Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Agressieve patiënt, emoties de baas!

Praktijkvoering Fysieke bijeenkomst ACCR PT: 3

De-escalerend optreden om erger te voorkomen!

De tolerantiegrens daalt. Agressief gedrag van patiënten en hun relaties komt steeds vaker voor, maar agressie kan worden aangepakt. Training is hiervoor een middel. Hierdoor worden artsen en paramedici weerbaarder en voelen zij zich beter voorbereid op lastige situaties.

Wie rechtstreeks in contact staat met patiënten of hun relaties, kent het verschijnsel agressiviteit. Agressie komt vaak voort uit onzekerheid, ontevredenheid of frustraties.

Tijdens de training leert u adequaat reageren op agressief gedrag van patiënten of hun relaties door zelf de-escalerend gedrag in te zetten. U leert verschillende typen agressie en hun oorzaken herkennen. Bovendien leert u omgaan met emoties en uw grenzen te stellen. U oefent verschillende technieken waarmee u agressieve patiënten kunt benaderen en die de-escalerend werken.

Doelstelling

U hebt na afloop van de training: inzicht in het ontstaan van agressief gedrag; inzicht in de meest adequate reacties op verschillende typen agressief gedrag; geoefend met deze nieuwe manier van reageren. U kunt na afloop van de training: effectief reageren op verschillende typen agressief gedrag; omgaan met emoties; grenzen stellen.

Inhoud nascholing

De theorie wordt kort uiteengezet. U leert hoe agressie kan ontstaan. U leert verschillende vormen van agressie herkennen. U oefent veelvuldig met een professionele trainingsacteur. U ervaart hierin de kalmerende of juist escalerende invloed van uw eigen gedrag op de verschillende typen agressief gedrag. U leert hoe u uw gedrag het beste kunt inzetten om agressie in te dammen. U leert verschillende gespreksmodellen hanteren om met emoties of lastig gedrag om te kunnen gaan.

Nascholing voor

Apotheker
Verpleegkundige eerste lijn (VK1)
Specialist
Praktijkondersteuner (POH)
Huisarts

Docent

Mw. drs. M. Glazener van de Voorde is senior trainer voor schellekens & partners, trainng, coaching en advies B.V. uit Wassenaar.

 

Zij heeft zeer veel ervaring met bij- en nascholingstrajecten voor artsen en specialisten, in het bijzonder op het gebied van communicatieve vaardigheden.

 

Het hanteren van agressie en de-escalerend optreden in agressiesituaties is een van de specialiteiten van mw. Glazener

Duur nascholing

3 uur

Accreditering

Heraccreditering kan door Pfizer bv voor drie uur worden aangevraagd bij:

College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG

Accreditatie Bureau Medisch Specialisten KNMP

NVvPO

Aantal deelnemers

8 tot 12

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage ligt tussen de € 95,- en € 180,- p.p. (incl. 21% BTW).

 

In overleg met uw Pfizer contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld.

 

De eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die door uzelf worden gedragen, zoals accreditatie, locatie en catering.

Datum en locatie

Op locatie in uw eigen ziekenhuis

Deelname

Deelnemen aan een nascholing doet u meestal in de avonduren na een drukke werkdag. Daarom stelt Pfizer u graag in de gelegenheid om deze nascholing in uw directe omgeving bij te wonen. Met als bijkomend voordeel dat u naschoolt met voor u bekende collegae en ook de mogelijkheid heeft om regionale casuïstiek in te brengen.

Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer informeert u graag over de mogelijkheden om deze nascholing in uw directe omgeving of specifiek voor uw samenwerkingsverband te organiseren. Voorwaarde is wel dat er minimaal 8 deelnemers zijn.

 

Bevestiging

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving binnen 5 werkdagen. Een week voor aanvang van de nascholing zullen wij u nogmaals attenderen op uw deelname en ontvangt u tevens een deelnemerslijst.

 

Meer weten?

Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met Pfizer Partners in Practice via telefoonnummer 010 - 406 42 60.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.