Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Twitter gebruiksvoorwaarden

Welkom bij het Twitter account van Pfizer Nederland. Dit is het officiële Nederlandse Twitter-kanaal van Pfizer. Het account wordt beheerd door Pfizer.
Pfizer zet zich in om op een betekenisvolle en ethische wijze met andere gebruikers van Twitter in contact te treden. Zodoende verzoeken wij al onze volgers om een moment te nemen om onze gebruiksvoorwaarden te lezen.

 • Houd er rekening mee dat de Twitter Servicevoorwaarden uw toegang tot en gebruik van alle Twitter-diensten bepalen. Pfizer onderschrijft de Twitter servicevoorwaarden volledig. Ga voor meer informatie alstublieft naar de website van Twitter.
 • Door Pfizer op Twitter te volgen, bevestigt u dat u onze gebruiksvoorwaarden en Twitter’s servicevoorwaarden heeft gelezen, heeft begrepen en hiermee akkoord bent. Wij houden ons het recht voor om volgers te blokkeren als zij zich niet houden aan deze voorwaarden.
 • Pfizer is zich bewust van belangrijke regels die voor onze branche gelden en zodoende verzoeken wij onze volgers geen informatie over onze geneesmiddelen te plaatsen.
 • Wilt u een bijwerking melden? Gebruik dan het meldformulier bijwerkingen dat u op onze website kunt vinden.
 • Gezien de serieuze gevolgen die ongevraagde en ongefundeerde medische adviezen kunnen hebben, verzoeken wij u op geen enkele wijze medische adviezen te plaatsen. Er dient geen enkel medisch advies opgevolgd te worden in de afwezigheid van, en is ook geen vervanging voor, advies dat gegeven is door een arts of een andere gekwalificeerde zorgprofessional.
 • Het Pfizer Twitter account is een publiek account dus wees u ervan bewust dat uw posts als niet-vertrouwelijk beschouwd zullen worden en onbeperkt bekeken kunnen worden. Het staat Pfizer vrij om deze posts voor mogelijke andere doeleinden te gebruiken.
 • De zienswijzen en meningen geuit door onze volgers zijn niet die van Pfizer.
 • Wij volgen naar keuze andere Twitter accounts die relevant zijn voor ons werk. Door Pfizer gevolgd worden verondersteld op geen enkele wijze erkenning of onderschrijving door Pfizer.
 • Behandel alle mede Twitter gebruikers alstublieft met respect en plaats alstublieft geen commentaren die als beledigend beschouwd zouden kunnen worden.
 • Om uw privacy te beschermen, en de privacy van anderen, verzoeken wij u geen persoonlijk herleidbare informatie zoals telefoonnummers, emailadressen of andere persoonlijke gegevens achter te laten in het tekstveld van uw tweet aan ons.
 • Wij kijken er naar uit om met u in gesprek te komen op Twitter en wij zullen ons Twitter account actief monitoren. Daar waar noodzakelijk zullen we reageren op uw Tweets en/of direct messages maar wij zullen niet op alle berichten die wij via Twitter ontvangen individueel antwoord geven.
 • Pfizer zal naar alle redelijkheid inspanning verrichten om accurate informatie te geven via ons Twitter account maar kan geen garanties, beloften of verklaringen - in wat voor vorm dan ook - geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid, of geschiktheid voor de desbetreffende doelstelling. Alle informatie die door Pfizer wordt gegeven en/of beschikbaar wordt gemaakt op dit Twitter account is op een ‘as is’ basis. Pfizer wijst alle garanties, expliciet of in de mate toegestaan door de wet, af. Pfizer is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of kosten in wat voor vorm dan ook, ongeacht in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit het vertrouwen op de informatie weergegeven op dit Twitter-account. Deze beperking is inclusief alle verliezen, schade of kosten veroorzaakt door virussen die uw computer, software of data kunnen infecteren.
 • Daar waar er links naar websites van derde partijen zijn geplaatst en die door derde partijen worden beheerd waar Pfizer geen controle over heeft, is Pfizer niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Iedere link naar websites van derde partijen die op het Pfizer Twitter account worden geplaatst, geldt niet als goedkeuring van deze websites door Pfizer en ieder gebruik van die website geschiedt op uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Pfizer kan de gebruiksvoorwaarden periodiek aanpassen. U dient om die reden zo nu en dan deze gebruiksvoorwaarden te controleren aangezien iedere verandering van kracht wordt zodra deze is geplaatst is op onze website www.pfizer.nl
 • Voor zover enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is dan zullen dergelijke bepalingen afgescheiden en verwijderd worden zonder dat dit invloed heeft op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 • Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd in, overeenstemming met de Nederlandse wet. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om bij eventuele geschillen die in verband met het Pfizer Twitter account zouden ontstaan uitspraak te doen.

 

In het geval dat u een vraag wilt stellen of een klacht wilt indienen over ons Twitter account dan verzoeken wij u contact op te nemen met: Pfizer, Postbus 37, 2900 AA Capelle aan den IJssel. Pfizer zal trachten om zo snel als mogelijk antwoord te geven op uw vraag of klacht.

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.