Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Pfizer streven we ernaar om een positieve invloed te hebben op de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Onze strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is erop gericht om gebruik te maken van het volledige scala van middelen van het bedrijf - mensen, vaardigheden, expertise en financiële middelen - om zodoende over de hele wereld voor achtergestelde mensen de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en de gezondheidszorg te versterken.

Integer en zuiver handelen past bij de cultuur van Pfizer. Hoge ethische normen, en deze naar letter en geest naleven, staan bij Pfizer aan de basis van ons werk. Vanuit deze principes werken we met alle partijen binnen de gezondheidszorg samen. Op die manier draagt Pfizer bij aan het beschikbaar komen van de geneesmiddelen en vaccins van vandaag en die van morgen.

Wereldwijd een gezondere samenleving

Pfizer zet zich sterk in om te zorgen dat het overal beter gaat met de gezondheidszorg.

We streven naar een positieve invloed op de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Pfizer investeert haar middelen – mensen, vaardigheden, kennis en geld - om voor mensen over de hele wereld die momenteel onvoldoende geholpen worden een ruimere toegang tot geneesmiddelen en een betere gezondheidszorgverstrekking te verschaffen.

Zo zet Pfizer zich in om te zorgen dat patiënten wereldwijd een betere toekomst hebben. Dit doen we met verschillende programma's en initiatieven.

Wereldwijde duurzame ondersteuning en acute noodhulp

Over de hele wereld streeft Pfizer ernaar om nauw samen te werken met overheden en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) om preventie en behandeling van ziekten mogelijk te maken door geneesmiddelen, vaccins en vrij verkrijgbare producten beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Om aan zowel de urgente noodzaak aan duurzame hulp alsook aan acute humanitaire noodhulp te kunnen voldoen, heeft Pfizer een driedelige aanpak, waaronder medicijndonaties, gelddonaties en andere programma’s om de toegang tot medicatie te stimuleren.
 

Geneesmiddelendonaties

Pfizer is van mening dat medicijndonaties een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van gemeenschappen over de hele wereld. 

De meeste donaties van Pfizer, die worden beheerd via gevestigde NGO-partners, zijn ontworpen om tegemoet te komen aan een uitgesproken behoefte, waardoor gemeenschappen met weinig geld toegang krijgen tot mogelijk levensreddende geneesmiddelen en vaccins.

Een voorbeeld is de ondersteuning van de wereldwijde strategie om te werken aan de uitroeing van de blindmakende ziekte trachoom  tegen 2020. Pfizer werkt hiertoe sinds 1998 samen met het International Trachoma Initiative (ITI), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en meer dan 100 partners met behulp van onze donaties van antibiotica. In 2016 hebben meer dan 110 miljoen mensen baat gehad bij een antibioticabehandeling in 24 landen1.

 

Gelddonaties

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, ondersteunen we een aantal organisaties die reageren op wereldwijde rampen zoals aardbevingen, uitbraken van ziekten en humanitaire crises.

In 2017 hebben de Pfizer Foundation* en Pfizer gelddonaties verstrekt aan verschillende NGO's die hulp bieden tijdens noodsituaties zoals de vluchtelingencrisis in Europa en het Midden-Oosten, de Zika uitbraak en de orkaan Matthew in Haïti en de Verenigde Staten.

* De Pfizer Foundation is een liefdadigheidsorganisatie opgericht door Pfizer Inc. Het is een afzonderlijke juridische entiteit van Pfizer Inc. met verschillende wettelijke beperkingen.

 

Humanitaire hulpprogramma’s

Elke dag werken Pfizer-collega's over de hele wereld samen met overheden, niet-gouvernementele organisaties (NGO's), overheidsorganisaties (CSO's), zorgverleners  en ‘payers’ om landen via onze humanitaire hulpprogramma's toegang te bieden tot onze geneesmiddelen, vaccins en producten.

Via een samenwerking van Pfizer met de Bill & Melinda Gates Foundation en de Stichting Children's Investment Fund helpen we bijvoorbeeld  in enkele van 's werelds armste landen voor vrouwen die het meest behoefte hebben aan anticonceptiemogelijkheden, de toegang tot langwerkende anticonceptie te verbeteren.
 

 • Global Health Fellows – een bijdrage van hooggeschoolde vrijwilligers

  Beschrijving tonen

  Het Global Health Fellows-programma is Pfizer's internationale corporate vrijwilligersprogramma waarin hooggeschoolde collega's gedurende een periode van drie tot zes maanden samenwerken met toonaangevende internationale gezondheidsorganisaties/niet-gouvernementele organisaties en overheden. Het programma is in 2003 geïntroduceerd.

