Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Sponsoring

Onderdeel van onze maatschappelijke betrokkenheid is de mogelijkheid tot honoreren van sponsorverzoeken. Een project maakt kans op sponsoring als het voldoet aan de gestelde sponsorcriteria.

 • Sponsorcriteria

  Beschrijving tonen

  Er moet zijn voldaan aan de formele voorwaarden die voortvloeien uit de Geneesmiddelenwet en/of de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR.

  • Pfizer is bij voorkeur niet de enige sponsor.
  • Projecten moeten zijn onderbouwd met een goed uitgewerkt plan zodat duidelijk is waaraan en hoe de financiële ondersteuning wordt besteed. Achteraf moet altijd verantwoording afgelegd worden in de vorm van een verslag. (evt. achteraf evaluatie)
  • Voor sponsoring van symposia/ congressen en overige projecten geldt dat deze gelieerd moeten zijn aan de medische wetenschap en gericht op indicatiegebieden waarin Pfizer expertise heeft.
  • Pfizer sponsort alleen instellingen en samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren.
  • Sponsoraanvragen dienen minimaal 90 dagen voor aanvang van het project ingediend worden.

  Projecten die weinig of geen kans maken op een financiële bijdrage van Pfizer:

  • Projecten waarvoor een hoofdsponsorschap wordt gezocht. Sportprojecten, tenzij gelieerd aan een goed doel op het gebied van gezondheidszorg.
  • Projecten waarvoor reguliere financiering beschikbaar is.
  • Feesten en sociale activiteiten in het algemeen, waaronder ook bijeenkomsten van studentenverenigingen.
  • Het financieel ondersteunen door een farmaceutisch bedrijf van studiereizen [zoals stage, fellowship of uitwisselingsproject], of projecten met beperkt wetenschappelijk gehalte is bij wet verboden.
  • Projecten die op geen enkele wijze te koppelen zijn aan het werkveld van Pfizer.
  • Sponsoraanvraag bestemd voor, in juridische termen, natuurlijke personen. Dit is met inbegrip van sponsoring van proefschriften.

  Bovenstaande geldt als richtlijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
   

 • Proefschriften

  Beschrijving tonen

  Als medisch wetenschappelijke en innovatieve firma hebben we jarenlang met plezier een financiële ondersteuning in de drukkosten van proefschriften kunnen bieden.

  Helaas zijn bij ons onlangs de interne, internationale richtlijnen voor betalingen aangescherpt. Deze staan alleen nog maar een financiële bijdrage aan een instantie of organisatie toe, en niet meer aan een individu.

  Zodoende kunnen wij helaas geen proefschriften meer sponsoren. Dit is spijtig en liever hadden we dit besluit niet genomen. Echter, het voldoen aan het beleid rond compliance is, net als in andere sectoren, voor ons zeer belangrijk.

 • Indienen van het sponsorverzoek

  Beschrijving tonen

  De sponsoraanvraag moet tenminste de volgende informatie bevatten:

  1. Aanvraagbrief/email, duidelijk afkomstig van de instelling bijv. het logo is toegevoegd, met de onderstaande inhoud
   1. Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
   2. Omschrijving en doelstelling van het project (sponsorbedrag, startdatum)
   3. Reden waarom Pfizer  een geschikte sponsor is voor dit project
   4. Eventuele tegenprestatie
  2. Gespecificeerde, sluitende, begroting.
   1. Zijn er meerdere sponsoren die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting.
  3. Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.
  4. Eventuele betalingsgegevens

  Per post naar:

  Pfizer bv
  Sponsorverzoek (of naam van uw contactpersoon)
  Postbus 37
  2900 AA Capelle aan den IJssel

  Op het moment dat u een sponsorverzoek indient en Pfizer een financiële bijdrage levert, gaat u ermee akkoord dat Pfizer verplicht is om dit aan derden kenbaar te maken via het Transparantieregister, conform de richtlijnen van de CGR.

  Financiële ondersteuning voor wetenschappelijke initiatieven kan alleen worden aangevraagd via het online grant systeem. Meer informatie vindt u onder “Verschillende sponsormogelijkheden”.

  Verklaring voorafgaand
  Op voorwaarde dat zij daarbij redelijkerwijs van haar te verwachten waardigheid en omzichtigheid in acht neemt.
  Houdt het project verband met (in)directe verbetering van de patiëntenzorg?
  Houdt het project verband met (in)directe bevordering van de medische wetenschap?
  Hierbij verklaart u dat er voor het project 'geen (volledige) reguliere financiering' aanwezig is.
  Dit is een voorwaarde voor sponsoring. Zonder deze toestemming kunt u niet verder met uw aanvraag.
  Gegevens Aanvrager

  Opmerking: Indien u deze aanvraag indient namens een zorginstelling, maatschap van zorgverleners, een vereniging van artsen o.i.d. en uw organisatie alleen de logistieke organisatie en financiële afwikkeling afhandelt, gaat Pfizer het contract aan met de partij in wiens naam u optreedt. Vul daarom hier de gegevens (incl. KvK uittreksel, tekenbevoegde) in van de partij namens wie u optreedt. Bij de betalingsgegevens mag u de gegevens van uw eigen organisatie invoeren.

  Man/Vrouw
  Betalingsgegevens
  Gegevens sponsoring
  Documenten uploaden
  Slechts één bestand.
  1 GB limiet.
  Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
  Slechts één bestand.
  1 GB limiet.
  Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
  Slechts één bestand.
  1 GB limiet.
  Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
  Slechts één bestand.
  1 GB limiet.
  Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
  Slechts één bestand.
  1 GB limiet.
  Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
  Pfizer Contactpersoon

  Indien u al een contactpersoon bij Pfizer heeft m.b.t. deze aanvraag vul dan hier het e-mailadres in van uw contactpersoon

  Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
 • Verschillende sponsormogelijkheden

  Beschrijving tonen

  Pfizer ondersteunt wetenschappelijke initiatieven die zich richten op de verbetering van medische vooruitzichten van patiënten. 

  De aanvrager van deze sponsoring is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van deze initiatieven. 

  Er zijn verschillende vormen van medisch wetenschappelijke sponsoring mogelijk, waaronder:

  • Investigator Sponsored Research
  • Independent Medical Education
  • Quality Improvement

  Voor verdere informatie en het aanvragen van sponsoring kunt u terecht op: www.pfizer.com/purpose/independent-grants.

 • Goede doelen (donaties)

  Beschrijving tonen

  Geregistreerde goede doelenorganisaties (ANBI en/of CBF keurmerk) mogen wij ondersteunen.
  De aanvraag moet tenminste de volgende informatie bevatten

  1. Aanvraagbrief, op “papier” van de instelling, met de onderstaande inhoud
   1. Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
   2. Omschrijving en doelstelling van het goede doel (en evt. te doneren bedrag)
   3. Reden waarom Pfizer een geschikte donateur is voor dit goede doel
   4. Eventuele tegenprestatie
  2. Gespecificeerde, sluitende, begroting.
   1. Zijn er meerdere donateurs die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting.
  3. Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.
  4. Evt. betalingsgegevens
Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.