Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen zorgen voor de zorg van morgen

Leestijd: 3 minuten

Pfizer is méér dan een vooraanstaand geneesmiddelenbedrijf. Het is ook een betrokken partner in de zorg. ’’We spelen wereldwijd een belangrijke rol bij de inrichting van de zorg’’, vertelt Christiane Liebrand, partnership manager oncologie. ’’Dat kunnen we nooit alleen, maar altijd samen met overheden, zorg- en onderzoeksinstellingen, patiëntenorganisaties en andere geneesmiddelenbedrijven.’’

Christiane Liebrand, partnership manager oncologie | Pfizer Nederland

’’Wij willen de kwaliteit van leven van mensen met ernstige en/of chronische ziekten verbeteren en doen dat door het maken van innovatieve geneesmiddelen. Maar ook door het aangaan van impactvolle samenwerkingen. Samenwerking is de sleutel tot betere, betaalbare en toegankelijke zorg waarin de patiënt centraal staat.’’

Pfizer heeft onlangs een partershipplatform opgezet, met als doel om samenwerkingsverbanden met bestaande partners te versterken en samenwerking met nieuwe partners aan te gaan.

Pfizer wil waarde toevoegen aan de hele zorgketen

Pfizer wil bijdragen aan het totale welzijn van patiënten. ’’Ook aan hun deelname aan samenleving. Wij leveren een positieve bijdrage aan de zorgketen rond patiënten en de zorg in het algemeen. Die loopt van het voorkomen en het opsporen van aandoeningen, het behandeltraject tot de fase erna. In de zorgketen zoeken we samenwerkingspartners. Hopelijk leidt dat tot verbeteringen voor de zorg en een betere levenskwaliteit voor patiënten.’’

Doelmatig en schaalbaar

De samenwerkingsverbanden moeten passen bij de missie van Pfizer.

’’Bij alles wat we doen, staat de patiënt centraal.

Met onze samenwerkingen willen wij positieve invloed hebben op de tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals en daarnaast op onze reputatie en die van onze partners.’’

Daarnaast moeten samenwerkingsverbanden doelmatig en liefst schaalbaar zijn.

’’We kijken of een samenwerkingsverband impact kan hebben voor veel patiënten en/of meerdere ziekenhuizen en hoe we daar anders voor kunnen zorgen.’’

Er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners, vervolgt Christiane Liebrand. ’’Zoals startups en health-techbedrijven, met als doel zorgpaden te innoveren,’’ vertelt ze. ’’Of met patiëntenverenigingen, omdat zij weten waar mensen behoefte aan hebben.

Ook zoeken we samenwerking met brancheverenigingen, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid. Liefst willen we al onze partners verbinden, om nieuwe ideeën nog verder te brengen en de gezondheidszorg uiteindelijk verder te versterken en te verbeteren. Alleen samen kunnen we zorgen voor de zorg van morgen.’’

 

Care in Company

Zorgen voor Nederland is zorgen voor elkaar. Zelfs als je ziek bent, hoor je erbij. Dat was voor Pfizer reden om een platform te creëren met thema Ziek zijn en Werken en dit te bekrachtigen met een Caring Company-certificaat.

Dat wordt verstrekt door stichting Care in Company aan bedrijven die een goede werkgever zijn voor mensen die ernstig en/of chronisch ziek zijn.

’’Pfizer werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om mensen met een chronische ziekte een betere levenskwaliteit te geven,’’ zegt Christiane, manager partnerships oncologie. ’’We plaatsen de patiënt centraal bij alles wat we doen.’’

Als verantwoordelijk werkgever wil Pfizer ook zijn eigen werknemers en hun naasten die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte zoals kanker zo goed mogelijk ondersteunen. En dit doen zowel voor, tijdens en na hun behandelproces.

’’Het Care in Company certificaat was bedoeld voor mensen met kanker. Pfizer heeft het uitgebreid naar mensen met een chronische en/of ernstige aandoening met kans op langdurige uitval.’’

’’Door werk te zien als onderdeel van het herstel en waar mogelijk betrokken bij elkaar te blijven, proberen we samen onnodig langdurig verzuim te voorkomen, vervolgt ze haar verhaal. ’’Daarom hebben we richtlijnen gemaakt voor onze werknemers en leidinggevenden en die een plek gegeven in de organisatie.’’

Met deze richtlijnen biedt Pfizer handvaten voor medewerkers met een ernstige en/of chronische aandoening. ’’De situatie is voor iedereen anders. Zo proberen we maatwerk te bieden.’’

Fit for work

Het Caring Company certificaat is behaald om een interne verbeterslag te maken, stelt Christiane Liebrand, manager partnerships oncologie. Extern gaat Pfizer verder met aandacht en bewustzijn vragen voor chronisch ziek zijn en werken.

’’Pfizer wil haar kennis en kunde delen met andere werkgevers. Ook willen we bewustzijn creëren in de samenleving voor ziek zijn en werken.’’

Elk jaar krijgen in Nederland 40.000 werknemers te horen dat ze kanker hebben. Een kwart van hen verliest zijn baan.

’’Wij gunnen mensen om te kunnen blijven werken,’’ zegt Christiane. Daarom is Pfizer gaan samenwerken met Centrum werk en gezondheid in het nationale programma Fit for Work.

’’Fit for Work vertegenwoordigt een netwerk van ziekenhuizen, overheden, werkgevers, brancheorganisaties en universiteiten. Samen maken wij praktische tools voor werkgevers, werknemers en zorgprofessionals en doen dat in drie projecten. We proberen het onderwerp werk en ziek zijn op de politieke agenda te krijgen.’’

Zo houdt Fit for Work een politiek ontbijt en een SER-conferentie in samenwerking met de ministeries van VWS en SZW. Daarnaast is er Target@Work-onco: een project, gericht op zorgverleners. ’’We willen bereiken dat werkbehoud een vast behandeldoel wordt.’’

Het derde project van Fit for Work is bewustzijn creëren bij andere werkgevers. ’’Wij hebben een symposium gehouden met andere werkgevers. Daarna hebben we een ambitieverklaring getekend met de belofte om ons in te spannen voor werkbehoud van mensen die ziek zijn. We hopen dat meer werkgevers deze omarmen.’’

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.