Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamerlid reikt Caring Company-certificaat uit aan Pfizer

3 minuten

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) reikte deze week het 'Caring Company' certificaat uit aan Wiebke Rieb, algemeen directeur van Pfizer Nederland. Pfizer is  het eerste bedrijf dat het certificaat krijgt als bewijs van goed werkgeverschap voor mensen die kanker of een andere ernstige chronische aandoening hebben.
 

’’Bij ons als geneesmiddelbedrijf staat de patiënt centraal’’, vertelt Wiebke Rieb trots. ’’Maar ook werknemers kunnen patiënt worden. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen blijven werken als dat belangrijk voor hen is.’’ 

Richtlijnen en trainingen

Ze vervolgt: ’’We hebben richtlijnen gemaakt waarin beschreven staat hoe medewerkers en leidinggevenden het beste kunnen handelen iemand ernstig ziek wordt. Alle werknemers hebben  trainingen gevolgd.’’ Maar vandaag begint het echt: nu moet het goed omgaan met ziekte en werk in ons DNA worden opgenomen.’’ 

Kamerlid Van Weyenberg zegt op zijn beurt hoe belangrijk hij het vindt dat er veel meer aandacht komt voor het onderwerp werk en ziekte.

’’Ik maak me er sinds 2014 hard voor. Ik kwam er toen achter dat een kwart van de mensen met kanker tijdens zijn ziekte of erna zijn werk verliest. Dat is een schrikbarend percentage. Zeker als je weet dat onderzoeken uitwijzen dat werken vaak heel goed is voor mensen die ziek zijn.’’

‘Elke werkgever moet met het onderwerp werk en ziekte aan de slag’ 

Volgens het kamerlid wordt het onderwerp werk en ziekte steeds belangrijker. ’’Omdat steeds meer mensen zelf of in hun omgeving met kanker te maken krijgen.’’ 

Hij vindt daarom dat elke werkgever met het onderwerp aan de slag moet. ’’Bedrijven kunnen het zich met de huidige krappe arbeidsmarkt ook niet permitteren om werknemers thuis te laten zitten. Als je het hebt over het beperken van schadelast is dat een term die werkgevers zeker begrijpen.’’ 

Steven van Weyenberg, Wiebke Riep en Machteld de Bont 
Steven van Weyenberg, Wiebke Riep en Machteld de Bont

Ambitiedocument

Voorafgaand aan de uitreiking van het certificaat werd bij Pfizer een ronde tafelgesprek gehouden met andere werkgevers die zich ook inzetten om het Care in Company-certificaat te behalen en belangenorganisaties voor patiënten, werkgevers en werknemers. Aan tafel zaten mensen van Pfizer, het Leger des Heils, de Belastingdienst, het IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut Integraal Kankercentrum Nederland), geneesmiddelenbedrijf AbbVie en het Centrum voor Werk en Gezondheid. Zij wisselden ervaringen uit over hoe bij hen wordt omgegaan met zieke werknemers of mensen met een ernstige zieke in hun omgeving. Uiteindelijk spraken zij gezamenlijk de wens uit om met andere werkgevers een ambitiedocument te ondertekenen waarmee ze beloven om zich samen hard maken voor het thema werk en ziek zijn. Ze willen meer bewustzijn voor het onderwerp creëren en hun kennis over het thema verspreiden.
 

’’Het onderwerp werk en ziek zijn moet uiteindelijk overal bespreekbaar worden. Van de spreekkamer bij de dokter tot op de werkvloer,’’ stelt Paul Baart, directeur van Centrum Werk Gezondheid. 
Hij voegde hieraan toe dat het ambitiedocument mooi aansluit bij het platform Fit for Work dat het Centrum Werk Gezondheid heeft opgezet en dat ook als doel heeft om het thema ziekte en werk op de kaart te zetten.

’’We lossen dit probleem niet op door het maken van Haagse wetten en regels. Maar door meer bewustzijn te creëren en door er veel over te praten,’’ zei kamerlid Steven in Weyenberg in navolging hierop. 

’’Er moet nog veel gebeuren. Ik heb met veel patiënten gepraat en het belangrijkste wat zij zeggen is dat het taboe van ziek zijn af moet. Ik heb verhalen gehoord van mensen die meemaakten dat collega’s de wc in vluchtten om niet met hen te hoeven praten. Of dat een werkgever een jaar lang niets van zich liet horen om iemand maar met rust te laten. Terwijl dat helemaal niet is wat mensen zelf willen.’’

‘Het is mooi om te zien hoeveel collega’s binnen Pfizer hiermee in de weer zijn geweest’ 

Machteld de Bont, van stichting Care in Company liet op haar beurt weten trots te zijn op Pfizer en de andere bedrijven die zich inspannen om zieke werknemers zoveel mogelijk binnen boord te houden. ’’Het is mooi te zien hoeveel collega’s binnen Pfizer met dit thema in de weer geweest en dat ze op die manier hun eigen richtlijnen hebben geformuleerd.’’ 

Ze gaf daarnaast complimenten aan Pfizer voor het feit dat het bedrijf via het ronde tafelgesprek de deuren openzette voor andere bedrijven. ’’We hebben samen al veel bereikt en ik hoop dat dit leidt tot nog meer samenwerking.’’