ‘trek eens aan de bel’-campagne ontwikkeld die mensen laagdrempelig met elkaar in contact brengt waarbij de aanbodzijde centraal gesteld wordt.

De drie ‘winnende’ teams hebben allen een geldbedrag ter beschikking gekregen als startbudget voor hun zorgproject. Zij kunnen dit alleen of samen met een externe organisatie inzetten. Voor dit traject is een startbudget van drieduizend euro ter beschikking gesteld door Pfizer.

15.PFE.3.276