  Onze getalenteerde, maatschappelijk betrokken en getrainde medewerkers werken in Afrika, Azië, Oost-Europa of Zuid-Amerika, waar ze een duurzame, belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. De 'Fellows' uit het programma zijn onder andere artsen, verplegers, epidemiologen, laboranten, marketingmanagers, financiële medewerkers en gezondheidstrainers van Pfizer. Ze gaan in de diverse landen aan de slag om hun plaatselijke tegenhangers op te leiden en te ondersteunen door hun kennis te delen.

  Sinds 2003 werkten meer dan 377 Pfizer-collega's wereldwijd als Global Health Fellows bij meer dan 40 internationale ontwikkelingsorganisaties in meer dan 40 landen. De deelnemende Fellows zijn van verschillende managementniveaus om hun diverse ervaringen te delen. Ze verbeteren de beschikbaarheid van
 de gezondheidszorg op enkele van de moeilijkst te bereiken plaatsen. 

   

  Van goed naar geweldig

  In 2012 heeft een Nederlandse Pfizer-collega via de Accordia Global Health Foundation in het Infectious Diseases Institute (IDI) in Kampala, Oeganda gewerkt. Het doel van dit Fellowship was om de onderzoeksafdeling te helpen bij het opzetten van een verbeterde structuur waarbinnen de onderzoekers hun studies kunnen uitvoeren volgens alle geldende regels en richtlijnen. Zo hoeven ze niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. De onderzoeken die de afgelopen jaren in het IDI zijn gedaan, werden goed uitgevoerd en de rechten en veiligheid van de patiënten komen altijd op de eerste plaats. Om met de woorden van het hoofd van de afdeling te spreken: 'the aim is to get this place from good to great'.

  Begin 2018 zal een van de Nederlandse collega’s naar Tanzania vertrekken om daar de gezondheidszorg rond hart- en vaatziekten te verbeteren.
   

 • International Trachoma Initiative - partnerschap om trachoma te stoppen

  Beschrijving tonen

  Het International Trachoma Initiative (ITI), dat in 1998 is opgericht met financiële ondersteuning van Pfizer en de Edna McConnell Clark Foundation, heeft tot doel om tegemoet te komen aan de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om trachoom/trachonma, 's werelds belangrijkste infectieuze oorzaak van blindheid, tegen 2020 te elimineren.

  Trachoom is een besmettelijke oogziekte en een van 's werelds belangrijkste oorzaken van vermijdbare blindheid. Herhaalde trachoma-infecties kunnen ervoor zorgen dat de oogleden naar binnen draaien en de wimpers bij elke knippering over de oogbol schaven, wat grote pijn en littekens in het litteken veroorzaakt. Deze aandoening wordt trichiasis genoemd en zonder onmiddellijke, corrigerende chirurgie zal een persoon met trichiasis langzaam en pijnlijk blind worden.2,3

  Trachoma wordt beschouwd als een probleem voor de volksgezondheid in 41 landen, voornamelijk in Afrika en Azië. Wereldwijd  wonen meer dan 190 miljoen mensen in trachoom-endemische gebieden. Omdat het via nauw persoonlijk contact wordt overgedragen, heeft trachoom de neiging om in clusters te voorkomen - vaak hele families en gemeenschappen infecterend.2

  Het is echter behandelbaar en te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderschrijft een reeks eenvoudige interventies die bekend staan als de SAFE-strategie: chirurgie, antibiotica, gezichtsreinheid en verbeteringen van de leefomgeving. 

  SAFE staat voor:

  • Surgery to prevent blindness (chirurgie om blindheid te voorkomen),
  • Antibiotics to treat active infections (antibiotica om actieve infecties te behandelen), 
  • Facial cleanliness (verzorging van het gezicht) en 
  • Environmental improvements (verbetering van de leefomgeving), zoals openbare toiletten ter voorkoming van broedplaatsen van vliegen die de ziekte helpen verspreiden.

  Om blijvende blindheid en invaliditeit door trachoom te voorkomen, moet elk van deze interventies op de lange termijn worden uitgevoerd.2,3

  Met behulp van deze interventies zijn Ghana, Marokko, Vietnam, Iran en Gambia allemaal enorm succesvol geweest in de strijd tegen deze slopende infectie. Mali, Niger en Soedan zijn op de weg om tegen 2015 significante slagen te maken in hun strijd tegen blindmakende trachoma.

  Sinds 1999 heeft Pfizer meer dan een half miljard antibioticabehandelingen gedoneerd in 36 landen. Vanaf 1 juli 2017 hadden 10 landen gemeld dat ze hun eliminatiedoelstellingen behaalden, wat een belangrijke mijlpaal betekent in de campagne om trachoma te elimineren.2

  Pfizer heeft een lange en trotse geschiedenis in de ontwikkeling van antibiotica. Het is zowel bemoedigend als nederig makend om onze wetenschap te zien werken in combinatie met de SAFE-strategie en hoe wij zo veel mensen op zo'n significante manier van dienst kunnen zijn.
   

