Skip directly to content

Samenwerkingsverband maakt Pfizers anticonceptiemiddel Sayana® Press (medroxyprogesteronacetaat) toegankelijk voor meer vrouwen in enkele van de armste landen ter wereld

Pfizer Inc., de Bill & Melinda Gates Foundation en de Children’s Investment Fund Foundation verlagen de prijs van het injecteerbare anticonceptiemiddel

NEW YORK, VS, 8 mei 2017 – Pfizer, de Bill & Melinda Gates Foundation en de Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) hebben op 8 mei aangekondigd hun samenwerkingsverband met meerdere jaren te verlengen. Hun samenwerking is erop gericht om Pfizers injecteerbare anticonceptiemiddel  Sayana® Press (medroxyprogesteronacetaat) nog toegankelijker te maken voor de vrouwen die daar de grootste behoefte aan hebben, namelijk vrouwen in enkele van de armste landen ter wereld. Vanaf nu is dit anticonceptivum voor erkende inkopers verkrijgbaar voor een vaste prijs van $ 0,85 per dosis. Dit is een prijsdaling ten opzichte van de eerdere prijs van USD 1,00 per dosis.

Het consortium van partijen uit de publieke en private sector werkte voor het eerst samen in 2014, om de vraag naar het anticonceptivum in kaart te brengen. Bij eerste proefprojecten in Niger, Senegal en Oeganda bleek onder jonge vrouwen grote vraag te bestaan naar het anticonceptivum: tot wel 34% van de doses in deze 3 landen werd toegediend aan vrouwen in de leeftijd van 20 tot 24 jaar. Ook vrouwen die nog nooit eerder een anticonceptiemethode hadden gebruikt bleken interesse te hebben in het anticonceptivum: 24-42% van de doses werd tijdens de proefprojecten toegediend aan dergelijke vrouwen[i].

Door via samenwerking het aanbod aan beschikbare anticonceptiemethoden uit te breiden, is het anticonceptivum elk jaar voor meer vrouwen en in meer landen beschikbaar gekomen. Eind 2016 waren er van het anticonceptivum al 6,4 miljoen stuks naar 20 verschillende ontwikkelingslanden verzonden. Het product heeft hiermee mogelijk meer dan 1,5 miljoen vrouwen bereikt, terwijl de teller eind 2014 nog op 350.000 vrouwen stond[ii]. Pfizer blijft investeren in de productiefaciliteiten, zodat het bedrijf kan voldoen aan de verwachte toenemende vraag vanuit de markt. 

“We hopen dat meer vrouwen in ontwikkelingslanden nu de mogelijkheid krijgen om dit anticonceptivum te gebruiken, en zo kunnen voorzien in hun persoonlijke behoeften op gezinsplanningsgebied”, verklaart John Young, President van Pfizer Essential Health. “We hebben gezien wat onze samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation, de Children’s Investment Fund Foundation en andere partijen inmiddels al heeft opgeleverd. We zijn dan ook blij dat we ons kunnen blijven inzetten om het anticonceptivum voor nog meer mensen beschikbaar te maken. Door de toegankelijkheid van anticonceptiemethoden te verbeteren, geven we de kwetsbaarste vrouwen meer zeggenschap over de manier waarop ze invulling geven aan hun toekomst en gezin.”

Het anticonceptivum combineert een langwerkende, reversibele anticonceptiemethode met het door Becton, Dickinson & Company (BD) ontwikkelde injectiesysteem BD Uniject™.

BD Uniject™ is een voorgevuld, alles-in-een-systeem voor eenmalig gebruik dat hergebruik onmogelijk maakt. Met dit systeem is het gebruiksklaar maken van een naald en spuit overbodig. Ook leent het zich voor toediening van het anticonceptiemiddel door gezondheidswerkers buiten een kliniek, of door de vrouwen zelf als dat ter plaatse is toegestaan en de vrouwen uitleg hebben gekregen van een gezondheidswerker.

