Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Leveranciers

Deze pagina is bedoeld voor leveranciers die zakendoen met Pfizer Nederland. Op de site vindt u informatie met betrekking tot de inkoopprocedures en wijze van factureren. Daarnaast treft u de meest voorkomende vragen en antwoorden vanuit het oogpunt van onze leveranciers, deze zullen up to date gehouden worden.

Ook vindt u informatie over onze crediteurenadministratie, actueel Pfizer nieuws en de algemene condities en voorwaarden van Pfizer.


Leveranciers contact


Factuuradres
Pfizer BV (4726),
PO BOX 243
Bubenske namesti 306/13
17004 Prague

Pfizer Export BV (5980),
PO BOX 243
Bubenske namesti 306/13
17004 Prague

Pfizer Pharmaceutical Global BV (4775),
PO BOX 243 Bubenske namesti 306/13
17004 Prague

PF Prism Holdings BV (3825),
PO BOX 243
Bubenske namesti 306/13
17004 Prague

GFS Contact Center
Voor vragen over facturen en betalingen dient u GFS Contact Center te benaderen.
http://ap.pfizer.com 

Afdeling Inkoop Pfizer
Email: [email protected] 

Voor vragen over Purchase Orders dient u contact op te nemen met de Pfizer medewerker die de order heeft geplaatst en te vragen naar het PO-nummer (inkoopordernummer). Zonder een geldig PO-nummer (inkoopordernummer) wordt de factuur niet in behandeling genomen. 
 

 • Alle briefwisselingen over rekeningen, met inbegrip van o.a. facturen, creditnota's en overzichten, dienen te worden verstuurd naar:

  Pfizer BV (4726),
  PO BOX 243
  Bubenske namesti 306/13
  17004 Prague

  Pfizer Export BV (5980),
  PO BOX 243
  Bubenske namesti 306/13
  17004 Prague

  Pfizer Pharmaceutical Global BV (4775),
  PO BOX 243 Bubenske namesti 306/13
  17004 Prague

  PF Prism Holdings BV (3825),
  PO BOX 243
  Bubenske namesti 306/13
  17004 Prague

 • Factuurgegevens

  Beschrijving tonen

  Uw factuur dient de volgende gegevens te bevatten, zodat GFS de betaling kan verwerken:

  • Uw unieke factuurnummer en de factuurdatum
  • Uw geregistreerde bedrijfsnaam en adres
  • Uw BTW-nummer (in voorkomend geval)
  • Betalingsgegevens (adres/bankgegevens)
  • Een geldig PO-nummer (inkoopordernummer) van Pfizer, zie hiervoor de subtitle ‘Purchase Order’

  Volledige gegevens over de levering, inclusief stukprijzen en aanvullingen, zodat het factuurbedrag kan worden gevalideerd.
   

 • Purchase order

  Beschrijving tonen

  Alle medewerkers van Pfizer die een order kunnen plaatsen voor goederen en/of diensten doen dit door middel van een inkooporder. U dient in het bezit te zijn van een geldige inkooporder voordat u in Nederland goederen levert en/of diensten verleent aan Pfizer. De order dient overeen te komen met de te leveren goederen en/of diensten. Het gaat dan met name om de hoeveelheid, prijs, beschrijving en eenheid.

  Op de inkooporder staat een PO-nummer (inkoopordernummer), deze dient iedere leverancier eveneens in zijn bezit te hebben voordat goederen en/of diensten aan Pfizer worden geleverd. Hoe ziet dit PO-nummer (inkoopordernummer) eruit? Op de inkooporder staat een nummer dat begint met 81 of 85. Op uw factuur moet dan ditzelfde nummer vermeld staan. Facturen waarop het PO-nummer ontbreekt kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

  De inkooporder is een document waarop de volgende belangrijke informatie terug te vinden is:

  • het PO-nummer (inkoopordernummer)
  • Hoeveelheid
  • Eenheid
  • Prijs per stuk en totaalbedrag
  • Productcode
  • Beschrijving van goederen en/of diensten
  • Datum order en leveringsdata
  • Leveringslocatie
  • Facturatieadres

  Op de inkooporder staat tevens het telefoonnummer van de contactpersoon vermeld. Indien u gegevens op de inkooporder wenst te wijzigen, dient u Pfizer hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en schriftelijke instemming met de wijzigingen af te wachten alvorens de goederen te versturen of de werkzaamheden te starten. Discrepanties met de inkooporder dienen eerst te zijn opgelost voordat Pfizer tot betaling kan overgaan.

 • Vragen en antwoorden

  Beschrijving tonen

  Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

  V. Ik wil Pfizer factureren, maar ik heb geen PO-nummer (inkoopordernummer) voor de betreffende factuur. Wie kan ik hiervoor raadplegen?
  A. Neem contact op met de Pfizer medewerker die de order heeft geplaatst en vraag naar het PO-nummer (inkoopordernummer). Zonder een geldig PO-nummer (inkoopordernummer) wordt de factuur niet in behandeling genomen.

  V. De betalingstermijn van de factuur is ruimschoots overschreden, maar tot op heden hebben we niets ontvangen. Waarom is de factuur nog niet betaald?
  A. Er kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Neem contact op met GFS http://ap.pfizer.com

  V. Wat is de betalingsstatus van …… factuur?
  A. Neem hiervoor contact op met GFS http://ap.pfizer.com .

  V. De factuur welke wij hebben verzonden is geretourneerd. Waarom?
  A. De factuur is geretourneerd, omdat belangrijke elementen blijkbaar ontbreken. Een geretourneerd factuur wordt altijd voorzien van een begeleidende brief waarop de ontbrekende gegevens vermeld worden. Voor verdere vragen dient u GFS te benaderen.

  V. Accounts payable heeft om een kopiefactuur gevraagd. Welke gegevens dienen hier op vermeld te worden?
  A. De kopiefactuur dient bij voorkeur op briefpapier te worden verstuurd. Indien deze niet op een briefpapier wordt verstuurd dient deze te worden voorzien van een handtekening. Er dient duidelijk aangegeven te worden dat het om een kopie gaat. Daarnaast moeten alle gegevens die op de originele factuur staan vermeld worden.

  V. Naar welk adres wordt een PO-nummer (inkoopordernummer) verstuurd?
  A. PO-nummers (inkoopordernummers) worden per mail of post verstuurd afhankelijk van de door u gekozen methode welk is opgenomen in ons leveranciersdata.

  V. Onze adres/bank gegevens zijn gewijzigd. Wie moeten we hiervan op de hoogte houden?
  A. Mail de betreffende informatie aan uw contactpersoon binnen Pfizer.
   

 • Algemene inkoopvoorwaarden Pfizer

  Beschrijving tonen

  You can download Pfizer’s terms and conditions for suppliers here

  Algemene inkoopvoorwaarden Pfizer

   

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.