Skip directly to content

Standpunt Pfizer over omzetten van biological naar biosimilar

16 juni 2016 - Donderdag 16 juni heeft de Sint Maartenskliniek in Nijmegen bekendgemaakt dat  “800 reumapatiënten [in de] Sint Maartenskliniek [een] medicijn krijgen van ander merk”.1

Pfizer is van mening dat de patiënt en de dokter samen moeten beslissen over wel of niet switchen van medicatie.

Biological/biosimilar

Het gaat hier om patiënten die van een biological (een medicijn dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit dierlijk of menselijk eiwit dat de werking van ontstekingseiwitten en afweercellen in het lichaam remt 1) overstappen naar een biosimilar (een geneesmiddel dat qua kwaliteit, biologische activiteit, veiligheid en effectiviteit soortgelijk is aan een andere actieve substantie die al op de markt is maar niet identiek 2, dit omdat biologische medicijnen gemaakt worden door een levend organisme en het nooit om exact hetzelfde medicijn gaat 3).

Zorgvuldigheid

In de berichtgeving van de Sint Maartenskliniek1 is o.a. te lezen dat minister Schippers “alle lof heeft voor de Sint Maartenskliniek omdat een zorgvuldige overstap op biosimilars grote besparingen oplevert terwijl de kwaliteit van zorg minstens gelijk blijft”.

De opmerking van minister Schippers dat overstappen naar biosimilars zorgvuldig moet gebeuren is een belangrijke. Zorgvuldigheid is in lijn met de adviezen van beroepsgroepen. Overstappen van een biological naar een biosimilar dient in overleg met de patiënt te gebeuren en kan mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Wat is het standpunt van Pfizer over switchen/omzetten?

 • De patiënt en de dokter moeten samen beslissen over wel of niet switchen van medicatie.
  Voor iedere afzonderlijke individuele patiënt geldt dat overzetten van biological naar biosimilar (plus biosimilars onderling) een zaak is tussen de patiënt en de behandelend arts. En dat dit ondersteund wordt door ‘evidence based’ klinisch wetenschappelijk bewijs.
   
 • De reden hiervoor is dat biosimilars niet vergelijkbaar zijn met  generieke middelen. 4
  Biologicals zijn grote complexe moleculen en i.t.t. klein molecuul generieken zijn biosimilars vergelijkbaar met het innovatieve biologische middel maar niet identiek. 5,6  
   
 • Verder moet ongecontroleerd wisselen tussen de originele biologische medicijnen en biosimilars daarvan (en omgekeerd) vermeden worden.
  Zorgvuldigheid is ook in lijn met de adviezen van beroepsgroepen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie7 en de Federatie Medisch Specialisten 8. Overstappen dient in overleg met de patiënt te gaan en kan mits aan de randvoorwaarden voldaan wordt (o.a. nauwkeurige klinische monitoring van effectiviteit en bijwerkingen, bij voorkeur in onderzoeksverband). Dat gezegd, nieuwe patiënten kunnen met iedere geregistreerde TNF-remmer (incl. een biosimilar)  behandeld worden.7,8
   
 • Tot slot heeft ook Pfizer een belang in het slagen van beide behandelopties.
  Pfizer’s kernmissie blijft het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen én wij zijn er klaar voor om een toonaangevende positie in te nemen in de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige biosimilars. 
   

Biosimilars zijn belangrijk omdat ze voor zorgsystemen in potentie besparingen kunnen genereren en efficiëntie in de hand kunnen werken, wat op zijn beurt middelen/budget vrijmaakt voor andere belangrijke aspecten van zorg. Denk hierbij aan meer budget op dit moment voor bijvoorbeeld oncologische zorg maar ook aan toekomstige besparingen rond oncologische biosimilars.

Referenties;

 1. https://www.maartenskliniek.nl/nieuws/persberichten/overstappen-op-ander-medicijn/
 2. https://www.maartenskliniek.nl/praktische-info/voorzieningen-maartenskliniek/maartensapotheek/columngeneesmiddelen/5527533/ 
 3. http://www.cbg-meb.nl/documenten/brochures/2016/04/08/vena-biologische-geneesmiddelen-informatie-voor-patienten-en-consumenten
 4. https://www.knmp.nl/patientenzorg/geneesmiddelen/handleiding-geneesmiddelsubstitutie 
 5. Sahoo. Manufacturing of Biodrugs. Biodrugs 2009; 23 (4): 217-229
 6. Kresse. Biosimilars – Science, status and strategic perspective. European Journal of Pharmaceutics and biopharmaceutics 2009; 72: 479-486
 7. http://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2015/10/Standpunt-NVR-vergelijkbaarheid-en-plaatsbepaling-biosimilar-TNF-remmers-2015.pdf  
 8. http://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Standpunt%20biosimilars%20herzien%20oktober%202015.pdf

PP-PFE-NLD-0022