Skip directly to content

Verklaring Pfizer over besluit van de Engelse ‘Competition and Markets Authority’

Pfizer is het niet eens met de uitkomsten zoals deze in het besluit van de Engelse Competition and Markets Authority (CMA) zijn beschreven.

Gedurende deze transactie, en bij al onze zakelijke werkzaamheden, hebben wij rond deze afstoting integer gehandeld en zijn wij van mening dat het volledig voldoet aan de geldende concurrentiewetgeving.

 

Fenytoïnenatrium capsules waren een verliesmakend product voor Pfizer en de overeenkomst met Flynn was een mogelijkheid om de continuïteit van dit belangrijke geneesmiddel voor patiënten met epilepsie zeker te stellen, en tegelijkertijd de continuïteit van productie te behouden. Toen Flynn het middel introduceerde, heeft het bedrijf een prijs gesteld die 25 tot 40% lager was dan de prijs van een vergelijkbaar geneesmiddel

van een andere leverancier van de NHS die al eerder overeengekomen was en die voor het Department of Health/ministerie van gezondheid acceptabel leek te zijn.

 

Tegen die achtergrond is Pfizer van mening dat de bevindingen van de CMA feitelijk en wettelijk onjuist zijn en wij zullen tegen alle aspecten van het besluit in beroep gaan.

 

De uitspraak belicht belangrijke beleids- en wettelijke kwesties omtrent de rollen van respectievelijk het Department of Health en de CMA, bij het reguleren van de prijs van farmaceutische producten in het Verenigd Koninkrijk.

Pfizer zal als onderdeel van het beroep over deze kwesties duidelijkheid zoeken.

 

Over de afgelopen jaren is Pfizer een belangrijke partner geweest voor gezondheids-, academische- en wetenschappelijke instituten in het Verenigd Koninkrijk en wij zijn er trots op om de NHS te bevoorraden en met hen samen te werken. Ons doel is om behandelingen te ontwikkelen die de levens van patiënten belangrijk verbeteren. Pfizer is een verantwoordelijk en wereldwijd opererend bedrijf dat zich committeert om te werken volgens de hoogste standaarden.

 

                                                                                                                                                                                                                   PP-PFE-NLD-0046