Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieu

2 minuten

De weg naar milieuvriendelijk ondernemen begint met een beter begrip van onze ecologische voetafdruk, de impact ervan en de manier waarop deze verandert. We hebben een collaboratieve, ondernemende benadering ten aanzien van duurzaamheidspraktijken die meetbare waarde opleveren voor ons bedrijf en onze samenleving.
 

Milieu

Green Journey

Een Environmental Sustainability Council regelt ons ‘Green Journey/Groene Reis’-programma en richt zich op drie sleutelgebieden van ons bedrijf: 
helpen de klimaatverandering en de gevolgen ervan te verminderen; 

het minimaliseren van de milieu-impact van onze producten en processen door het bevorderen van rentmeesterschap in de hele supply chain en levenscyclus van onze producten; 
en waterbronnen op een duurzame manier beheren. 

We pakken deze gebieden aan via ons milieu-duurzaamheidsprogramma en ontwikkelen geïntegreerde en strategische benaderingen door prioriteiten voor de korte en lange termijn te stellen voor milieuactiviteiten, dit:

  • Met begeleiding van zakelijke partners;
  • Door met onze collega’s samen op te trekken; en
  • Door met de betrokken partijen over belangrijke kwesties te communiceren.

De weg naar milieuvriendelijk ondernemen begint met een beter begrip van onze ecologische voetafdruk

Doelstellingen

Tegen 2020 wil Pfizer: de uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderen. Pfizer bouwt verder op de successen uit het verleden; tussen 2000 en 2007 werd de uitstoot met 20% verminderd, tussen 2007 en 2012 met 25%.

15% minder afval produceren. Afval wordt tot het minimum herleid, en waar mogelijk wordt er gerecycleerd. Als er geen andere mogelijkheid bestaat wordt er gezocht naar de meest milieuvriendelijke manier om afval te verwerken.

het waterverbruik met 5% verminderen. Ook al is Pfizer bijna niet actief in gebieden waar waterschaarste heerst, toch is Pfizer toegewijd om in alle sites het waterverbruik te doen dalen.

Ongebruikte geneesmiddelen

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Pagina beoordelen Like Dislike
Bronnen

Bronnen

  • Dit artikel is gemaakt door Pfizer zelf.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.