Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Meer aandacht voor werken met IBD nodig

Leestijd: 3 minuten

Er moet meer aandacht komen voor werknemers met IBD. Tijdens Wereld IBD Dag wordt hier wereldwijd om gevraagd. Een chronische darmziekte heeft grote invloed op het dagelijks leven en het werk van mensen. Uit onderzoek van de CCUVN blijkt dat tweederde van de mensen met IBD een betaalde baan heeft. Eén op de vijf IBD-patiënten vertelt niets aan zijn werkgever over zijn ziekte.

Patiëntenvereniging CCUVN, voor mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, heeft naar aanleiding van haar onderzoek naar werken en IBD, besloten om werknemers met IBD praktisch te ondersteunen. Dit gaat ze doen met behulp van checklists en heldere informatie over wet- en regelgeving.

Meer aandacht voor werken met IBD noodzakelijk | Pfizer Nederland

Informatie over werken met IBD

De CCUVN heeft het onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de arbeidssituatie van mensen met IBD. De vereniging wilde weten of werknemers met IBD behoefte hebben aan praktische ondersteuning en op welke manier.

Van de patiënten die meededen aan het onderzoek, heeft iets meer dan tweederde een betaalde baan. Bijna veertig procent werkt meer dan 32 uur per week. Het overgrote merendeel (85 procent) is tevreden of zelfs zeer tevreden met zijn werk.

 

Een kwart is tijdens het werk minder bezig met hun ziekte

Mensen vinden het fijn dat ze door hun werk contacten hebben met collega’s. Het werk zorgt voor een vast inkomen. IBD-patiënten voelen zich nuttig en beleven plezier aan hun werk. Driekwart zegt gelijkwaardig en goed contact te hebben met collega’s en leidinggevenden.

'IBD-patiënten voelen zich nuttig en beleven plezier aan hun werk'

Een kwart van de werknemers geeft bovendien aan tijdens hun werk minder bezig te zijn met zijn ziekte. Het ziekteverzuim onder mensen met IBD is laag. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek heeft zich het afgelopen jaar hooguit twee dagen ziekgemeld.

Wel geeft tweederde aan wel eens voor een behandeling naar het ziekenhuis te moeten. Een kwart van de werknemers met IBD moet minstens vijf dagen per jaar naar het ziekenhuis, vaak voor een behandeling per infuus om klachten te bestrijden.

Daarentegen heeft IBD een grote invloed op het leven van werknemers met IBD. Zo heeft 85 procent van de mensen last van vermoeidheid. Bovendien ervaart tweederde enige tot zeer veel stress. Ook heeft de helft van de werknemers last van enige tot veel pijn en/of van concentratieproblemen. Toch praat één op de vijf IBD-patiënten op zijn werk niet over zijn ziekte. Hiervoor zijn verschillende redenen. Sommige durven het simpelweg niet, anderen vinden het niet nodig.

Toch blijkt tweederde van de werknemers met IBD volgens het onderzoek wel behoefte te hebben aan meer informatie over werken met IBD.

Specifiek willen mensen informatie over omgaan met vermoeidheid, over mogelijkheden om te werken met een chronische ziekte of ze verlangen handvaten om te praten met hun werkgever over hun ziekte.

 

Meer aandacht voor werken met IBD noodzakelijk | Pfizer Nederland

Aanpassingen op de werkplek

Van de deelnemers heeft 87 procent geen aanpassingen op zijn werkplek, zoals een toilet dichtbij. Maar zou tweederde deze wel willen.

Verder willen ze met name flexibele werktijden of minder uur werken. Ook willen veel mensen dichterbij huis en of meer vanuit huis kunnen werken.

Tot slot geven mensen die in een re-integratietraject zitten aan dat de samenwerking tussen henzelf, de bedrijfsarts en hun werkgever niet altijd even goed verloopt. Soms komt dit doordat de bedrijfsarts te weinig kennis heeft over IBD. Daar wil de CCUVN nu iets aan doen.

De patiëntenvereniging wil werkgevers en bedrijfsartsen beter gaan informeren over IBD en werk en eventueel onbegrip wegnemen. Ook wil de CCUVN samen met MDL-artsen en -verpleegkundigen kijken of het onderwerp werk en IBD een vaste plek in de spreekkamer kan krijgen.

Checklist voor werknemers

Als je de diagnose IBD krijgt betekent dit veel voor je toekomst. Het is een chronische ziekte, wat inhoudt dat je er de rest van je leven mee te dealen hebt. Maar hoe doe je dat met werk? Veel mensen met IBD willen blijven werken en dat is ook goed. Werk is gezond, geeft je plezier en voldoening, vervult een sociale rol en biedt je sociale zekerheid. Het is goed om hier met je werkgever over te praten.

 

Meer aandacht voor werken met IBD noodzakelijk | Pfizer Nederland

Maar wat zeg je dan? En wat doe je als je ziek wordt? Patiëntenvereniging CCUVN wil je helpen bij de vragen die je kunt krijgen als je IBD hebt en werkt en heeft een checklist gemaakt. Hierin staan tips en handvaten die je kunt gebruiken om je werk goed te doen of te blijven doen. De link naar de checklist voor werknemers vind je hier.

De factsheet van het onderzoek van de CCUVN is in zijn geheel te vinden op de website van de patiëntenvereniging voor mensen met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Je kunt het onderzoek aanvragen via [email protected]

Bronnen

Bronnen

•    Onderzoek CCUV naar werken met IBD

Pagina beoordelen Like Dislike