Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Xeljanz (tofacitinib) additionele risicominimalisatie-materialen

Brochure voor de voorschrijver

De brochure voor de voorschrijver geeft beknopte maar duidelijke informatie over alle belangrijke aspecten die bij het voorschrijven van tofacitinib komen kijken: therapeutische indicaties en contra-indicaties; dosering; toediening; controle; laboratoriumparameters en waarschuwingen en voorzorgen; advies aan de patiënt; het melden van bijwerkingen.

Download bestand

Patiëntenwaarschuwingskaart

Deze kaart op zakformaat is ontwikkeld voor patiënten opdat zij belangrijke veiligheidsinformatie over tofacitinib bij zich kunnen dragen. Het geeft een opsomming van de veiligheidsinformatie die de patiënt moet begrijpen voordat de behandeling met tofacitinib wordt gestart. Het beschrijft ook waar de patiënt op dient te letten tijdens de behandeling en wanneer de patiënt contact dient op te nemen met zijn/haar arts als er zorgen of problemen zijn tijdens de behandeling.

Download bestand

Checklijst bij het starten van de behandeling met tofacitinib

Deze checklijst wordt aangeboden om voorschrijvers te herinneren aan de risico's die geassocieerd zijn met het gebruik van tofacitinib en de handelingen die aanbevolen worden voordat de eerste dosis wordt genomen.

Download bestand

Checklijst tijdens de behandeling met tofacitinib

Deze checklijst geeft behandelaren een overzicht van de behandelrisico's die gecontroleerd dienen te worden gedurende de behandeling van een patiënt en de daarbij aanbevolen testen.

Download bestand

Bijsluiter voor de patiënt

De bijsluiter wordt aan iedere patiënt geleverd die tofacitinib voorgeschreven heeft gekregen. Deze bevat belangrijke informatie over correct gebruik en over handelingen die uitgevoerd dienen te worden om tot een optimaal resultaat te komen. Via de onderstaande button wordt u doorverwezen naar de website van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA waar de laatste versie van de bijsluiter beschikbaar is.

SmPC, etiket en bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken

De tofacitinib samenvatting van de productkenmerken (SmPC) geeft aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg informatie over hoe een geneesmiddel veilig en effectief gebruikt dient te worden. Het wordt aangepast als er nieuwe effectiviteits- en/of veiligheidsgegevens beschikbaar komen. Via de onderstaande button wordt u doorverwezen naar de website van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA waar de laatste versie van de SmPC beschikbaar is.

SmPC, etiket en bijsluiter