Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Langdurig betaalbare gezondheidszorg in Nederland

Leestijd: 3 minuten

Niemand betaalt graag teveel, ook niet voor medicijnen. Daarom begrijpen wij dat er soms kritisch naar prijzen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen wordt gekeken. Wij zijn ons in dit kader bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het leven van patiënten verbeteren

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Pfizer is in de eerste plaats gericht op de patiënt. Wij willen patiënten behandelingen bieden die hun leven kunnen verbeteren. Dat is waar wij iedere dag mee bezig zijn.

Wij willen patiënten behandelingen bieden die hun leven kunnen verbeteren

Investeren voor de toekomst

Daarom werken wij continu aan nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Bijvoorbeeld voor patiënten met allerlei soorten van kanker of met een zeldzame ziekte. Geneesmiddelen waar de patiënten en hun partner, familie en vrienden op wachten. 

Deze ontwikkelingen zijn alleen mogelijk dankzij de enorme investeringen van aandeelhouders. Pfizer investeerde in 2016 $7,8 miljard in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, de hele sector in 2016 $157 miljard.

Hoog-risico

Geneesmiddelen ontdekken en ontwikkelen vraagt om een commerciële organisatie die investeerders kan belonen voor hun hoog-risico investeringen. Immers, 9 op de 10 moleculen in ontwikkeling worden nooit een geneesmiddel. Slechts 1 op de 10 moleculen doorloopt met succes de volledige weg van fase 1 onderzoek tot daadwerkelijk goedgekeurd en voor te schrijven geneesmiddel.1

Gelukkig is al dit onderzoek niet voor niets. Iedere keer dat een onderzoek mislukt, leren we en verkrijgen we kennis en inzicht dat een toekomstig geneesmiddel dichterbij brengt. Iedere mislukking verhoogt de kans op succes. Maar dit is een kostbare zoektocht.

Maar daarom zijn wij een commercieel beursgenoteerd bedrijf. Met aandeelhouders die investeren in ons bedrijf en waarvoor zij een goed rendement terugkrijgen. Dit stelt ons in staat om ook in de toekomst met doorbraken te komen. Zo opereren wij op het snijvlak van gezondheid en commercie.

Langdurig betaalbare gezondheidszorg in Nederland

Rekening van geneesmiddelenontwikkeling 

Onze nieuwe, zeer specifieke geneesmiddelen voor veelal kleine patiëntengroepen hebben een prijs. En ja, dat gaat (soms) over veel geld. 

Maar de rekening van geneesmiddelenontwikkeling moet betaald worden, die verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven als Pfizer. Ook voor ontwikkelingstrajecten waar geen geneesmiddelen uit voortkomen. En dit is in ongeveer 90% van de gevallen zo. 
Dit kan niet zonder investeerders die duurzaam en gericht op de lange termijn zich aan ons willen binden. En dit systeem is van enorm grote waarde gebleken voor patiënten.

We zijn nu aangekomen bij een spannend, nieuw tijdperk op het gebied van medische ontdekkingen

Aangekomen bij spannend, nieuw tijdperk 

De afgelopen jaren is er enorme vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de zorg in Europa. We zijn nu aangekomen bij een spannend, nieuw tijdperk op het gebied van medische ontdekkingen. 

We zien wetenschappelijke ontwikkelen die zullen resulteren in toekomstige doorbraken en genezing. En die het leven van miljoenen patiënten in de komende vijf jaar zal transformeren.

Beschikbaarheid van geneesmiddelen

Maar uiteraard is het van het grootste belang dat geneesmiddelen, nieuw of ouder, goedkoop of duur, voor patiënten beschikbaar zijn. Daar hebben wij uiteindelijk jaren aan gewerkt. 

Daarom zijn wij dagelijks met alle betrokkenen in de zorg in gesprek. Met beleidsmedewerkers, met ziekenhuisapothekers, met zorgverzekeraars en vele anderen. Met een helder doel: ervoor zorgen dat patiënten over onze middelen kunnen beschikken.

Werken aan oplossingen

Op de vraag of het systeem van geneesmiddelenontwikkeling te duur wordt, kunnen wij moeilijk antwoord geven. Maar Pfizer begrijpt wel de urgentie. 

Wij willen helpen bij het oplossen van knelpunten als behandelingen in gevaar komen. Want ook al zijn de totale uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland al jaren redelijk stabiel2, toch moet Pfizer samen met andere innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars ook bijdragen aan de totale oplossing voor langdurig betaalbare gezondheidszorg in Nederland.

Alle energie voor de patiënt

Dit kan niemand alleen, het is daarom enorm belangrijk dat ziekenhuizen, artsen en alle andere partijen in de gezondheidszorg de handen ineen slaan voor de toekomst. Hier horen wij, de innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars, ook bij.

Wij willen samen met alle betrokken partijen energie steken in het vinden van oplossingen voor patiënten.

 

Alle energie voor de patiënt
Pagina beoordelen Like Dislike
Bronnen
Meer informatie

Bronnen

https://www.nature.com/articles/nbt.2786.pdf 

De Staat van Volksgezondheid en Zorg Kerncijfers voor beleid - een introductie, mei 2016; pagina 16
 https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/mei/De_Staat_van_Volksgezondheid_en_Zorg_Kerncijfers_voor_beleid

Meer informatie

  • Lees meer over het feit dat slechts 1 op de 10 moleculen het vanaf fase 1-onderzoek redt tot de ontwikkeling tot goedgekeurd geneesmiddel in dit onderzoeksartikel dat in Nature verscheen: https://www.nature.com/articles/nbt.2786.pdf 
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.