 • Pfizer maakt pneumokokkenvaccin tot 2025 beschikbaar voor de armste landen van de wereld

  Beschrijving tonen

  Pfizer heeft met UNICEF de afspraak gemaakt om voor 's werelds armste landen tot en met 2025 tot 740 miljoen doseringen van Pfizer ’s pneumokokkenvaccin te leveren. Deze overeenkomst garandeert de levering van het vaccin tot en met 2025.

  Pneumokokkenziekten zijn wereldwijd onder kinderen jonger dan vijf jaar een van de voornaamste oorzaken van overlijden die door een vaccin voorkomen hadden kunnen worden. Een pneumokokkenvaccin helpt beschermen tegen de serotypen van pneumokokkenziekten die zich in het vaccin bevinden. De pneumokok kan luchtweginfecties veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking. De bacterie kan ook ernstige invasieve infecties zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken.

  De vaccins zullen geleverd worden onder de condities van het Advance Market Commitment (AMC). Dit is een innovatief publiek financieringsmodel dat is ontworpen om de wereldwijde beschikbaarheid van vaccins in de armste landen te versnellen. Het AMC wordt beheerd door de Gavi Alliance, een wereldwijd partnerschap dat is gewijd aan het redden van levens van kinderen door het vergroten van de toegang tot immunisatie. Het pneumokokkenvaccin heeft voor de Gavi Alliance een gereduceerde prijs.

  Gereduceerde prijs

  Op 19 juli 2016 heeft de WHO de nieuwe ‘four-dose, multi-dose’ presentatie goedgekeurd. De prijs van het vaccin nam als gevolg hiervan verder af van $3.30 per dosering tot $3.10 per dosering. Bovendien biedt de nieuwe ‘verpakking’ diverse voordelen waaronder een afname van 75% in temperatuurvereisten gedurende het transport, lagere transportkosten en minder opslagvereisten. 

  Inmiddels biedt Pfizer zijn nieuwe multi-dose presentatie aan tegen de laagste wereldwijde prijs, $ 3,05 per dosis, zowel voor gebruik bij humanitaire noodgevallen als aan de Gavi-landen. Pfizer engageerde zich ook om de prijs van $ 3,05 per dosis tot 2015 uit te breiden naar de Gavi-landen die in aanmerking komen, ook nadat ze hun economische status hebben verbeterd.

  Samen werken met Gavi

  In de armste landen ter wereld werkt Pfizer samen met Gavi om zijn pneumokokkenvaccin beschikbaar te stellen aan door Gavi in aanmerking komende landen. Dit zijn 73 landen met een Bruto Nationaal Inkomen (BNI) / inwoner van $ 1580 of minder. 

  Pfizer is trots op zijn grote betrokkenheid bij 's werelds armste landen. Vandaag gaat één op de twee doses pneumokokkenconjugaatvaccin die Pfizer distribueert naar de armste landen ter wereld via zijn Gavi-partnerschap. 

  Tot op heden heeft Pfizer meer dan 300 miljoen doses van zijn pneumokokkenconjugaatvaccin verstrekt, waarmee elk jaar meer dan 20 miljoen baby's in Gavi-landen worden beschermd.

  Voortbouwend op ons streven om tot 2025 tot 740 miljoen doses van onze pneumokokkenvaccin te leveren, biedt Pfizer, via onze samenwerking met Gavi, ook ondersteuning voor programma's en ziektebewustzijn. In Niger, Mali en de Democratische Republiek Congo ondersteunt Pfizer de opleiding van gezondheidswerkers om mensen te helpen de vroege tekenen van longontsteking te herkennen en zorgverleners te informeren over het belang van vaccinatie. 

  Er zijn plannen om deze training uit te breiden naar Angola. Daarnaast ondersteunt de Pfizer Foundation verschillende programma's gericht op het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van immunisaties en andere gezondheidsinterventies. Deze belangrijke programma's voor kindergezondheid en overleving bevinden zich in verschillende landen in Sub-Sahara Afrika, waaronder Ethiopië, Oeganda, Malawi, Kenia en Benin.

  • Om één dosering pneumokokkenvaccin te maken zijn 1700 Pfizer collega’s nodig, 400 ruwe grondstoffen, 580 productiestappen en 678 kwaliteitstesten over een periode van 2 ½ jaar nodig. Ieder kind in ieder deel van de wereld krijgt hetzelfde kwalitatieve vaccin onafhankelijk van economische achtergrond.

  Zie hier de infographic

Bronnen
Downloads

Bronnen

1International Trachoma Initiative. 'By The Numbers - ITI Performance Metrics in 2016'. [Online] Update januari 2018.

2World Health Organisation. 'Trachoma factsheet'. [Online]. Laatst gezien januari 2018 

3International Trachoma Initiative. 'About Trachoma'. [Online] Laatst gezien januari 2018

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.