Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Nascholing

Omgaan met cultuurverschillen in de zorg

Groepsbijeenkomst Praktijkvoering ACCR PT: 3

De allochtone patiënt en ik, begrijpen we elkaar wel?

U hebt dagelijks te maken met een grote verscheidenheid aan patiënten. Verschillen dus, niet alleen in leeftijd, sociale klasse of persoonlijkheid, maar ook cultuurverschillen als gevolg van geloof of land van herkomst. Cultuurverschillen vormen een extra barrière in effectieve communicatie.

En juist in de zorg is effectieve communicatie vaak van ‘levensbelang’. Bent u zich bewust van de invloed die uw eigen cultuur heeft op uw manier van omgaan met patiënten? En hoe u hiermee overkomt op patiënten uit andere culturen? Patiënten met andere ervaringen, andere gewoonten?

Tijdens deze workshop wordt u zich meer bewust van de ‘onzichtbare bagage’, die iemand door de ‘andere afkomst’ met zich meedraagt, waardoor u hier effectiever mee om kunt leren gaan.

Doelstelling

Na het volgen van deze workshop herkent u de invloed van cultuurverschillen op de communicatie tussen uw patiënten en uzelf. Bovendien heeft u geoefend hierop effectiever in te spelen tijdens uw interactie met uw allochtone patiënten.

Als voorbereiding op de workshop inventariseert u zelf één of twee concrete situaties die u als lastig ervaart in uw communicatie met allochtone patiënten en die u tijdens de workshop als ‘casus’ in zou willen brengen. Maak hiertoe gebruik van de voorbereidingsopdracht bij de uitnodiging.

Inhoud nascholing

Tijdens deze praktische en interactieve workshop vergroot u uw inzicht in gevolgen van cultuurverschillen voor uw communicatie met patiënten en hun relaties. U krijgt middels een korte test zelf inzicht in uw eigen culturele denken.

Aan de hand van de door uzelf ingebrachte casuïstiek en oefeningen met een professionele trainingsacteur wordt u duidelijk hoe misverstanden kunnen ontstaan als gevolg van cultuurverschillen.

Voorbeelden brengen wederzijds onbegrip en ‘ergernissen’ naar voren en hier leert u professioneel mee om te gaan. De theorie is samengevat in een korte hand-out met een praktisch overzicht van culturele ‘do’s and don’ts’.

Nascholing voor

Apotheker
Gespecialiseerde verpleegkundige (GVK)
Huisarts
Physician assistant (PA)
Praktijkondersteuner (POH)
Specialist
Verpleegkundig specialist (VS)
Verpleegkundige eerste lijn (VK1)

Docent

Mw. Judith Terwindt is senior trainer van bureau schellekens & partners, training, coaching en advies B.V. uit Wassenaar. Zij heeft Culturele Antropologie gestudeerd.

 

Haar specialisatie is cultuurverschillen, met name de communicatie en samewerking in situaties waar culturele verschillen een rol spelen.

 

Tijdens deze workshop werkt de trainer samen met een professionele trainingsacteur.

Duur nascholing

3 uur

Accreditering

Heraccreditering kan door Pfizer bv voor drie uur worden aangevraagd bij:

College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG

Accreditatie Bureau Medisch Specialisten

KNMP

NVvPO

Aantal deelnemers

8 tot 12

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage ligt tussen de € 95,- en € 180,- per persoon (incl. 21% BTW).

 

In overleg met uw Pfizer contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld.

 

De eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die door uzelf worden gedragen, zoals accreditatie, locatie en catering.

Datum en locatie

Bij u in de buurt

Deelname

 

Deelnemen aan een nascholing doet u meestal in de avonduren na een drukke werkdag. Daarom stelt Pfizer u graag in de gelegenheid om deze nascholing in uw directe omgeving bij te wonen.

 

Met als bijkomend voordeel dat u naschoolt met voor u bekende collegae en ook de mogelijkheid heeft om regionale casuïstiek in te brengen.

 

Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer informeert u graag over de mogelijkheden om deze nascholing in uw directe omgeving of specifiek voor uw samenwerkingsverband te organiseren. Voorwaarde is wel dat er minimaal 8 deelnemers zijn.

 

 

Bevestiging

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving binnen 5 werkdagen. Een week voor aanvang van de nascholing zullen wij u nogmaals attenderen op uw deelname en ontvangt u tevens een deelnemerslijst.

 

 

Meer weten?

 

Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met Pfizer Partners in Practice via telefoonnummer 010 - 406 42 60.