Het RS-virus bij baby’s

Het RS-virus bij baby’s

Ben je volwassen en gezond? Dan vormt het RS-virus waarschijnlijk geen bedreiging voor je. Het omgekeerde geldt voor baby’s en jonge kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor het virus dat – elk jaar weer – in de koudere maanden zorgt voor overvolle kinder intensive cares. Op deze pagina vind je achtergrondinformatie over het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) bij baby’s en jonge kinderen.

Wat ouders met baby’s moeten weten

Er is een kleine kans dat je baby ernstige ademhalingsproblemen krijgt van dit virus.

View more

Wie het meeste risico lopen op een ernstige RS-virusinfectie

View more
View more

Hoe je (kind) besmet kan raken met het RS-virus

View more

Je hebt een cyclus van virussen door het jaar heen

De gevolgen van het RS-virus voor kinderen in Nederland en wereldwijd

View more

Hoe de gezondheid van je kind in gevaar kan komen door het RS-virus

Bij sommige jonge kinderen blijft het niet bij een snotneus.

View more

Podcast ‘RSV bij ouderen’

Microbioloog-in opleiding Koos Korsten (Amsterdam AMC) heeft promotieonderzoek gedaan naar RSV bij ouderen.

View more

Podcast ‘Ziektelast van RSV bij kinderen’

Kinderarts en RSV-expert Marlies van Houten (Spaarne Gasthuis) bespreekt o.a de alarmsymptomen, de diagnosestelling, de ziekenhuisopname en de preventie.

View more