Skip directly to content

Pfizer verhoogt de productie van haar spécialité Salazopyrine® om het tekort aan sulfasalazine te keren.

7 november 2016 - Pfizer heeft geen sulfasalazine productie- en leveringsproblemen maar wordt op dit moment geconfronteerd met een sterk toegenomen vraag. 10% van de patiënten die op sulfasalazine is aangewezen, gebruikt Salazopyrine®.

Pfizer heeft op dit moment een noodvoorraad beschikbaar voor de meest urgente gevallen. Dit wordt in nauw overleg met groothandels en apothekers verdeeld.

Pfizer verwacht in week 47 20.000 verpakkingen te ontvangen die in de behoefte van de markt kunnen voorzien dankzij de verhoging van de productie. Dit is voldoende voor minimaal 1 maand. Hierop volgend verwachten wij in week 51 een nieuwe levering á 20.000 verpakkingen

Er is besloten om op dit moment geen Franse verpakkingen naar Nederland te halen. Dit door een combinatie van factoren; de huidige beschikbaarheid van de noodverraad, de korte termijn waarop de nieuwe voorraad/batch beschikbaar zal zijn en de beschikbaarheid van sulfasalazine via Orly Pharma.

Wel is er de afspraak gemaakt dat indien de verwachte levertijd van week 47 om wat voor reden dan ook niet gehaald gaat worden, Pfizer alsnog Franse verpakkingen naar  Nederland gaat halen. Dit betekent dat Pfizer in ieder geval in week 47 weer kan leveren. Pfizer zal de komende 2 weken alle partijen op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen.

Op de Farmanco website staat alle informatie over sulfasalazine vermeld. Dit is de meest actuele informatie die van farmaceuten/leveranciers bekend is.