Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Werk is een kurk waarop je drijft’

‘Wat kan ik als werkgever doen als een medewerker me vertelt dat hij kanker heeft?’ en ‘hoe ga ik om met mijn ernstig zieke collega?’ zijn vragen die Machteld de Bont vaak hoort. Haar adviesbureau Care in Company ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. ’’Zorg dat werk onderdeel van het herstel kan zijn, dat is wat wij bepleiten.’’

Werk is een kurk waarop je drijft

’’Van de beroepsbevolking worden maar liefst 45.000 mensen per jaar geconfronteerd met kanker, dat is veel. Als werkgevers niet worden bijgepraat over hoe ze hiermee om moeten gaan, dan handelen ze, vaak met de beste bedoelingen, precies verkeerd. En dat kan averechts werken.”

In een statig pand op de Amersfoortse berg - waar Care in Company kantoor houdt - vertelt de 55 jarige Machteld de Bont over Care in Company: over het ontstaan, de visie en de samenwerking met Pfizer.
 

Opdrachtgevers konden niet met mijn ziekte omgaan

Machteld werd 20 jaar geleden zelf ziek, ze kreeg borstkanker. ’’Ik werkte toen als zelfstandig HR en organisatieadviseur, dus ik had niet met een werkgever te maken, maar wel met opdrachtgevers. Het viel mij toen direct op dat de meeste van hen niet met mijn ziekte om konden gaan. Een opdrachtgever zei tegen me dat ik er slecht uitzag. Ik had ook een bleek hoofd en een grote pruik op. Hij zei: ‘je kan zo toch niet voor een groep gaan staan?’

‘Ik wist niet hoe dat moest: ziek zijn en werken.’

Ik dacht toen oké, hij zal wel gelijk hebben, want ik had geen referentiekader. Ik wist ook helemaal niet hoe dat moest: ziek zijn en werken. Er was namelijk niks te vinden over dit onderwerp. Ik ben toen volle bak mijn behandelingen in gegaan, in de hoop dat ik de veertig zou halen. Dat is gelukt.”

‘Een brandverzekering hoop je ook nooit nodig te hebben.’

’’Care in Company geeft advies, training, informeert, coacht en ondersteunt bij vragen over kanker op de werkvloer. We adviseren niet alleen werkgevers en leidinggevenden, maar ook werknemers, HR en iedereen die een bepaalde rol vervult  bij een life event als kanker, waar altijd een risico op langdurig verzuim in zit. Wij zijn ervan overtuigd dat werknemers bij ziekte in veel gevallen niet alleen willen, maar ook kunnen blijven werken, al dan niet in een aangepaste vorm. Vaak voelen mensen zich hier juist beter bij, werk staat voor zingeving en daar ben je even geen patiënt. En zo draagt het bij aan hun herstel.”

Care in Company

Machteld legt uit dat Care in Company voor het inrichten van goed werkgeverschap bij kanker een aantal jaar geleden een programma heeft ontwikkeld. Dit ‘caring company’ programma kwam voort uit de behoefte van werkgevers om beter voorbereid te zijn wanneer kanker een medewerker treft. ‘’We zien dat de problemen namelijk ontstaan wanneer een organisatie niet weet hoe ze moet handelen als een medewerker de diagnose kanker krijgt. De enige oplossing lijkt vaak om die medewerker ziek te melden en al het werk weg te houden. Dit gebeurt natuurlijk uit goede bedoelingen, maar stel je voor dat je net gehoord hebt dat je gezondheid slecht is en ze nemen daarnaast ook nog je werk weg…’’ Organisaties kunnen een ‘Caring Company’ worden door interne afspraken en richtlijnen op te stellen. ’’Zie het als een soort brandverzekering: het geeft duidelijkheid aan iedereen, maar je hoopt het nooit nodig te hebben.’’

Hoe word je een Caring Company?

