Skip directly to content

Dorien Maas wint Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5000 euro voor onderzoek naar schizofrenie

30 november 2015 – Dorien Maas krijgt op 30 november de Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5000 euro uitgereikt voor haar onderzoek naar schizofrenie bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Deze Jong Talent Afstudeerprijs wordt uitgereikt in Haarlem bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Pfizer stelt deze prijs beschikbaar om haar betrokkenheid bij de wetenschap te tonen.

Schizofrenie is een psychiatrisch ziektebeeld dat vaak voor het eerst naar voren komt in de adolescentie, wanneer de prefrontale cortex aan het uitontwikkelen is. Dit gedeelte van het brein helpt ons te plannen, te leren en ons te concentreren. Met verschillende technieken is aangetoond dat er bij schizofreniepatiënten iets mis is in de prefrontale cortex. Dit uit zich onder andere in cognitieve symptomen zoals problemen met het kunnen plannen en concentreren. Om meer inzicht te krijgen in dit ziektebeeld en zo te komen tot een effectieve behandeling, wordt er ook onderzoek gedaan bij ratten.

De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar Dorien afstudeerde, onderzoekt al langer ratten die op verschillende fronten sterke overeenkomsten vertonen met mensen met schizofrenie, zowel gedragsmatig als neurobiologisch. Dorien ontdekte samen met andere onderzoekers dat hoge cellulaire stress sporen naliet in de hersenen van de ratten. Op moleculair en cellulair niveau nam ze in de hersenen (in de prefrontale cortex) van de ratten een patroon waar dat lijkt op vervroegde veroudering. Dit inzicht op neurobiologisch niveau is van belang voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen (medicijnen en gedragstherapie) voor cellulaire stress en de cognitieve symptomen van schizofrenie. Dorien heeft over haar onderzoek twee artikelen geschreven.

Samen met haar begeleiders Prof. dr. Gerard Martens, dr. Astrid Vallès en dr. Judith Homberg schreef ze ook een onderzoeksvoorstel. Zo verwierf ze een persoonlijke, vierjarige beurs van het Donders Instituut voor verdiepend onderzoek naar haar hypothese. In januari 2016 kan ze met deze beurs bij de Radboud Universiteit starten met promotieonderzoek. In afwachting hiervan doet ze nu onderzoek naar depressie aan de Università degli Studi in Milaan.

De Jong Talent Pfizer Prijs voor Life Sciences is op 30 november uitgereikt door Hanneke Kerkhof, Medical manager rare diseases & other specialty products Pfizer.

“De Life Sciences Prijs is bedoeld voor uitzonderlijke onderzoekstalenten zoals Dorien Maas. Zoals in het juryrapport is te lezen, heeft haar onderzoek sterk bewijs opgeleverd dat de veranderingen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel, die veroorzaakt wordt door oxidatieve stress, de basis vormt voor cognitieve symptomatologie. Dit is een belangrijk resultaat omdat hiermee de mogelijkheid ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies voor patiënten die leiden aan schizofrenie. Want ondanks de enorme vooruitgang die in de loop van de jaren al is geboekt, en er op veel ziektegebieden inmiddels effectieve behandelingen en geneesmiddelen bestaan, zijn helaas niet altijd alle patiënten hier uiteindelijk mee geholpen. Pfizer ondersteunt deze prijs dan ook van harte omdat ook wij dagelijks (samen)werken aan medische vooruitgang.”, aldus Hanneke Kerkhof.

De jurering was in handen van de KHMW te Haarlem. Dit jaar zijn vijftien kandidaten bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voorgedragen voor de Pfizer Prijs voor Life Sciences. Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury onder andere gelet op het aantal auteurs van de scripties en heeft de kandidaten die de scripties alleen geschreven hadden laten prevaleren. In het juryrapport is onder andere te lezen dat ‘Het duidelijk is dat Dorien een exceptionele en zeer breed ontwikkelde student is, die in veel projecten betrokken is geweest, en nog steeds is.’ Het juryrapport sluit af met de conclusie dat Dorien ‘een terechte winnaar is van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015’.

De Pfizer Prijs voor Life Science maakt onderdeel uit van de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent. De maatschappij jureert nog tal van andere belangrijke wetenschappelijke prijzen. De Prijzen hebben als doel de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.

Ga naar www.khmw.nl voor meer informatie over de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en het volledige prijzenprogramma.

15.PFE.3.276