Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Groepsbijeenkomst

Beroertepreventie bij AF patiënten in de regio Zutphen

U kunt zich aanmelden voor deze nascholing. Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving per e-mail.

De vakgroep cardiologie uit het Gelre ziekenhuis te Zutphen wil samen met u de kennis rondom atriumfibrilleren verbeteren en de algemene zorg voor patiënten met AF middels actieve identificatie verder optimaliseren. Naast een goede samenwerking in de zorgketen met de verschillende zorgverleners is het belangrijk om patiënten met asymptomatische AF actief op te sporen. Tijdens deze avond zal onder andere worden besproken: de resultaten van een pilot screening van AF patiënten in de regio Zutphen, logistiek van AF patiënten tussen de 1e en 2e lijn en antistollingbehandeling.

Doelstelling subsessie huisartsen

Na afloop van de nascholing heeft u goed inzicht gekregen in:

Atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk 
• Algemene kennis over atriumfibrilleren
• Het diagnosticeren van atriumfibrilleren
• Het vaststellen van een beroerterisico bij de patiënt met atriumfibrilleren

Antistollingsbehandeling 
• Behandeling mogelijkheden voor patiënten met atriumfibrilleren
• Verschillen tussen de behandelingen van patiënten met atriumfibrilleren

Zorg in de huisartsenpraktijk 
• Het zorg- en behandel traject van patiënten met atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk 
• Hoe men patiënten met atriumfibrilleren kan opsporen/screenen en detecteren in de huisartsenpraktijk
• Hoe men kan overstappen tussen verschillende antistollingsmedicatie

Spreker

Deze nascholing wordt gegeven door Cardioloog dr. Bulut uit het Gelre ziekenhuis.

Doelstelling subsessie praktijkondersteuners

Deze geaccrediteerde nascholing geeft praktische informatie over het voorkomen van beroertes in de huisartsenpraktijk. Aan de hand van een casus wordt het risicoprofiel van beroerte bij atriumfibrilleren (AF) toegelicht. 

Met deze scholing krijgt u meer inzicht over het stellen van de diagnose AF, wordt ook uitgelegd hoe u kunt screenen op AF en krijgt u praktische tips over de behandeling met antistolling. 

Spreker

Deze nascholing wordt gegeven door Verpleegkundig Specialist A. Rietveld uit het Gelre Ziekenhuis

Nascholing voor

Huisarts
Praktijkondersteuner (POH)

Duur nascholing

17.30-18.00 uur: ontvangst met soep/broodjes
18.00-18.45 uur: resultaten/uitkomsten screening AF in de huisartsenpraktijken (plenair)
18.45-19.15 uur: 1e deel educatie huisartsen / POH
19.15-19.30 uur: pauze
19.30-22.00 uur: 2e deel educatie huisartsen / POH
 

Accreditering

Accreditatie is door Pfizer voor 3 uur aangevraagd voor huisartsen en  praktijkondersteuners. 

Aantal deelnemers

N.v.t

Eigen bijdrage

Er is voor deze nascholing geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Datum en locatie

17 maart 2020, Fletcher Hotel Zutphen De Stoven 37 7206 AZ Zutphen

Meer weten

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Pfizer Nascholing via [email protected] 


Pfizer (bv en PFE bv) respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, of organisaties die namens Pfizer handelen, hebben toegang tot uw informatie. Omdat Pfizer een wereldwijd opererend bedrijf is, is het mogelijk dat uw informatie binnen of buiten de EU (zoals naar de VS) wordt verspreid. U hebt te allen tijde het recht uw informatie in te zien of te laten aanpassen. Voor meer informatie over de privacy policy die Pfizer hanteert, verwijzen wij u naar Pfizer.nl.