’’Als een organisatie ons benadert, dan beginnen we eerst met een quickscan, een soort nulmeting. Wij spreken verschillende mensen van het bedrijf over hun ervaringen bij kanker. We onderzoeken of er een managementvisie is rondom kanker op de werkvloer, hoe het geregeld is op het vlak van communicatie en hoe de interne afspraken rondom verzuim zijn ingericht in het HR beleid.’’

Na deze quickscan legt Care in Company haar bevindingen met aanbevelingen voor aan het management. ‘’Dan vertellen we welke kansen er liggen en wat de mogelijke oplossingen zijn. Als werkgever kun je vervolgens besluiten om ‘door te pakken’ met een projectgroep, om zo vorm en inhoud te geven aan het verzuimbeleid bij kanker op een manier die past bij de cultuur van het bedrijf.’’

Stigma

’’Kanker is complex, want het is niet één ziekte. Maar er rust ook nog steeds een stigma op: ‘van kanker genees je niet’ of ‘als je kanker hebt dan zal je wel niet meer kunnen of willen werken’. Maar de medische wereld heeft zoveel stappen gezet de laatste jaren. Mensen die kanker hebben kunnen met behandelingen veel langer een goede kwaliteit van leven hebben. En ook steeds meer mensen kunnen blijven werken terwijl ze behandeld worden voor kanker.’’

Machteld noemt werk ‘een kurk waarop je drijft’. ’’Ik vind het belangrijk dat werk een actief onderdeel kan blijven van het leven wanneer je een ernstig life event zoals kanker meemaakt. Uiteraard binnen de mogelijkheden en die zijn voor iedereen anders, dus daar moet je met elkaar in de organisatie het gesprek over blijven aangaan. Ook al kunnen we ondersteunen bij het formuleren van organisatiebrede afspraken, iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk.’’

Pfizer als Caring Company

Pfizer heeft als eerste werkgever in Nederland in 2017 na een succesvolle externe audit het certificaat ‘Caring Company’ ontvangen. Dit certificaat is een initiatief van Care in Company en helpt werkgevers bij het formuleren van een hanteerbaar verzuimbeleid en biedt concrete handvatten voor begeleiding. Een organisatie kan er zelf voor kiezen om het programma af te ronden met een externe audit.

Pfizer is de eerste werkgever die dat heeft laten doen, door de onafhankelijke certificeringsinstantie Kiwa. Het laat volgens Machteld zien dat Pfizer de materie zeer serieus neemt.  ‘’Door te auditen benadruk je het belang van goede borging van de afspraken die je met elkaar als organisatie hebt gemaakt. Goede ondersteuning en communicatie vergroten het welbevinden van medewerkers, het draagt bij aan herstel en geeft meer kans op een succesvolle terugkeer op het werk.’’

 

In samenwerking met Care in Company ontwikkelde en borgde Pfizer interne richtlijnen voor eigen medewerkers over Werk en Ziek zijn. Hierin staat beschreven hoe medewerkers en leidinggevenden het beste kunnen handelen wanneer een medewerker wordt getroffen door kanker of een chronische aandoening.

Machteld benadrukt dat elke organisatie haar eigen ‘sausje’ over het Caring Company traject kan schenken. ’’Uiteindelijk gaat het erom dat de zorg voor medewerkers met kanker volledig wordt geïntegreerd en geborgd in het eigen verzuimbeleid. Maar belangrijker is hoe je als organisatie daartoe bent gekomen en wat de achterliggende gedachte is.’’

Werk is een kurk waarop je drijft

Missie

Care in Company wil organisaties niet in een keurslijf drukken met opgelegde richtlijnen, maar heeft vooral als doel kennis over te brengen. ’’Onze grootste missie is dat iedereen in Nederland die deel uitmaakt van de beroepsbevolking kennis heeft rondom verzuimmanagement bij life events. Zodat je als leidinggevende geen handelingsverlegenheid, angst of onwetendheid hebt en dat je begeleiding op maat kunt geven. Niet alleen aan de zieke medewerker, maar ook aan de collega’s en teamleden.’’

Meer informatie

 Ga voor meer informatie naar www.careincompany.nl  

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.