Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Meronem®

Meronem behoort tot een groep van geneesmiddelen die carbapenem-antibiotica worden genoemd. De werking berust op het doden van bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken. 

Dit middel kan worden gebruikt bij de behandeling van neutropenische patiënten met koorts die vermoedelijk het gevolg is van een bacteriële infectie.

Dit middel kan worden gebruikt om een bacteriële infectie in het bloed te behandelen die in verband kan staan met de soort infectie die hierboven is genoemd.

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

Meronem wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van 3 maanden en ouder voor behandeling van:

  • Infecties van de longen (pneumonie) 
  • Infecties van de longen en luchtwegen bij patiënten met cystische fibrose 
  • Gecompliceerde urineweginfecties 
  • Gecompliceerde infecties in de buik 
  • Infecties die u kunt oplopen tijdens of na de bevalling 
  • Gecompliceerde infecties van de huid en van de weke delen 
  • Acute bacteriële infectie van de hersenen (meningitis)