Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Integriteit tijdens de coronapandemie

Het doel van Pfizer is het bereiken van doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Maar hoe gaat dat tijdens de coronacrisis? Dat integriteit hierbij leidend is vertelt Susanne Hafkamp, compliance lead bij Pfizer, tijdens de partnerbijeenkomst van de Week Van De Integriteit.

Integriteit tijdens de coronapandemie | Pfizer Nederland

Het creëren van nieuwe geneesmiddelen die de duur en de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren is een belangrijke rol voor Pfizer. Dit geldt ook tijdens de coronapandemie. “Om zo snel mogelijk veilige behandelingen en vaccins die een oplossing kunnen bieden voor de wereldwijde coronacrisis te ontwikkelen of te ondersteunen, is een serieus compliancebeleid vereist,” stelt Susanne Hafkamp.

Wat is compliance?

Met compliance wordt bedoeld dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Compliance lead Susanne Hafkamp legt uit dat compliance geen verplicht bedrijfsonderdeel is. “Het is ontstaan vanuit het idee om trainingen en processen goed te laten verlopen. Als compliance-specialisten kijken wij of alles voldoet aan wet- en regelgeving en de geest ervan, ofwel de cultuur van het bedrijf. Wereldwijd is het naleven van wet- en regelgeving en ethische besluitvorming voor de meer dan 88.000 werknemers van Pfizer de hoogste prioriteit. Integer handelen is onze basiswaarde. Meer dan 200 collega's binnen de compliance divisie ondersteunen (hoger) management en collega’s hierbij.”

Wat doet Pfizer tijdens deze coronacrisis?

Nu corona de wereld in z’n greep heeft, focust Pfizer zich ook op het ontwikkelen van een vaccin en geneesmiddelen om het coronavirus te bestrijden. “Het doel is om zo snel mogelijk een veilig en effectief vaccin te hebben. Pfizer zelf ontwikkelt samen met BioNTech een mRNA-vaccin.”

Daarbij hoeft het nieuwe vaccin niet perse door Pfizer ontwikkeld te worden, legt de compliance lead uit. “Het gaat er vooral om dat het vaccin er komt. We delen daarom inzichten en middelen met andere ontwikkelaars en tevens wordt productiecapaciteit ter beschikking gesteld. Daarbij wordt ook technische ondersteuning geboden aan anderen.”

'Het nieuwe vaccin hoeft niet perse door Pfizer ontwikkeld te worden. Het gaat er vooral om dat het vaccin er komt.'

Ook onderzoekt en ontwikkelt Pfizer behandelingen om het virus te remmen en om de cytokinestorm te dempen. Cytokinestorm is een afweerreactie van het lichaam op het coronavirus, maar die afweerreactie kan zo heftig zijn dat je er heel ziek van wordt. “Pfizer onderzoekt en ontwikkelt dus behandelingen om minder ziek te worden als je besmet raakt met het coronavirus,” verduidelijkt Susanne.
 

Sharing is caring

Het samenbrengen van deskundigen is ook één van de zaken waarvoor Pfizer zich inzet. “We zorgen voor een platform waarop verschillende onderzoekscentra en universiteiten bij elkaar kunnen komen om hun expertise te delen. Daarbij deelt Pfizer ook haar eigen onderzoeksresultaten met andere bedrijven, om zo sneller tot resultaten te komen.” 

Susanne vervolgt dat Pfizer ook, juist nu, patiëntenverenigingen ondersteunt. “Die verenigingen hebben nu extra virtuele middelen nodig om de toegenomen vragenstroom van patiënten te kunnen beantwoorden. En dat kunnen ze niet altijd zelf financieren dus daar helpen we bij.”
 

Uitdagingen

Dat een crisis uitdagingen met zich meebrengt is evident. Ook Pfizer heeft volgens Susanne te maken met uitdagingen.

“We hebben een nieuwe technische tool geïmplementeerd, waarmee we online contact kunnen hebben met zorgverleners, zonder aan kennisoverdracht in te leveren. Deze digitalisering is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt, maar daarin moeten we mensen wel wegwijs maken.”

Pfizer biedt de mogelijkheid om patiëntenverenigingen financieel te ondersteunen en hen te helpen bij het implementeren van virtuele interactie.

Een andere uitdaging is om snel te kunnen handelen – soms zelfs via versnelde procedures – zonder fouten te maken. “Zoals gezegd biedt Pfizer de mogelijkheid om patiëntenverenigingen financieel te ondersteunen en hen te helpen bij het implementeren van virtuele interactie. Deze ondersteuning bieden we aan volgens versnelde procedures. Dat wil zeggen dat de administratie van een normale aanvraagprocedure grotendeels later voltooid mag worden, zodat de patiëntenvereniging én Pfizer collega’s niet eerst door alle administratie heen moet voordat er daadwerkelijk ondersteuning komt.”

De uitdaging hierbij is volgens Susanne dat door de snelheid de kans op fouten groter is. “We willen uiteraard de toetsing goed hebben. Daarom is er een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen bij Pfizer, zodat iedereen op de hoogte is van wat wel en niet kan. Op die manier kunnen we de aanvragen die we krijgen goed en vlot afhandelen.”

Uitgestelde zorg

Tijdens de coronacrisis is er veel uitgestelde zorg geweest. Patiënten die een controle of behandeling voor iets anders dan COVID-19 nodig hadden, moesten lang wachten op hun afspraak. Dit heeft volgens Susanne in sommige gevallen ernstige consequenties gehad.
 

Integriteit tijdens de coronapandemie | Pfizer Nederland

“Samen met de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen zoekt Pfizer naar oplossingen voor uitgestelde zorg. Voor nu, maar ook zeker voor de toekomst wanneer er bijvoorbeeld weer een pandemie plaatsvindt of er een nieuwe crisis komt. Wij vinden dat alles platleggen, zoals dat nu is gebeurd, te rigoureus is en we willen ervoor zorgen dat mensen toch hun specialistische zorg kunnen krijgen, zelfs in tijden van een crisis.”

Compliance champ

Ook vertelt Susanne over het ‘Compliance champ’ beleid van Pfizer. “De afdeling Compliance traint mensen van andere afdelingen om een zogenaamde Compliance champ te worden. Een Compliance champ is een eerste aanspreekpunt voor de afdeling en tevens een brug tussen de afdeling Compliance en andere afdelingen.”

Susanne ontwikkelt en geeft samen met haar Compliance collega trainingen op het gebied van compliance en integriteit. “Wij geven die trainingen aan de Compliance champs en die bieden het vervolgens weer aan hun team aan. Ook komen we vier keer per jaar met de champs bij elkaar, voor evaluatie en bijscholing.” Het Compliance champ beleid wordt wereldwijd door Pfizer toegepast.
 

Verder praten?

Susanne Hafkamp nodigt iedereen met vragen of opmerkingen over het compliance beleid van Pfizer uit om contact met haar op te nemen. “Samenwerken is van cruciaal belang om verder te komen.”

Via Pfizers ‘conversation couch’ is het mogelijk om met Susanne in contact te komen voor een gesprek over compliance.

Pagina beoordelen Like Dislike