Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Retacrit with needle guard

Retacrit bevat een eiwit genaamd epoëtine zeta dat het beenmerg stimuleert om meer rode bloedcellen te produceren, die hemoglobine (een substantie die zuurstof transporteert) bevatten. Epoëtine zeta is een kopie van het menselijke eiwit erytropoëtine en werkt op dezelfde manier.

RETACRIT pack

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

Retacrit wordt gebruikt

  • Bij volwassenen, kinderen en adolescenten die hemodialyse ondergaan als behandeling voor symptomatische anemie (laag aantal rode bloedcellen) die gepaard gaat met chronisch nierfalen (nieraandoening). 
  • Bij volwassen patiënten die peritoneale dialyse ondergaan als behandeling voor symptomatische anemie, geassocieerd met chronisch nierfalen (nieraandoening).
  • Bij volwassen patiënten met nierinsufficiëntie die nog geen dialyse ondergaan als behandeling voor ernstige anemie, geassocieerd met een nieraandoening en gepaard gaand met klinische symptomen. 
  • Bij volwassen patiënten die chemotherapie krijgen voor vaste tumoren, maligne lymfoom (kanker van het lymfesysteem) of multiple myeloom (beenmergkanker) als behandeling voor de anemie en om de behoefte aan bloedtransfusies te verminderen, wanneer de arts beslist dat mogelijks sprake is van een hoog risico dat een bloedtransfusie noodzakelijk is.
  • Bij patiënten met een matig ernstige anemie die bloed afstaan voorafgaand aan een chirurgische ingreep, zodat zij hun eigen bloed kunnen toegediend krijgen tijdens of na de operatie (autologe predonatie).
  • Bij volwassen patiënten met een matig ernstige anemie die binnenkort een grote orthopedische operatie (aan de botten, bijvoorbeeld heup- of knievervangingstherapie) om de behoefte aan bloedtransfusies te verminderen.