Skip directly to content

Meronem®

Meronem behoort tot een groep van geneesmiddelen die carbapenem-antibiotica worden genoemd. De werking berust op het doden van bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken. 

Meronem wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van 3 maanden en ouder voor behandeling van:

  • Infecties van de longen (pneumonie) 
  • Infecties van de longen en luchtwegen bij patiënten met cystische fibrose 
  • Gecompliceerde urineweginfecties 
  • Gecompliceerde infecties in de buik 
  • Infecties die u kunt oplopen tijdens of na de bevalling 
  • Gecompliceerde infecties van de huid en van de weke delen 
  • Acute bacteriële infectie van de hersenen (meningitis) 

Dit middel kan worden gebruikt bij de behandeling van neutropenische patiënten met koorts die vermoedelijk het gevolg is van een bacteriële infectie.

Dit middel kan worden gebruikt om een bacteriële infectie in het bloed te behandelen die in verband kan staan met de soort infectie die hierboven is genoemd.

                                                                                                                                                                                                                     PP-PFE-NLD-0125

 

Bijsluiter(s):

pdficon_0.gifMeronem i.v. 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie 1000 mg

SPC(s) (artseninformatietekst):

pdficon_0.gifMeronem i.v. 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie 1000 mg