“BD vindt het een eer om samen met Pfizer, de Bill and Melinda Gates Foundation en CIFF vrouwen meer invloed te kunnen geven op zo'n belangrijk aspect van hun leven”, zegt Renuka Gadde, Vice President Global Health bij BD. “We vinden het prijzenswaardig dat ze het programma verder willen uitbreiden, zodat vrouwen in alle delen van de wereld de mogelijkheid krijgen zelf te bepalen wanneer en hoe vaak ze zwanger worden.”

Er bestaat nog steeds een grote, onvervulde behoefte aan anticonceptiemethoden. Naar schatting zijn er in ontwikkelingslanden 225 miljoen vrouwen die wel graag een zwangerschap zouden willen uitstellen of voorkomen, maar op dit moment geen enkele anticonceptiemethode gebruiken[iii]. Dit heeft vaak te maken met factoren als grote afstanden tot gezondheidsfaciliteiten, sociale barrières en gebrek aan kennis over de beschikbare anticonceptiemethoden.[iv] Dankzij de unieke toedieningstechnologie is Sayana Press een compact, discreet en gemakkelijk te transporteren product. Dit maakt het uitermate geschikt voor toediening buiten de kliniek, in gebieden waar weinig middelen voorhanden zijn. Dit kan voor vrouwen grote positieve gevolgen hebben voor de toegankelijkheid en toediening van het anticonceptiemiddel van hun keuze.

Via verschillende mondiale initiatieven wordt eraan gewerkt anticonceptiemethoden en diensten voor vrijwillige gezinsplanning voor meer vrouwen in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, zodat zij de mogelijkheid krijgen zelf te bepalen wanneer en hoe vaak ze zwanger worden. Dit streven staat centraal bij het mondiale samenwerkingsproject Family Planning 2020 (FP2020). FP2020 is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat in 2020 120 miljoen extra vrouwen toegang hebben tot, en vrijwillig gebruik kunnen maken van, een moderne anticonceptiemethode. Volgens het FP2020-voortgangsverslag uit 2016 zijn er verspreid over de 69 landen waar de voortgang wordt bijgehouden nu voor het eerst meer dan 300 miljoen vrouwen die een moderne anticonceptiemethode gebruiken. Naar schatting zijn er hierdoor tussen juli 2015 en juli 2016 82 miljoen onbedoelde zwangerschappen en 124.000 gevallen van maternale sterfte voorkomen[v].

“Anticonceptiemethoden zijn zeer kosteneffectieve gezondheidsinvesteringen en redden levens. Als alle meisjes en vrouwen die een moderne anticonceptiemethode willen gebruiken, dat ook daadwerkelijk zouden kunnen doen, dan zouden we per jaar 170.000 gevallen van maternale sterfte en ongeveer 1,6 miljoen sterfgevallen onder pasgeborenen kunnen voorkomen[vi]. De 'prikpil' is een belangrijke innovatie. Hiermee kunnen nieuwe en jongere gebruikers worden bereikt, die vaak te maken hebben met hoge barrières die hun keuzemogelijkheden beperken. Met dit samenwerkingsverband zetten we dan ook vooral in op het beter toegankelijk maken van betaalbare anticonceptiemethoden en het verbreden van het aanbod ervan”, benadrukt Alvaro Bermejo, Executive Director van de Children’s Investment Fund Foundation.

Het consortium dat zich voor deze doelen inzet, bestaat uit hulporganisaties en donoren uit de publieke en de private sector, waaronder BD, het Department for International Development (DFID) van het Verenigd Koninkrijk, het United Nations Population Fund (UNFPA) en het United States Agency for International Development (USAID). Deze partijen spelen een belangrijke rol bij het toegankelijk maken van uiteenlopende anticonceptiemethoden voor vrouwen in de armste landen ter wereld. De steun van het consortium beperkt zich niet tot de inkoop, maar heeft ook betrekking op het in nieuwe landen op de markt brengen van diverse hoogwaardige, moderne anticonceptiemethoden, waaronder subcutaan te injecteren anticonceptiemiddelen, en de levering daarvan. De consortiumpartijen werken samen met de plaatselijke overheden. Op deze manier kunnen ze zich hard maken voor de opname van moderne anticonceptiemiddelen in initiatieven en budgets op het gebied van reproductieve gezondheid. De samenwerking met plaatselijke overheden is ook gericht op het coördineren van trainingen voor gezondheidswerkers, om zo de voorlichting en dienstverlening te verbeteren, en op het onder de aandacht brengen van de beschikbaarheid van diverse moderne anticonceptiemethoden.

