Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Cibinqo (abrocitinib) additionele risicominimalisatie-materialen

Brochure voor de voorschrijver

De brochure voor de voorschrijver geeft beknopte maar duidelijke informatie over belangrijke aspecten die bij het voorschrijven van abrocitinib komen kijken. Het is tevens bedoeld om de bewustwording over de veiligheidsrisico’s van het product te vergroten, waaronder trombo-embolie, mogelijk risico op infecties, mogelijk risico op maligniteiten, mogelijk risico op ernstige ongewenste cardiovasculaire voorvallen (MACE) en embryofoetale toxiciteit na blootstelling in de baarmoeder.

Download het bestand

Patiëntenkaart

Deze kaart op zakformaat is ontwikkeld voor patiënten zodat zij belangrijke veiligheidsinformatie over abrocitinib bij zich kunnen dragen. Het geeft een opsomming van de veiligheidsinformatie die de patiënt moet begrijpen voordat de behandeling met abrocitinib wordt gestart. Het beschrijft ook waar de patiënt op moet letten tijdens de behandeling en wanneer de patiënt contact moet opnemen met zijn/haar arts.

Download het bestand

Het aanvragen van additionele risicominimalisatie-materialen

Exemplaren van het risicominimalisatie-materiaal kunnen worden aangevraagd via 0800-MEDINFO (0800-63 34 636), of stuur een e-mail aan [email protected], of download de bestanden vanaf deze website.