Skip directly to content

Reactie op berichtgeving Artsen zonder Grenzen over vaccins voor arme landen

21 januari 2015 - Pfizer is zich terdege bewust van het belang om in landen waar hier de grootste behoefte aan is op een duurzame wijze de toegang tot immunisatie te verzorgen. Pfizer is trots op haar inspanningen om haar vaccin tegen de laagste prijs aan de armste landen van de wereld aan te bieden en op het aangaan van een donatie-overeenkomst om haar pneumokokkenvaccin aan te bieden voor gebruik in een humanitaire zorgomgeving daar waar alternatieve wegen niet bestonden.

Vaccinatie is een van de meest kosteneffectieve middelen die we hebben om ziekten te bestrijden. Pfizer is trots op haar deelname aan Gavi's* Advance Market Commitment (AMC) programma die vaccinatie met pneumokokken conjugaat vaccins voor de armste landen in de wereld verzorgt. Zestig procent (60%) van 's-werelds armste kinderen wordt door het Gavi-AMC programma voorzien van vaccinatie tegen een prijs die ver onder de kosten voor het maken van het vaccin ligt.

Pfizer's overeenkomst met Gavi, die op dit moment 57 landen met pneumokokkenvaccins ondersteunt, omvat een toezegging om tot 2025 tot 740 miljoen doseringen van ons pneumokokkenvaccin aan het AMC te leveren. Wij hebben voor het AMC ook de prijs van ons pneumokokkenvaccin verlaagd tot $ 3,40 voor 2013 en $ 3,30 voor alle volgende jaren tot en met 2025.

Daarnaast heeft Pfizer toegezegd dat alle Gavi-'graduated' landen - dat wil zeggen, de landen die niet meer in aanmerking komen voor Gavi - AMC ondersteuning omdat hun BNP per hoofd van de bevolking de Gavi drempel (momenteel $ 1570) overtreft – tot 2025 van de prijs van $ 3,30 gebruik kunnen maken. Dit geeft deze landen de beste mogelijkheid om hun pneumokokkenvaccinatieprogramma's te behouden en om de belangrijke publieke gezondheidswinst die deze programma's bieden voort te zetten, zelfs nadat de ondersteuning door Gavi eindigt.

Het persbericht van Artsen zonder Grenzen over haar 2015 'Vaccine pricing report' gaat voorbij aan de toegevoegde waarde die pneumokokkenvaccins hebben gebracht aan de publieke gezondheid door het verminderen van de ziektelast en door het redden van levens, iets wat onmogelijk was om te bereiken voor de introductie ervan.

Anders dan het bekritiseren van de prijsstelling alsof dit de enige barrière voor toegang is, is het essentieel om een open dialoog te blijven voeren over hoe er op de beste manier voor gezorgd kan worden om een omgeving te bereiken waarbij vaccins duurzaam toegankelijk zijn en waarbij alle partners worden gestimuleerd om belangrijke bijdragen te leveren in ons gedeelde streven om ieder kind te vaccineren. Zoals de Gavi partners weten, is het voorkomen van ziekten een complexe uitdaging die op vele fronten samenwerking en doorzettingsvermogen vereist.

De prijs van ons pneumokokkenvaccin weerspiegelt het feit dat het een van de meest complexe biologische producten ooit ontwikkeld en geproduceerd is. Zo is bijvoorbeeld voor elk van de 13 afzonderlijke componenten (13 serotypen van pneumokokken, welke pneumokokken veroorzaken) een afzonderlijk proces voor purificatie, conjugatie en testen vereist. Het duurt meer dan twee jaar om een partij van het pneumokokkenvaccin te maken. Dit omvat ongeveer 500 aparte controletesten op kwaliteit voorafgaand aan de vrijgifte en de distributie van een product en hier zijn meerdere faciliteiten en honderden getrainde professionals bij betrokken.

* Gavi is een in 2000 opgerichte internationale organisatie die de publieke en private sector samenbrengt met het gemeenschappelijke doel om voor kinderen die leven in de armste landen van de wereld gelijke toegang tot nieuwe en onderbenutte vaccins te creëren.

15.PFE.3.276