Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Longkanker

‘Verpleegkundige is belangrijk bij samen beslissen’

Leetijd: 4 minuten

Longkanker Nederland is een stichting voor iedereen die met longkanker te maken heeft. Lidia Barberio, directeur bij de stichting vertelt erover tijdens de nascholingsbijeenkomst 'Longkanker in Perspectief'. En over de belangrijk rol die de verpleegkundigen spelen bij het onderwerp samen beslissen. ’’De drempel naar verpleegkundigen is veel lager voor patiënten.’’ 

Longkanker-Pfizer

De patiëntenorganisatie is lid van de NFK, net als 19 andere patiëntenorganisaties voor mensen met kanker, zo vertelt Lidia Barberio aan de zaal vol oncologieverpleegkundigen.

Longkanker Nederland heeft drie hoofdtaken: het geven van informatie aan patiënten, het met elkaar in contact brengen van lotgenoten en belangenbehartiging.

’’We hebben veel informatie voor patiënten en zorgverleners in de vorm van brochures en boekjes, over diverse soorten longkanker maar bijvoorbeeld ook over vragen die je kunt stellen aan je arts. En ook over immunotherapie,’’ zegt ze.

Ook heeft de organisatie een website die steeds verder wordt doorontwikkeld. ’’Daarop vind je bijvoorbeeld de rubriek ‘Vraag het de arts’ en mensen die vragen stellen krijgen binnen 48 uur antwoord op hun vraag van een longarts, een chirurg, een radioloog en binnenkort ook een patholoog.’’

Lotgenoten

De patiëntenorganisatie houdt ook informatiebijeenkomsten met ruimte om elkaar als patiënt te leren kennen en heeft daarnaast besloten facebookgroepen voor mensen met verschillende soorten longkanker, bijvoorbeeld voor de mutaties of translocaties ALK en ROS1. Maar er zijn ook groepen voor mensen die immunotherapie ondergaan en voor familieleden en nabestaanden. Lidia lacht. ’’Verzin het maar en er is een groep voor.’’ 

Daarnaast houdt Longkanker Nederland zich intensief bezig met belangenbehartiging.

Eén van de aspecten daarvan is dat de organisatie zich inzet voor het thema samen beslissen. 

’’Je hoort nog heel vaak het vooroordeel van zorgprofessionals dat patiënten niet kunnen meebeslissen over hun behandeling. Maar dat kan een patiënt zeker wel als je hem voldoende begrijpelijk informeert en daar de tijd voor neemt.’’

Ze vervolgt: ’’Artsen denken ook wel eens dat als een patiënt instemt met een behandeling, dat al samen beslissen is.’’ 

Onderzoek Samen beslissen

Uit onderzoek onder zorgprofessionals en patiënten met borstkanker waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen een borstamputatie of een borstsparende operatie, blijkt volgens Lidia Barberio dat het perspectief van beide groepen over samen beslissen nogal uiteenloopt. ’’Het effect van samen beslissen is dat als een patiënt beter weet wat er gebeurt, hij of zij er beter mee kan omgaan.’’ 

Samen beslissen gaat volgens haar over welke behandeling het beste voor iemand is. ’’En dan moet je niet alleen kijken naar eventuele bijwerkingen. Maar dat je samen bedenkt welke invloed een behandeling kan hebben op het dagelijks leven.’’ 

‘Goed als een zorgprofessional mensen informeert en daarna een time-out geeft’

Er zijn allerlei vragen die een patiënt daarbij kunnen helpen. ’’Het is goed als een zorgprofessional mensen informeert over mogelijkheden, over de voor- en nadelen van elke mogelijkheid en hen daarna tijd geeft om erover na te denken. Het is mooi als patiënten die bedenktijd krijgen en daarna nog een keer kunnen terugkomen om verder te praten.’’ 

Best Oncocare Project

Lidia Barberio vertelt over het Best Oncocare Project dat Longkanker Nederland samen heeft opgezet met koepelorganisatie NFK en de ziekenhuizen Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam. Doel van het project is om samen beslissen in te bedden in het volledige zorgpad van longkankerpatiënten.

Om te toetsen hoe goed zorgprofessionals het principe samen beslissen toepassen, worden er geluidsopnames gemaakt bij de oncoteams van de ziekenhuizen. Ook worden er groepsgesprekken gehouden met patiënten. ’’Met de bevindingen van die gesprekken gaan we terug naar de zorgteams. Die kunnen ook oefenen met trainingsacteurs.

En vervolgens wordt samen gekeken wat er nog nodig is om de aandacht voor gedeelde besluitvorming verder te verbeteren. ’’Na verloop van tijd wordt het hele proces nog eens doorgelopen om te kijken of het nog werkt. Hetzelfde project is eerst gedaan binnen de borstkankerzorg. En het resultaat was dat er veel verbeterde, maar dat er ook nog veel verbetering nodig is.’’
 

Longkanker-Pfizer

Heel bewust staat Lidia Barberio stil bij de rol van de oncologieverpleegkundige bij het thema samen beslissen. ’’Waarom is de verpleegkundige zo belangrijk bij shared decisionmaking’’, vraagt ze aan de zaal, om het antwoord daarna zelf te geven. 

’’Je kunt bijvoorbeeld met de patiënt kijken of hij of zij heeft begrepen en onthouden wat een arts heeft verteld’’, zegt ze. Ook is de drempel lager voor een patiënt om met een verpleegkundige te praten. Hij of zij zal sneller angsten uiten en vragen stellen aan een verpleegkundige dan een arts. ’’De verpleegkundige heeft in de regel meer tijd en aandacht voor de patiënt als mens in zijn geheel en niet voor allerlei losse, technische aspecten.

Longkanker-Pfizer

Meer informatie

De powerpointpresentatie die Lidia Barberio gehouden heeft tijdens de nascholingsbijeenkomst Longkanker in perspectief is te vinden via deze link.

Het onderzoek waar zij naar refereert over de verschillen in perspectief van borstkankerpatiënten en zorgprofessionals vind je via deze link

Lidia Barberio wijst de zaal daarnaast op een e-learning die te vinden is op de website van de NFK.

Pagina beoordelen Like Dislike