Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Stoppen met roken

Uw problemen gaan in rook op 2.0

Huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving

Per jaar onderneemt ongeveer een kwart van de rokers een stoppoging. In absolute getallen komt dit neer op ongeveer een miljoen stoppers. Veel van deze rokers bezoeken jaarlijks tenminste eenmaal de huisarts.

Het is van groot belang de potentiële stopper te herkennen, de juiste behoeften aan het licht te krijgen en passende interventies te bieden. Dit zal het slagingspercentage van de stoppoging aanzienlijk doen toenemen en de behandeling van eventuele andere aandoeningen eenvoudiger maken.

Deze nascholing is geaccrediteerd voor registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Doelstelling

Onder leiding van senior verslavingsarts mw. P.G. Tromp-Beelen, expert op het gebied van tabaksverslaving, wordt u een leerzaam en praktisch programma aangeboden.

Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel nietmedicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding.

Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

Inhoud nascholing

 • Feiten en getallen van tabaksverslaving
 • Oorzaak en effect tabaksverslaving
 • Werking nicotine
 • Verslaving en erfelijkheid
 • Postoperatieve complicaties bij tabaksverslaving
 • Zwangerschap en tabaksverslaving
 • Richtlijnen (Zorgmodule, CBO en NHG)
 • Niet-medicamenteuze behandeling met o.a.Motivational Interviewing
 • Medicamenteuze behandeling
 • Terugval
 • Casuïstiek
 • Toetsvragen
Nascholing voor

Apotheker
Gespecialiseerde verpleegkundige (GVK)
Huisarts
Praktijkondersteuner (POH)
Specialist
Verpleegkundig specialist (VS)
Verpleegkundige eerste lijn (VK1)

Docent

De nascholing is ontwikkeld door mw. P.G. Tromp-Beelen, verslavingsarts, Jellinek/Arkin te Amsterdam.

Duur nascholing

3 uur

Accreditering

Heraccreditering kan door Pfizer bv voor drie uur worden aangevraagd bij:

 • College voor Accreditering
 • Huisartsen van de KNMG
 • Accreditatie Bureau Medisch Specialisten
 • KNMP
 • NVvPO
 • V&VN
 • VSR
 • EADV

Aantal deelnemers

8 tot 25

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is afhankelijk van de afspraken ten aanzien van de eventuele zaalhuur, gastvrijheid en het aantal deelnemers.

In overleg met uw Pfizer contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld.

Datum en locatie

Op locatie in uw eigen ziekenhuis