Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Meropenem Hospira

Meropenem Hospira behoort tot een groep van geneesmiddelen die carbapenem-antibiotica worden genoemd. De werking berust op het doden van bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken. 

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

  • Infecties van de longen (pneumonie)

  • Infecties van de longen en luchtwegen bij patiënten met cystische fibrose

  • Gecompliceerde urineweginfecties

  • Gecompliceerde infecties in de buik

  • Infecties die u kunt oplopen tijdens of na de bevalling

  • Gecompliceerde infecties van de huid en van de weke delen

  • Acute bacteriële infectie van de hersenen (meningitis)

Dit middel kan worden gebruikt bij de behandeling van neutropenische patiënten met koorts die vermoedelijk het gevolg is van een bacteriële infectie. 

Meropenem kan worden gebruikt om bacteriële infecties van het bloed te behandelen, die in verband kunnen staan met een soort infectie die hierboven is genoemd.

SPC(s) (artseninformatietekst)