Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Docetaxel Hospira

Docetaxel Hospira is een antikankermiddel en wordt alleen of in combinatie met andere antikankergeneesmiddelen gebruikt.

DOCETAXEL packshot

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

Docetaxel Hospira is te gebruiken:

  • Voor de behandeling van vroege borstkanker waarbij al dan niet lymfeklieren betrokken zijn, wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide.
  • Voor de behandeling van gevorderde borstkanker wordt Docetaxel Hospira alleen of in combinatie met doxorubicine, capecitabine of trastuzumab gebruikt.
  • Voor de behandeling van speciale vormen van longkanker (niet-kleincellige longkanker) wordt Docetaxel Hospira alleen of in combinatie met cisplatine gebruikt.
  • Voor de behandeling van prostaatkanker wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met prednison of prednisolon. 
  • Voor de behandeling van uitgezaaide maagkanker wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil. 
  • Voor de behandeling van hoofd- en halskanker wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil.