Skip directly to content

Palbociclib (Ibrance®) per 1 augustus beschikbaar voor patiënten met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker

Gesprekken over prijs tussen VWS en Pfizer - ‘de sluis’ - in slechts zeven weken afgerond

Capelle aan den IJssel, 14 juli 2017 – Vanaf 1 augustus 2017 kunnen patiënten met een bepaald type borstkanker (hormoonreceptor-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve borstkanker) dat zich buiten de oorspronkelijke tumor en/of naar andere organen heeft verspreid, met palbociclib (Ibrance) behandeld worden. Het borstkankermedicijn is in november 2016 goedgekeurd en bevond zich sinds 11 augustus 2016 in ‘de sluis’*. Vanaf 1 augustus 2017 wordt het nu vergoed uit het basispakket. Hier is een korte onderhandelingsprocedure van zeven weken tussen minister Edith Schippers (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport /VWS) en Pfizer over de prijs van palbociclib aan voorafgegaan.

Pfizer is zich vanaf het begin van de gesprekken met VWS bewust geweest van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens patiënten en is de sluisprocedure ingegaan met een in haar ogen redelijke lijstprijs van €3600 per maand. Na een door beide partijen als constructief ervaren onderhandeling van slechts zeven weken zijn de overheid en Pfizer het in recordtempo eens geworden over de definitieve lijstprijs van €3240 per 28 dagen/maand. Bovenop deze lijstprijskorting van 10% zijn er aanvullende, vertrouwelijke afspraken tussen het ministerie en Pfizer gemaakt. Doordat deze afspraak vertrouwelijk is, kan Pfizer een aanzienlijke korting op het geneesmiddel bieden.

Prof.dr.ir. J.J.M. van der Hoeven, Hoogleraar Medische Oncologie , Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc in Nijmegen; “Palbociclib is een betekenisvol nieuw medicijn. Deze snelle doorloop van de toelatingsprocedure is ten bate van de patiënt, maar neemt niet weg dat een nog snellere beschikbaarheid altijd beter is.” 

Marc Kaptein, medisch directeur Pfizer Nederland; “Pfizer is er trots op dat palbociclib vanaf 1 augustus tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten ingezet kan worden bij patiënten met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. Wij zijn de dialoog met VWS ingegaan met een in onze ogen maatschappelijk aanvaardbare prijs die relatief laag is vergeleken met andere recente innovaties op gebied van kanker. Dit zal eraan hebben bijgedragen dat de gesprekken met de overheid constructief verliepen en dit geneesmiddel nu snel ingezet kan worden voor patiënten met dit type uitgezaaide borstkanker.”

Sinds de Europese goedkeuring van palbociclib op 10 november 2016 door de European Medicines Agency (EMA) is Pfizer met alle betrokken partijen** in gesprek geweest om ervoor te zorgen dat patiënten die baat zouden kunnen hebben van palbociclib het middel ook zo snel mogelijk voorgeschreven kunnen krijgen.

Pfizer heeft in Nederland direct na de EMA goedkeuring (effectiviteit en veiligheid) een Compassionate Use Program opgezet, waardoor medici hun patiënten die niet konden wachten tot vergoeding was geregeld al met palbociclib konden behandelen. Door dit programma heeft Pfizer meer dan 500 patiënten kunnen helpen.

De gesprekken met VWS over de prijs van palbociclib zijn begonnen op 12 mei 2017. Op deze dag heeft Pfizer de randvoorwaarden van VWS ontvangen. Maandag 3 juli heeft Pfizer officieel aangegeven akkoord te zijn met het finale voorstel van VWS. De onderhandelingen hebben dus een looptijd gehad van 7 weken (35 werkdagen minus 3 nationale feestdagen is 32 dagen). Vergeleken met voorgaande sluisprocedures is dit een bijzonder vlot resultaat.

Over borstkanker

In Nederland wordt jaarlijks bij meer dan veertienduizend vrouwen borstkanker vastgesteld.1 Bij één op de drie vrouwen, ontaardt dit uiteindelijk in een uitgezaaide vorm.2 Dat is helaas (nog) niet te genezen en leidt uiteindelijk tot overlijden.

*De pakketsluis is door minister Schippers in 2015 geïntroduceerd. Nieuwe geneesmiddelen met een naar verwachting hoog kostenbeslag worden dan na een positief oordeel van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), én na het afgeven van een handelsvergunning/goedkeuring door de Europese Commissie, niet meer automatisch toegelaten tot het Nederlandse basispakket van de zorgverzekering. Zodoende is er geen open instroom meer maar wordt een nieuw middel pas na een beoordeling door het Zorginstituut en na een succesvolle prijsonderhandeling vergoed uit het basispakket. In de periode dat een geneesmiddel zich ‘in de sluis’ bevindt, kan het middel wel door de registratiehouder beschikbaar worden gesteld aan patiënten en artsen.

**Betrokken instanties zijn VWS (onderhandelingen), Zorginstituut (beoordeling, farmacotherapeutisch en farmaco-economisch) en de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen/BOM (klinische uitkomsten).

1. IKNL, cijfers over kanker 2014

2. O’Saughnessy J. Oncologist 2005;10(suppl. 3):20-9