Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Groepsbijeenkomst

Overheid gestuurde budgetkaders en professionele autonomie binnen de oncologische zorg

U kunt zich aanmelden voor deze nascholing. Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving per e-mail.

Inhoud nascholing

Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg vormt een grondrecht. Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen. Deze nascholing gaat in op de eisen die de overheid stelt aan zorgverlening. Wat is Budget Kader Zorg en hoe wordt dit gestuurd. Met welke instanties dien je als zorgprofessional rekening te houden bij het beschermen van de professionele autonomie. Wat is er wettelijk vastgelegd over de relatie patiënt/zorgverlener en is de Wet BIG toekomstbestendig? Hiermee ‘verdienen’ artsen hun professionele autonomie, ofwel de ruimte om op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen de individuele patiënt de beste zorg te leveren.

Doelstelling

Deze nascholing beoogt u zo adequaat mogelijk te informeren over de verhoudingen tussen de organisatie, structuur en bekostiging van de zorg en geeft u richting in het versterken van uw positie in relatie tot de zorgomgeving. Daarnaast ontvangt u informatie over de (veranderende) juridische aspecten in de relatie hulpverlener/patiënt. In dit licht worden wettelijke bepalingen besproken die direct invloed hebben op uw dagelijks functioneren in de praktijk.

Deze nascholing is voor medisch specialisten (oncologen, chirurgen, pathologen, radiologen) en radiotherapeuten.

Docenten


Deze nascholing wordt gegeven door: Mevr. J.A. van Boven en Hr. W. Bosch.

Mevrouw Van Boven
is gespecialiseerd in gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en Sociale wijkteams.

De heer Bosch verzorgt vanuit een onafhankelijke positie informatiebijeenkomsten over overheidsbeleid. Hij bespreekt daarin de consequenties daarvan voor structuur, organisatie, financiering en bekostiging van zorg. De cursisten bestaan uit huisartsen, medisch-specialisten, ziekenhuis en openbare apothekers, patiëntenverenigingen en aanbieders van producten en diensten in de zorg. Hij doet dit vanuit een jarenlange, internationale ervaring bij enkele toonaangevende farmaceutische bedrijven.

Nascholing voor

Oncoloog
Radiotherapeut
Specialist

Duur nascholing

18.00 - 18.30 uur Ontvangst met broodjesbuffet
18.30 - 21.45 uur Nascholing (inclusief pauze)

Accreditering

Accreditatie is door Pfizer voor 3 uur aangevraagd voor oncologen, chirurgen, pathologen, radiotherapeuten en radiologen.

Eigen bijdrage

Er is voor deze nascholing geen eigen bijdrage verschuldigd.

Datum en locatie

28 november 2019, Carlton President, Floraweg 25

De professionele autonomie van de beroepsgroep wordt besproken in relatie tot wijzigingen in de aanspraak op vergoeding en bekostiging van (farmaceutische) zorg. Op een aantal van deze wijzigingen wordt ingegaan.
 

Meer weten


Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Pfizer Nascholing: [email protected]

Pfizer (bv en PFE bv) respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, of organisaties die namens Pfizer handelen, hebben toegang tot uw informatie. Omdat Pfizer een wereldwijd opererend bedrijf is, is het mogelijk dat uw informatie binnen of buiten EU (zoals naar de VS) wordt verspreid. U hebt te allen tijde het recht uw informatie in te zien of te laten aanpassen. Voor meer informatie over de privacy policy die Pfizer hanteert, verwijzen wij u naar Pfizer.nl