“Als vrouwen kunnen kiezen uit verschillende anticonceptiemethoden waarmee ze het moment van zwanger worden kunnen beïnvloeden, is er een grotere kans dat een ervan op hun wensen aansluit”, vertelt dr. Chris Elias, President Global Development Programs bij de Bill & Melinda Gates Foundation. “Als we vrouwen en meisjes meer invloed willen geven op hun gezondheid en toekomst, zullen we moeten zorgen voor een ruimer aanbod aan anticonceptiemethoden waarover zij kunnen beschikken. Dat vraagt om nieuwe innovaties op het gebied van anticonceptietechnieken.”  

######

Over Sayana Press

Sayana Press is een anticonceptiemiddel. Het kan worden gebruikt:

  • als anticonceptie voor lange termijn waarbij uzelf en degene die u de anticonceptie voorschrijft (bijv. uw arts, verpleegkundige of andere zorgverlener) hebben besloten dat deze methode het meest geschikt is voor u. Als u Sayana Press echter langer dan twee jaar wilt gebruiken, kan uw zorgverlener/arts/verpleegkundige de voor- en nadelen van het gebruik van Sayana Press opnieuw willen beoordelen om er zeker van te zijn dat het nog steeds de beste keus is voor u.
  • bij tieners, maar alleen wanneer andere vormen van anticonceptie zijn besproken met degene die de anticonceptie voorschrijft en als ongeschikt of onaanvaardbaar worden beschouwd.

Het werkzame bestanddeel in Sayana Press, medroxyprogesteronacetaat (MPA), is vergelijkbaar met (maar niet hetzelfde als) het natuurlijke hormoon progesteron dat in de tweede helft van uw menstruatiecyclus in de eierstokken wordt geproduceerd. Sayana Press voorkomt dat een eitje volledig tot ontwikkeling komt en tijdens de menstruatiecyclus uit de eierstokken vrijkomt. Als er geen eitje vrijkomt, kan dit niet door sperma worden bevrucht en niet tot een zwangerschap leiden.

Over BD

BD is een wereldwijd medisch-technologisch bedrijf dat de gezondheidszorg voor een betere wereld ondersteunt door het verbeteren van medische ontdekkingen, diagnostiek en het leveren van zorg. BD is een vooraanstaand bedrijf in patiëntveiligheid en veiligheid van gezondheidswerkers, en in technologieën die medisch onderzoek en klinische laboratoria mogelijk maken. Het bedrijf biedt innovatieve oplossingen die medisch onderzoek en de genomica bevorderen en de diagnostiek van infectieziekten en kanker verbeteren. Het is een bedrijf dat medisch management verbetert, infectiepreventie stimuleert, chirurgische en interventionele procedures uitrust en diabetesmanagement ondersteunt. Het bedrijf werkt samen met organisaties overal ter wereld om zich te richten op de grootste wereldwijde uitdagingen in de gezondheidszorg. BD heeft bijna 50.000 partners in 50 landen die nauw samenwerken met klanten en partners om de zorguitkomst te verbeteren, te zorgen voor lagere kosten voor de zorg, voor verhoogde efficiëntie, het verbeteren van de veiligheid van de zorg en het uitbreiden van de toegang tot zorg. Kijk voor meer informatie over BD op www.bd.com.

