Fijn dat het weer maandag is

Werken als je ziek bent

Bij Pfizer willen we dat jij op je best bent, ook als je werkt en ziek wordt. Wij zien werk als medicijn. Samen met anderen willen we het voor iedereen vanzelfsprekend maken dat je bij ziekte kunt blijven werken. Wij spannen ons in om meer bewustzijn en aandacht te creëren voor dit thema en ondernemen diverse projecten om werkbehoud te stimuleren.

Kanker en Werk

Elk jaar krijgen tienduizenden werknemers te horen dat ze kanker hebben. Vaak vinden mensen het belangrijk om te kunnen blijven werken tijdens hun ziekte, behandeling en herstelproces. Bij Pfizer willen we ervoor zorgen dat het vanzelfsprekend wordt dat je kunt blijven werken als je ziek bent. Lees meer over wat we allemaal doen op dat gebied op onze pagina over Kanker en Werk.

Lees meer

Als je ziek bent, verlang je naar een gewone werkdag.

Als je ziek wordt, staat je leven op zijn kop. Eerst krijg je een diagnose die je moet verwerken en dan moet je wennen aan het leven met een aandoening die je misschien voor altijd hebt. Maar na een tijd verlang je weer naar één ding: een zo gewoon mogelijk leven leiden. Geneesmiddelen kunnen je hierbij helpen, maar voor mensen zijn andere zaken zoals werkbehoud ook enorm belangrijk.

Lees verder

NFK Doneer je Ervaring

Zet jouw kennis en ervaring anoniem in om je eigen leven en dat van anderen te verbeteren via het grootste (ex-)kankerpatiëntenpanel van Nederland.

Lees meer

Bedrijfscultuur

Lieseke Cortoos, HR-manager van Pfizer Nederland, vertelt hoe Pfizer omgaat met het thema Werk en Ziek zijn en haar eigen zieke werknemers.

Bedrijfscultuur van Pfizer

‘Werk is een kurk waarop je drijft’

‘Wat kan ik als werkgever doen als een medewerker me vertelt dat hij kanker heeft?’ en ‘hoe ga ik om met mijn ernstig zieke collega?’ zijn vragen die Machteld de Bont vaak hoort. Haar adviesbureau Care in Company ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. ’’Zorg dat werk onderdeel van het herstel kan zijn, dat is wat wij bepleiten.’’

Lees meer

Handige informatie

Als je ziek wordt, komt er veel op je af. Na een tijdje denk je ongetwijfeld na over je werk. Wil je blijven werken of niet? Hoe begin je het gesprek met je werkgever en wat spreek je af? Ook werkgevers lopen tegen dillema’s aan. We hebben met andere partijen diverse hulpmiddelen ontwikkeld die werknemers en werkgevers kunnen helpen om met elkaar in gesprek te gaan.

Als je kanker krijgt en werkt, kom je voor dilemma’s te staan. Hoe vertel je het je werkgever? Wil je blijven werken en wat is daarvoor nodig? Op de werkgever heeft het nieuws ook grote impact. Wat kun je doen om je medewerker optimaal te ondersteunen? Wat zijn financiële en juridische consequenties? Deze folder is bedoeld als gesprekshulp voor medewerker en werkgever.

Lees hier hoe je als zorgprofessional de gesprekshulp kunt gebruiken om de werksituatie van uw patiënt te bespreken.  
Exemplaren van de gesprekshulp kunt u aanvragen met de antwoordkaart
Er is ook een verdiepende Workshop 'Hoe gebruik ik de gesprekshulp' beschikbaar.

Het is belangrijk dat werkbehoud bij ziekte al vanaf het moment van de diagnose kanker wordt meegenomen in het behandeltraject, als behandeldoel en als medicijn. Daarom is het goed om een klinisch arbeidsgeneeskundige toe te voegen aan het multidisciplinair behandelteam. En om die zorg via de zorgverzekeringswet te vergoeden. Dat is de centrale boodschap van de position paper van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Je kunt de complete paper hier lezen: 

Pfizer werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om mensen beter te maken of een betere levenskwaliteit te geven. Bij alles wat we doen, staat de patiënt centraal. We beseffen goed dat dit ook onze eigen werknemer kan zijn. Daarom hebben we handleidingen ontwikkeld voor werknemers en leidinggevenden over wat je moet doen als je geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte.

Wil je ook beleid en tools ontwikkelen om goed om te gaan met zieke werknemers? Kijk op de site van https://www.careincompany.nl

‘Het is mijn missie om kanker bespreekbaar te maken op de werkvloer.’

“Als een werknemer te maken krijgt met kanker, is het heel belangrijk dat hierover gesproken wordt op de werkvloer.” Judith Maas spreekt uit ervaring. Nadat ze zelf kanker had, is ze zich gaan inzetten voor het onderwerp kanker op de werkvloer. “Als iemand kanker heeft, is het pijnlijker om er niet over te praten dan wel.” 

Judith vertelt

Wat kun je zelf doen?

Of je nou werknemer, werkgever of zorgprofessional bent of dat je bij de overheid werkt: je kunt zelf vanalles doen om ervoor te zorgen dat werkbehoud vanzelfsprekend wordt.

Ik ben een werknemer, wat kan ik doen?

Praat proactief over je ziekte. Praat over je werk met je werkgever en je arts. Het is goed om al tijdens het eerste gesprek met je behandelaar over werk te praten.

Ik ben een werkgever, wat kan ik doen?

Het is ontzettend belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan met de werknemer en betrokken te blijven tijdens de ziekte. Op die manier kun je in kaart brengen wat iemand nodig heeft om inzetbaar te kunnen blijven.

Ik ben zorgprofessional, wat kan ik doen?

Het is goed om tijdens gesprekken met patiënten aandacht te besteden aan de dingen die voor hen belangrijk zijn om een betekenisvol leven te leiden. In de praktijk blijkt dat werk van grote waarde is.

Ik werk bij de overheid, wat kan ik doen?

Er zijn de afgelopen jaren diverse projecten opgezet en tools ontwikkeld door verschillende partijen uit het veld. Om echt een verschil te maken is het van belang dat de overheid de coördinatie pakt en deze partijen bijeenbrengt.

Updates

Of je nou werknemer, werkgever of zorgprofessional bent of dat je bij de overheid werkt: je kunt zelf vanalles doen om meer aandacht en bewustwording voor het onderwerp werk en ziek te creëren.

‘Werk is een belangrijk onderdeel van het leven’
 

Volgens internist-oncoloog Emine Göker is Target@Work een mooie tool om werk onderdeel te laten zijn van de behandeling en begeleiding van patiënten.

Politiek café: Kanker & Werk


De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vindt het belangrijk dat werk vanaf het tijdstip van diagnose wordt meegenomen gedurende het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn. Er wordt daarom gepleit voor het overbruggen van de kloof tussen zorg en arbeid.

App Untire: Vermoeidheid bij kanker onder controle krijgen
 

Als je kanker hebt of hebt gehad, kun je last hebben van vermoeidheid. De app Untire kan dan een steuntje in de rug zijn en je helpen om te gaan met je vermoeidheid.

Waarom vindt Pfizer dit belangrijk?

’We plaatsen de patiënt centraal bij alles wat we doen,’ zegt Christiane Liebrand, manager partnerships oncologie. Als werkgever wil Pfizer ook haar eigen werknemers en hun naasten die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte zoals kanker zo goed mogelijk ondersteunen tijdens en na het ziekteproces. ’Door werk te zien als onderdeel van het herstel, proberen we samen met andere partijen die hetzelfde nastreven onnodig langdurig verzuim te voorkomen.’

Lees verder