Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Patiëntenverenigingen

Pfizer is een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf. Onze geneesmiddelen zijn bestemd voor een breed scala aan therapeutische gebieden en zijn ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Een groot aantal belanghebbenden, zoals zorgverleners, patiëntenorganisaties en politieke organisaties, vervult een uitermate belangrijke functie bij het leveren van hoogwaardige en rendabele gezondheidszorg.

We zijn van mening dat Pfizer een actieve en prominente rol moet spelen in het verlenen van gezondheidszorg, dit in nauwe samenwerking met al onze partners in de sector.
 

Waarom verdienen patiëntenorganisaties de steun van Pfizer?


Nauwe samenwerkingsverbanden tussen Pfizer en patiëntenorganisaties kunnen de betrokken patiënten en hun omgeving ten goede komen, vooral waar sprake is van gezamenlijke doelstellingen en wederzijdse voordelen, zoals toegang tot behandelmogelijkheden en juiste informatie over diagnose en behandeling. 

De steun aan patiëntenorganisaties kan de vorm aannemen van financiële sponsoring en/of schenkingen voor bepaalde projecten en/of financiering van kernactiviteiten of het verstrekken van voordelen in natura, zoals middelen ter ondersteuning van de interne en externe communicatie, voorlichting en externe beleidsinitiatieven.

Bij dergelijke partnerschappen en/of samenwerkingsverbanden moet het duidelijk zijn dat alle activiteiten dienen te worden uitgevoerd binnen een goed afgebakend en door alle partijen geaccepteerd kader van principes, om te voorkomen dat ongepaste invloed wordt uitgeoefend, of dat het vermoeden daartoe kan rijzen.

 • Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

  Beschrijving tonen

  De volgende principes dienen door Pfizer en de patiëntenorganisatie in overweging te worden genomen, begrepen en geaccepteerd voordat er een partnerschap en/of samenwerkingsverband wordt aangegaan:

  1. Tussen Pfizer en de patiëntenorganisatie dient er te allen tijde transparantie te bestaan ten aanzien van de activiteiten. 
  2. Vertrouwelijke informatie over leden van de patiëntenorganisatie en personen die daarmee verbonden zijn of andere vertrouwelijke informatie blijft in het bezit van de patiëntenorganisatie en wordt niet aan Pfizer ter beschikking gesteld. 
  3. Parameters en tijdschema’s dienen van meet af aan te worden begrepen en overeengekomen. 
  4. Gezamenlijke overeenkomsten of projecten van Pfizer en de patiëntenorganisatie dienen gebaseerd te zijn op gelijkwaardig partnerschap met wederzijds respect en vertrouwen.
  5. Pfizer mag niet van de patiëntenorganisatie eisen dat één enkel farmaceutisch (Pfizer) product (hetzij op recept, hetzij vrij verkrijgbaar) wordt aanbevolen. Wel kan de patiëntenorganisatie aanbevelingen doen over een reeks van soortgelijke producten als geheel.
  6.  Er mag geen ongepaste invloed worden uitgeoefend op de agenda, prioriteiten of handelingen van de patiëntenorganisatie.
  7. De onafhankelijkheid van de interne beleidsvorming, beleidsinzichten en activiteiten van de patiëntenorganisatie dient te allen tijde te worden gewaarborgd. 
  8. De samenwerking met Pfizer mag de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie niet in het gedrang brengen, of die indruk wekken. 
  9. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen elkaars naam of logo niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
  10. Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen geen aanspraak maken op elkaars samenwerking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, en mogen niet zonder toestemming wederzijdse meningen citeren.
  11. Pfizer en de patiëntenorganisatie zullen overleg plegen over al het materiaal dat in elkaars naam wordt gemaakt en waarop elkaars logo staat. Pfizer en de patiëntenorganisatie behouden ieder voor zich het laatste woord over de redactie van het eigen materiaal, tenzij strijd met vigerende regels wordt geconstateerd.
  12. Desgevraagd zullen Pfizer en de patiëntenorganisatie elkaar verslagen, rekeningen en andere dienstige informatie overleggen die rechtstreeks verband houden met het partnerschap of het samenwerkingsverband, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke informatie. 
  13. Pfizer zal te allen tijde de geldende CGR regels en voorschriften naleven met betrekking tot het bijwonen van, en deelnemen aan, bijeenkomsten van de patiëntenorganisatie. 
  14. Voor zover van toepassing op de samenwerking met de patiëntenorganisatie vormt voor Pfizer de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Codecommissie Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector uitgangspunt van haar handelen.
  15. Pfizer zal de onafhankelijkheid van haar medewerkers die actief betrokken zijn bij de activiteiten met de patiëntenorganisatie volledig respecteren.
 • Transparantie in verleende steun

