Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Bloggen

Drie tips voor de nieuwe minister

19 maart 2021 - De Nederlandse kiezer heeft gesproken. Nu is de vraag welke partijen het samen lukt om op anderhalve meter afstand hun ideologische verschillen te overbruggen?

Binnen die nieuwe coalitie zullen verschillen van ideologie, opvattingen en belangen bestaan. Net zoals tussen de overheid en bedrijven, zoals de producenten van innovatieve geneesmiddelen. Juist tijdens de coronapandemie bleek echter dat overheid en bedrijven die verschillen konden overbruggen om samen te werken. Voor de minister die ons land de komende jaren door de nasleep van de pandemie mag leiden, bij deze daarom alvast drie tips.

Keer niet terug naar het ‘oude normaal’

Net als iedereen verlang ik naar het einde van de coronapandemie. Op het kantoor collega’s ontmoeten, weer gewoon naar het café op vrijdagavond en oma een knuffel geven. Maar niet alles moet terug naar het ‘oude normaal’.

Waar er voor de coronacrisis vooral óver de makers van geneesmiddelen werd gesproken, is er gedurende de pandemie gelukkig ook veel mét de mensen uit de sector gesproken. Zoals in het Outbreak Management Team (OMT) wetenschappers uit verschillende disciplines elkaar aanvullen en versterken, is het nuttig om bij farmaceutisch beleid ook te praten met bedrijven die de geneesmiddelen ontdekken, ontwikkelen en maken. Laten we dit vooral blijven doen.

Waarom geen jaarlijks overleg met beleidsmakers, wetenschappers en vaccinproducenten over de voorbereiding op een volgende pandemie? Een open houding hoort echt bij het ‘nieuwe normaal’. Want vooroordelen, aannames en stereotyperingen zijn er om beslecht te worden. Ze staan vooruitgang alleen maar in de weg.

Robert Smet

Samen de toekomst in

Een van de eerste vragen voor het volgende kabinet zal straks zijn; hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende vaccins beschikbaar hebben? De les die we nu geleerd hebben, is dat een wereldwijde pandemie als gevolg van een infectieziekte een reëel gevaar is.  Het kan snel gaan. Een volgende uitbraak kan zomaar op de loer liggen.

Daar zullen we ons op moeten voorbereiden. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om gezamenlijk het rapport van Hans Schikan, de speciale gezant, over opschaling van de vaccinproductie te bespreken. Samenwerking, dialoog en het bij elkaar brengen van alle partijen is ook hier essentieel om goed voorbereid de toekomst in te gaan.

Zinnige zorg

Ook het huishoudboekje zal zonder twijfel op tafel komen. Gratis geld bestaat helaas niet. Een jaar lockdowns, steunmaatregelen en intensieve zorg voor COVID-19 patiënten hebben de staatsschuld flink doen oplopen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om die schulden niet door te schuiven naar volgende generaties. Ook bedrijven zullen hieraan een bijdrage moeten en willen leveren.

Laten we daarom met elkaar kijken hoe we (ook) de inzet van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen effectief kunnen organiseren en tegelijkertijd de zorg betaalbaar kunnen houden. Ook het niet hebben van een oplossing is kostbaar. Iedere week zonder vaccins gaat niet alleen gepaard met het verlies van levens en kwaliteit van leven, maar kost de maatschappij door de lockdown ook nog eens miljarden euro’s.  Oftewel, “if you think treatment is expensive, try ignorance” (mijn vrije adaptatie van “if you think education is expensive, try ignorance”).

Tot slot, de overheid heeft tijdens de pandemie laten zien dat ze in recordtempo nieuwe vaccins kan beoordelen, dat er goed samengewerkt kan worden met de vaccinontwikkelaars en dat zij in staat is om een vaccinatiecampagne uit te rollen die Nederland hopelijk tegen de zomer naar het ‘nieuwe normaal’ brengt. In het afgelopen jaar bleken vastgeroeste systemen plots vloeibaar. Laten we leren van die lessen. En met mijn drie tips in gedachten: ‘never let a good crisis go to waste.’

Pagina beoordelen Like Dislike