Skip directly to content

Irinotecan Hospira

Irinotecan HCl-trihydraat Hospira behoort tot de groep van geneesmiddelen die cytostatica genoemd worden (antikankergeneesmiddelen).
Irinotecan HCl-trihydraat Hospira wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderde colon- en  rectumkanker bij volwassen en waar de ziekte in de dikke darm in een gevorderd stadium is, ofwel in combinatie met andere geneesmiddelen (combinatietherapie) ofwel alleen (monotherapie).

Uw arts zou gebruik kunnen maken van een combinatie van irinotecan HCl-trihydraat met 5-fluorouracil/folinezuur (5-FU/FA) en bevacizumab om de colon- en rectumkanker te behandelen.

Uw arts zou gebruik kunnen maken van een combinatie van irinotecan HCl-trihydraat met capecitabine met of zonder bevacizumab om de colon- en rectumkanker te behandelen.

Uw arts zou gebruik kunnen maken van een combinatie van irinotecan HCl-trihydraat met cetuximab in de behandeling van de kanker van de dikke darm (KRAS wild-type) van een specifiek type waarvan bekend is dat het cell markers gekend als epidermale groeifactor receptoren (EGFR) tot expressie brengt, deze worden geblokkeerd door het monoclonale antilichaam.

Raadpleeg uw arts als u nog vragen heeft over uw aandoening.

Bijsluiter(s):

pdficon_0.gifIrinotecan HCl-trihydraat Hospira 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

SPC(s) (artseninformatietekst):

pdficon_0.gifIrinotecan HCl-trihydraat Hospira 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

PP-GEP-NLD-0022