De Bill & Melinda Gates Foundation

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft als motto dat ieder leven even waardevol is. Vanuit deze overtuiging wil de stichting ervoor zorgen dat iedereen een gezond, productief leven kan leiden. In ontwikkelingslanden is het werk van de stichting erop gericht de gezondheid te verbeteren en mensen de kans geven honger en extreme armoede achter zich te laten. Binnen de Verenigde Staten wil de stichting goede scholing en een goed leven bereikbaar maken voor iedereen, en ze richt zich daarbij met name op degenen met de minste middelen. De stichting is gevestigd in Seattle, in de Amerikaanse stad Washington. De dagelijkse leiding is in handen van bestuursvoorzitter Sue Desmond-Hellmann en medevoorzitter William H. Gates senior, onder de directie van Bill en Melinda Gates en Warren Buffett.

De Children’s Investment Fund Foundation

CIFF is de grootste filantropische instelling ter wereld die speciaal gericht is op het verbeteren van het leven van kinderen. De stichting weet dat vooral slimme investeringen gericht op bijvoorbeeld tienermeisjes en de vroege ontwikkeling van kinderen, erg veel opleveren. Daarom probeert de stichting door middel van haar invloed en financiële middelen een katalysatorfunctie te vervullen, om op snel en op grote schaal blijvende veranderingen teweeg te brengen. Het werk van de stichting richt zich onder meer op het verbeteren van de gezondheid van kinderen en adolescenten, het tegengaan van wormbesmettingen, het verbeteren van het welzijn, en slimme manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op ciff.org.

Pfizer Inc.: Samen werken aan een gezondere wereld

Bij Pfizer zetten we wetenschappelijke kennis en onze mondiale middelen in om behandelingen te bieden die het leven van mensen kunnen verlengen en aanzienlijk verbeteren. We streven ernaar om wat betreft het ontdekken, ontwikkelen en vervaardigen van geneesmiddelen normbepalend te zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en nut. Ons mondiale productenportfolio bestaat niet alleen uit geneesmiddelen en vaccins, maar ook uit vele bekende zelfzorg(genees)middelen. Zowel in gevestigde als in opkomende markten zetten Pfizer-medewerkers zich dag na dag in om producten te kunnen aanbieden die het welzijn verbeteren of aandoeningen voorkomen, behandelen of genezen. Ook de meest gevreesde aandoeningen pakken we aan. We zijn een van de meest innovatieve biofarmaceutische bedrijven ter wereld en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat wereldwijd meer mensen toegang krijgen tot betrouwbare en betaalbare gezondheidszorg. Om dit te bereiken werken we samen met zorgverleners, overheden en lokale gemeenschappen. Bij Pfizer zetten we ons al meer dan 150 jaar in om het verschil te maken voor iedereen die op ons vertrouwt. Kijk voor meer informatie op www.pfizer.nl of www.pfizer.com. U kunt ook op de hoogte blijven door ons te volgen op Twitter (via @PfizerNL, @Pfizer en @Pfizer_News), LinkedIn en YouTube, en door ons te 'liken' op Facebook.com/Pfizer.

                                                                                                                                                                                     PP-SAY-NLD-0014

 

 

[i] PATH. Monitoring Sayana Press Pilot Introductions. Te raadplegen op: http://www.path.org/publications/files/RH_sayana_press_pilot_intro_2017.pdf. Geraadpleegd op: 2 mei 2017.

[ii] Gegevens beschikbaar bij Pfizer Inc. Ervan uitgaande dat elke gebruikster 4 van de in 2014 verzonden doses heeft gebruikt; ervan uitgaande dat elke gebruikster 4 van de in de periode 2014-2016 verzonden doses heeft gebruikt.

[iii] Wereldgezondheidsorganisatie. Factsheet 'Family Planning/Contraception'. Te raadplegen op: http://who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/. Geraadpleegd op: 22 februari 2017. 

[iv] UNFPA. Family Planning. Te raadplegen op: https://www.unfpa.org/family-planning. Geraadpleegd op: 23 februari 2017.

[v] Family Planning 2020. Momentum at the Midpoint: 2015-2016. Te raadplegen op: http://progress.familyplanning2020.org/page/introduction/executive-summary-1. Geraadpleegd op: 23 februari 2017. 

[vi] Guttmacher Institute. Adding it Up: The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health 2014.