Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Longkanker

Nascholingsbijeenkomst 'Longkanker in perspectief'

Leestijd: 4 minuten

Longkanker is moeilijk behandelbaar. Toch leven steeds meer mensen met longkanker langer in goede kwaliteit, dankzij de ontwikkeling van behandelingen op maat voor de patiënt. Zorgprofessionals werkzaam binnen de longoncologie kwamen onlangs samen om de nieuwste ontwikkelingen en behandelingen te bespreken tijdens het symposium 'Longkanker in perspectief, living towards the future'. 

Nascholingsbijeenkomst én magazine Longkanker in perspectief | Pfizer Nederland

Dagvoorzitter en verpleegkundig specialist Desiree van den Hurk, werkzaam in het Radboudumc, benadrukt in haar voorwoord dat de patiënt steeds centraler komt te staan binnen de longkankerzorg. ’’En dat is terug te zien in het programma.’’ 
 

’Kanker hoort bij het verouderingsproces’

Het spits wordt afgebeten door John Hinrichs, klinisch moleculair bioloog in de pathologie van het UMC Utrecht en Symbiant Alkmaar. Of kanker ooit voorkomen kan worden, betwijfelt John Hinrichs. Wel kun je zorgen dat mensen het pas later in hun leven krijgen, denkt de moleculair bioloog. ’’Kanker hoort bij het verouderingsproces. Misschien kunnen we het moment van kanker en de levensverwachting in de toekomst tien jaar opschuiven.’’

Nascholingsbijeenkomst én magazine Longkanker in perspectief | Pfizer Nederland

Hij vertelt daarnaast over steeds verfijndere vormen van diagnostiek waardoor longkanker eerder kan worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld. Zoals ‘liquid biopsie’: het opsporen van kanker met de hulp van bloedtest. 
 

Meer onderzoek

De volgende spreker spreekt de verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, longartsen en fellows met aandachtsgebied longoncologie toe vanaf een videoscherm: Anthonie van der Wekken, longarts van het UMC Groningen. Hij vertelt over ontwikkelingen op het gebied van ‘targeted therapie’, en het effect van medicatie op verschillende soorten longkanker, mutaties en translocaties. 

Merel Hennink is één van zijn patiënten. Zij leeft al vijf jaar met uitgezaaide longkanker. En vertelt de zaal over hoe zij zich met andere patiënten met de zeldzame ‘translocatie ROS1’ op allerlei manieren inzet voor meer onderzoek naar deze vorm van longkanker. 

Een andere patiënt die zijn verhaal doet, is Warner Prevoo. Hij is interventie-radioloog en kreeg totaal onverwacht te horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Hierdoor is hij anders naar zijn werk als arts gaan kijken. ’’Ik besef nu dat wat wij als zorgprofessionals heel normaal vinden, enorme impact kan hebben op mensen.’’ 

'Ik besef nu dat wat wij als zorgprofessionals heel normaal vinden, enorme impact kan hebben op mensen'

Ook Lidia Barberio, manager bij Longkanker Nederland, spreekt tijdens de bijeenkomst.
Zij richt zich tot de aanwezigen met een verhaal over hoe zij kunnen bijdragen aan het onderwerp 'shared decision making'. 

Daarnaast geeft ze een kijkje in de keuken bij Longkanker Nederland.

Nascholingsbijeenkomst én magazine Longkanker in perspectief | Pfizer Nederland

Ze vertelt hoe de patiëntenorganisatie zich inzet voor belangenbehartiging, het realiseren van lotgenotencontact en informatievoorziening over allerlei onderwerpen, van vragen die je kunt stellen aan de arts tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie.
 

Complexe wet- en regelgeving

Steeds meer mensen met gevorderde longkanker worden behandeld met immunotherapie. Het is een behandeling die pas sinds enkele jaren wordt ingezet. Daphne Dumoulin, longarts van het Erasmus MC, geeft daarom uitleg over de werking van immunotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie of bestraling.

De laatste spreker van de bijeenkomst is Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige van het Radboudumc. Zij begeleidt mensen met longkanker bij werkgerelateerde vraagstukken. 

Tijdens de nascholingsbijeenkomst 'Longkanker in perspectief' vertelt zij over de complexe wet- en regelgeving die op werknemers afkomt als ze ziek zijn. 

'Jullie kunnen patiënten empoweren om werk en ziek zijn bespreekbaar te maken en zaken voor elkaar te krijgen'

'Jullie kunnen helpen om bruggen te bouwen'

Ze richt zich hierbij ook specifiek tot de verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen werkzaam binnen de longoncologie. Zij kunnen volgens haar een belangrijke rol spelen in het domein van werk en ziek zijn. Door patiënten tijdens en na de behandeling in de gaten te houden en alert te zijn op verschijnselen zoals vermoeidheid, om uitval te voorkomen. 

Desiree Dona stelt dat het belangrijk is dat de zorg voor zieke werknemers wordt gedragen via een multidisciplinaire aanpak waarbij bedrijfsartsen, oncologen, verpleegkundigen, werkgevers, het UWV, verzekeringsartsen en andere betrokken deskundigen en instanties samenwerken. 

’’We moeten over schotten heen gaan werken. Jullie kunnen helpen om bruggen te bouwen. Jullie zien de hele dag longkankerpatiënten. De bedrijfsarts ziet er één à twee in zijn carrière. Jullie kunnen patiënten empoweren om werk en ziek zijn bespreekbaar te maken en zaken voor elkaar te krijgen.’’
 

Alle presentaties

Wil je meer informatie over deze nascholingsbijeenkomst? Of was je erbij en wil je alles nog even rustig teruglezen? Een twitterverslag en alle presentaties van de bijeenkomst vind je via deze link.

Longkanker in perspectief

Meer informatie over de volgende nascholing 'longkanker in perspectief'? Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Pagina beoordelen Like Dislike