Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Dierenwelzijn

2 minuten

Bij Pfizer zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om potentiële geneesmiddelen en vaccins te ontdekken en te testen die aanvaardbaar zijn voor de regelgevende autoriteiten, en die geen afbreuk doen aan de veiligheid van patiënten of de effectiviteit van deze geneesmiddelen.

Dierenwelzijn

Hoogste normen

We zijn betrokken bij en leiden sector overschrijdende inspanningen gericht op het ontwikkelen en verfijnen van nieuwe 'in-vitro' testen en voorspellende op informatica gebaseerde systemen die veelbelovend zijn voor toekomstige vermindering van diergebruik.

Zolang het nodig blijft om dieren te gebruiken bij de ontdekking, ontwikkeling, evaluatie en productie van nieuwe geneesmiddelen, verbinden we ons ertoe om de hoogste normen te handhaven voor de humane behandeling van deze dieren.

We omarmen de '3R's' van dierenonderzoek

Replacement - Vervanging van dierproeven met niet-dierlijke experimenten zoals wiskundige modellen, computersimulaties en in vitro biologische systemen, indien van toepassing; en waar dieren moeten worden gebruikt

Reduction - Vermindering van het aantal gebruikte dieren in elk onderzoek en van het aantal onderzoeken waarbij dieren betrokken zijn, tot het absolute minimum dat nodig is om geldige resultaten te verkrijgen en onze onderzoeksdoelstellingen te bereiken

Refinement - Verfijning van procedures met betrekking tot dieren om de kans op pijn en angst te minimaliseren.

Elk gebruik van dieren zal zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd op een manier die pijn, stress of ongemak minimaliseert of voorkomt

Ons beleid ten aanzien van verzorging

Dit is verankerd in de Pfizer-richtlijnen en het beleid inzake laboratoriumverzorging van dieren, die onze absolute verplichting weerspiegelen dat alle dieren die door ons bedrijf worden gebruikt altijd humaan worden behandeld.

Het Beleid maakt duidelijk dat elk onderzoek met dieren alleen zal worden uitgevoerd na passende ethische overweging en beoordeling. Deze beoordeling garandeert dat we een hoog niveau van zorg aan alle gebruikte dieren bieden en dat er geen wetenschappelijk geschikt en gevalideerd alternatief voor het gebruik van dieren beschikbaar is.

Elk gebruik van dieren zal zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd op een manier die pijn, stress of ongemak voor de dieren minimaliseert of voorkomt. We verwachten van alle externe organisaties die we inschakelen om op dieren gebaseerd onderzoek namens ons te doen, om ons beleid na te leven en om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Laboratoriumverzorging van dieren

Pfizer’s Guidelines and Policy on Laboratory Animal Care

"Pfizer is toegewijd om mensen langer en gezonder te laten leven door de ontdekking en ontwikkeling van baanbrekende medicijnen en therapieën.

Dierlijk biomedisch onderzoek in de farmaceutische industrie blijft een essentieel onderdeel van de ontdekkings-, evaluatie- en regelgevingsprocessen die leiden tot de ontwikkeling van producten die mensenlevens overal ter wereld redden of verbeteren."

Pagina beoordelen Like Dislike
Bronnen

Bronnen

  • Deze tekst komt van Pfizer zelf. 
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.