Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Nascholing

DOAC's in de huisartspraktijk

Groepsbijeenkomst Cardiologie ACCR PT: 2

Ter preventie van beroerte bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren

Deze geaccrediteerde nascholing geeft naast praktische informatie over het gebruik van verschillende DOAC’s een toelichting op de diverse studieresultaten. De nadruk van de nascholing zal liggen op de achtergrond van atriumfibrilleren (AF), de behandeling van AF en de behandelresultaten zoals deze tot dusver bekend zijn, het standpunt in diverse richtlijnen t.o.v. DOAC’s en de voor u meest klinisch relevante discussiepunten.

Wat is belangrijk bij patiënten met atriumfibrilleren binnen uw huisartspraktijk? Hoe maakt u een keuze voor DOAC versus VKA in de nabije toekomst? Van belang is dat u als huisarts op de hoogte bent van de voor- en nadelen van DOAC’s en er op toe kunt zien dat patiënten goed worden geïnformeerd, geïnstrueerd op het blijven innemen van de middelen, gecontroleerd op compliantie en begeleid bij bloedingen. In Nederland was voorheen behandeling met DOAC’s voorbehouden aan de specialist, maar sinds in november 2016 de vergoeding is geregeld kunnen DOAC’s worden geïnitieerd door de huisarts.

Deze nascholing is in samenwerking met Bristol-Myers Squibb en Pfizer, en met input vanuit de HartVaatHAG tot stand gekomen.

Doelstelling

Deze nascholing gaat specifiek in op de laatste ontwikkelingen van de orale antistolling. U bent op de hoogte van alle ins en outs over de indicatie AF en antistolling. En wat het vervolgbeleid van de antistolling, met name de DOAC’s, is voor uw patiënt in de dagelijkse praktijk. Aan het einde van de nascholing bent u op de hoogte van het beschikbare veiligheids- en behandelprotocol ten aanzien van DOAC’s.

Inhoud nascholing

 • Introductie atriumfibrilleren (AF)
  • Achtergrond en epidemiologie
  • Richtlijnen AF en antistolling
 • DOAC’s ter preventie van beroerte
  • Aangrijpingspunten anticoagulantia
 • Studieresultaten DOAC's
  • Subanalyse in ouderen
  • Praktische kanttekeningen DOAC’s
 • NOAC’s in de huisartspraktijk
  • NHG standpunt t.a.v. DOAC’s
  • Keuzecriteria voor DOAC’s
  • Dosisaanpassingen
  • Switch VKA à DOAC
 • Specifieke situaties (ingrepen of bloedingen)
 • Patiëntcasus antistolling
Nascholing voor

Apotheker
Huisarts

Docent

De nascholing kan worden verzorgd door een (regionale) cardioloog, bekend met antistolling.

Duur nascholing

2 uur

Accreditering

Accreditatie is aangevraagd voor twee uur bij het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG en bij de KNMP voor openbaar apothekers.

Aantal deelnemers

8 tot 15

Eigen bijdrage

In overleg met uw Pfizer/BMS-contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld. De eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die door de organiserende partij zelf kunnen worden gedragen

Datum en locatie

Deelname

Om u voor deze nascholing in te schrijven verwijzen wij u graag naar onze website: www.pfizerpartnersinpractice.nl, waar u zich na registratie online kunt aanmelden.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden op onze website middels de knop ‘Uitschrijven’
 

Bevestiging

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij 
uw inschrijving per e-mail.
 

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Pfizer Partners in Practice via  010 - 406 42 60.
 

Pagina beoordelen Like Dislike