  Beschrijving tonen

  Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.            

  Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende organisaties die van Pfizer in 2021 financiële steun hebben ontvangen.    
    
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 110.359,00         
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2015: € 113.505,78   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2016: € 137.737,00   
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2017: € 157.993,78
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2018: € 106.350,63
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2019: € 165.711,72
  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2020: € 147.106,45

  Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2021: € 112.595,00

  Product Budget PAG/
  Organisatie
  Financiële ondersteuning voor Bedrag 
  Zeldzame Ziekten Stichting Bijniernet Overdracht en borging training aan LWEV 3.000,00 
  Zeldzame Ziekten Nederlandse
  Vereniging voor
  Hemofilie Patiënten
  Jubileumprogramma
  voor patiënten
  7.000,00
  Zeldzame Ziekten Nederlandse
  Hypofyse Stichting
  Wereld-
  acromegaliedag 2021
  5.000,00
  Zeldzame Ziekten Nederlandse
  Hypofyse Stichting
  Patiënteninformatie 
  groeihormoon-
  stoornissen
  5.000,00
  Zeldzame Ziekten VSOP Zeldzame ziekten
  congres
  3.000,00
  Zeldzame Ziekten Stichting Amyloïdose Nederland Patiënten-
  ontmoetingsdag
  3.000,00 
  Oncologie Stichting Buddyhuis

  Buddy-sponsorloop

  1.000,00
  Oncologie Stichting Jij Speelt de Hoofdrol Borstkankersymposium 3.000,00 
  Oncologie Nederlandse
  Federatie van Kankerpatiënten-organisaties
  Doneer je ervaring achterbanraadpleging 10.000,00
  Oncologie Borstkanker-vereniging
  Nederland
  Patiënteninformatie
  Digitale blad B
  12.500,00
  Oncologie Borstkanker-vereniging Nederland Ontwikkeling borstkanker-onderzoeksagenda patiëntenperspectief 3.000,00
  Oncologie AYA Platform Congres AYA 'jong en kanker' 2.450,00
  Oncologie Hematon Onderzoek naar
  copingstijlen patiënten
  met hematologische
  kanker
  4.369,00
  Corporate Affairs Longfonds Coronaplein informatieplatform
  voor Long COVID
  patiënten
  10.000,00
  Corporate Affairs

  Prostaatkanker Stichting

  Campagne vroege
  diagnose
  prostaatkanker
  2.000,00
  Corporate Affairs PGO Support Eupati leergang 2021 10.000,00
  Ontstekingsziekten & Immunologie Crohn & Colitis NL Themabijeenkomsten
  en IBD dagen
  5.000,00
  Ontstekingsziekten & Immunologie Crohn & Colitis NL Activiteiten Wereld
  IBD dag
  1.500,00
  Ontstekingsziekten & Immunologie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland Patiëntenfilmpjes
  over werk en
  vermoeidheid
  5.000,00
  Ontstekingsziekten & Immunologie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland EULAR deelname
  'Patient Advocates'
  3.000,00
  Ontstekingsziekten & Immunologie Stichting Axiale Spa Informatievoorziening patiënten 1.000,00
  ‘In kind' donatie Stichting Huidkanker Tubes zonnebrandcreme 6.300,00         
  ‘In kind' donatie Stichting Melanoom Tubes zonnebrandcreme 6.300,00
  ‘In kind' donatie Longkanker Nederland Boekjes palliatieve
  zorg 'je wordt niet
  meer beter'
  176,00
         
  Totale bijdrage voor 2021     €112.595,00 
Pagina beoordelen Like Dislike