Skip directly to content

Facturatie

Alle briefwisselingen over rekeningen, met inbegrip van o.a. facturen, creditnota's en overzichten, dienen te worden verstuurd naar:

Factuuradres

Pfizer B.V. (4726)
P.O. Box 10386 Ballsbridge, Dublin 4
IRELAND

Pfizer PFE B.V. (5928)
P.O. Box 10386
Ballsbridge, Dublin 4
IRELAND

Om de financiële diensten te stroomlijnen en efficiënt te laten verlopen, maakt Pfizer gebruik van een Financial Shared Services (GFS) centrum in Dublin. GFS is het betalingscentrum voor alle facturen van leveranciers uit Nederland en 18 andere Europese landen.

Factuurgegevens

Uw factuur dient de volgende gegevens te bevatten, zodat GFS de betaling kan verwerken:

 • Uw unieke factuurnummer en de factuurdatum 
 • Uw geregistreerde bedrijfsnaam en adres 
 • Uw BTW-nummer (in voorkomend geval) 
 • Betalingsgegevens (adres/bankgegevens) 
 • Een geldig PO-nummer (inkoopordernummer) van Pfizer, zie hiervoor de subtitle ‘Purchase Order’

Volledige gegevens over de levering, inclusief stukprijzen en aanvullingen, zodat het factuurbedrag kan worden gevalideerd.

Purchase order

Alle medewerkers van Pfizer die een order kunnen plaatsen voor goederen en/of diensten doen dit door middel van een inkooporder. U dient in het bezit te zijn van een geldige inkooporder voordat u in Nederland goederen levert en/of diensten verleent aan Pfizer. De order dient overeen te komen met de te leveren goederen en/of diensten. Het gaat dan met name om de hoeveelheid, prijs, beschrijving en eenheid.

Op de inkooporder staat een PO-nummer (inkoopordernummer), deze dient iedere leverancier eveneens in zijn bezit te hebben voordat goederen en/of diensten aan Pfizer worden geleverd. Hoe ziet dit PO-nummer (inkoopordernummer) eruit? Op de inkooporder staat een nummer dat begint met 81 of 85. Op uw factuur moet dan ditzelfde nummer vermeld staan. Facturen waarop het PO-nummer ontbreekt kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

De inkooporder is een document waarop de volgende belangrijke informatie terug te vinden is:

 • het PO-nummer (inkoopordernummer) 
 • Hoeveelheid 
 • Eenheid 
 • Prijs per stuk en totaalbedrag 
 • Productcode 
 • Beschrijving van goederen en/of diensten 
 • Datum order en leveringsdata 
 • Leveringslocatie 
 • Facturatieadres

Op de inkooporder staat tevens het telefoonnummer van de contactpersoon vermeld. Indien u gegevens op de inkooporder wenst te wijzigen, dient u Pfizer hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en schriftelijke instemming met de wijzigingen af te wachten alvorens de goederen te versturen of de werkzaamheden te starten. Discrepanties met de inkooporder dienen eerst te zijn opgelost voordat Pfizer tot betaling kan overgaan.