Skip directly to content

Docetaxel Hospira

Docetaxel Hospira is een antikankermiddel en wordt alleen of in combinatie met andere antikankergeneesmiddelen gebruikt:

  • Voor de behandeling van vroege borstkanker waarbij al dan niet lymfeklieren betrokken zijn, wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide.
  • Voor de behandeling van gevorderde borstkanker wordt Docetaxel Hospira alleen of in combinatie met doxorubicine, capecitabine of trastuzumab gebruikt.
  • Voor de behandeling van speciale vormen van longkanker (niet-kleincellige longkanker) wordt Docetaxel Hospira alleen of in combinatie met cisplatine gebruikt.
  • Voor de behandeling van prostaatkanker wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met prednison of prednisolon. 
  • Voor de behandeling van uitgezaaide maagkanker wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil. 
  • Voor de behandeling van hoofd- en halskanker wordt Docetaxel Hospira gebruikt in combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil.

Bijsluiter(s):

pdficon_0.gifDocetaxel Hospira 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

SPC(s) (artseninformatietekst):

pdficon_0.gifDocetaxel Hospira 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

PP-GEP-NLD-0022