Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Groeihormoonstoornis

iGRO laat arts zien of behandeling aanslaat

Leestijd: 1 minuut

iGRO is een tool die artsen kan helpen om te beoordelen of een behandeling met groeihormoon aanslaat bij kinderen. Op basis van de gegevens die iGRO laat zien, kan een kinderendocrinoloog bepalen of een gegeven behandeling moet worden aangepast. 

Igro laat arts zien of behandeling aanslaat bij kind

Voluit staat iGRO  staat voor individual growth responds optimisation. Via de iGROtool ziet de arts de eerdere gemaakte groeivoorspelling voor een jaar afgezet tegen de daadwerkelijke groei van een kind. Daarnaast kan hij de groei van de afgelopen jaren - voor en na het starten van een groeibehandeling - zien.


Groeivoorspelling voor een jaar

De groeivoorspelling voor een jaar die in iGRO  in te stellen is, is gebaseerd op gegevens van duizenden kinderen van over de hele wereld die groeihormonen krijgen en wiens gegevens in een grote database zijn opgenomen. Op basis van de gegevens die de kinderendocrinoloog via iGRO verkrijgt, kan hij of zij besluiten om de groeihormoonbehandeling te optimaliseren, door de dagelijkse dosis te verhogen, te verlagen, te continueren zoals hij wordt gegeven òf te staken.

De tool maakt inzichtelijk hoe groei verloopt over tijd 

De tool maakt niet alleen voor artsen, maar ook voor kinderen en ouders inzichtelijk hoe de groei verloopt over tijd en visualiseert de vooruitgang. Daarmee krijgen met name de kinderen de stimulans om therapietrouw te zijn. Groeihormoon moet bij kinderen, die door uiteenlopende oorzaken te weinig of niet groeien, dagelijks worden geïnjecteerd. Wanneer dit niet gebeurt, kan de arts zien dat de voorspelde groei niet overeenkomt met de groei die te zien is volgens iGRO . 


Clue voor gesprek met patiënt

Als sprake is van achterblijvende groei, is het aan de arts om te bepalen wat er aan de hand is. Of er sprake is van onvoldoende therapietrouw, een te lage dosering of iets anders. De arts krijgt door de gegevens die hij krijgt via iGRO in elk geval een goede ‘clue’ waarover hij met patiënten in de spreekkamer kan praten. De tool iGRO is te verkrijgen voor alle zorgprofessionals. Zij kunnen deze aanvragen via deze link.

Bronnen

Bronnen

  • Interview met Joost van Middeldorp, medical advisor van Pfizer en informatiemateriaal over Igro.