Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Effectief vergaderen in de medische praktijk

Praktijkvoering Fysieke bijeenkomst ACCR PT: 3

Voorkom dat vergaderingen uitlopen en/of onvoldoende resultaat opleveren

Als arts, apotheker of specialist neemt u deel aan diverse overlegsituaties (HAGRO, waarneemgroep, formularium-commissie, overleg in de maatschap of multi-disciplinair overleg). Juist in deze overlegsituaties is het essentieel dat er professioneel wordt vergaderd.

Moet het sociale aspect dan volledig overboord? Nee hoor, zolang de zaken maar helder zijn voor iedere afzonderlijke deelnemer. Immers, maar al te vaak geldt de ‘wet van klets’: Gij zult de geplande vergadertijd ook daadwerkelijk volkletsen en iedereen zal over elk agendapunt iets zeggen.

Gevolg is dat vergaderingen vaak uitlopen en/of onvoldoende resultaat opleveren. Het kan ook anders! Hoe? Dat leert u tijdens deze nascholing.

Doelstelling

Tijdens deze nascholing verwerft u inzicht, kennis en vaardigheden om effectief te vergaderen. Na afloop bent u in staat om effectief sturing te geven aan overlegsituaties, kunt u binnen groepen uw standpunten helder formuleren en heeft u kaders leren vast te stellen, aan de hand waarvan u besluiten kunt nemen.

N.B. Als verdieping of follow-up op deze nascholing is de module: ‘Besluitvorming’ beschikbaar (3 uur). Deze module richt zich op zorgvuldige weging van belangen en verkenning van verschillende denkbeelden, hetgeen zal leiden tot besluiten met draagvlak en heldere afspraken.

Inhoud nascholing

  • Vergadertechnieken en hoofdwetten van communicatie
  • Juiste agendering en agendaplanning
  • Rol van voorzitter en notulist
  • Tijdsopbouw en heldere doelen
  • Afspraken en notulen
Nascholing voor

Apotheker
Huisarts
Specialist

Docent

Nicoline van Leeuwen verzorgt vanuit haar bureau MediPraction nascholingen in de medische en pharmaceutische branche.

 

Deze nascholingen zijn vooral gericht op praktijkmanagement in de breedste zin van het woord; bijvoorbeeld samenwerken in maatschap, HOED of andere vorm, personeelsmanagement, klantgerichte triage en persoonlijke effectiviteit en time management.

 

Haar kennis en ervaring uit bedrijfsleven en als praktijkmanager verwerkt ze in haar trainingen.

 

Haar uitgangspunt is uw praktijk. Dit maakt de geleerde vaardigheden praktisch en direct toepasbaar.

Duur nascholing

3 uur

Accreditering

Heraccreditering kan door Pfizer bv voor drie uur worden aangevraagd bij:

College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG.

Accreditatie Bureau Medisch Specialisten.

KNMP.

Aantal deelnemers

8 tot 10

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage ligt tussen de € 95,- en € 180,- p.p. (incl. 21% BTW).

 

In overleg met uw Pfizer contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld.

 

De eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die door uzelf worden gedragen, zoals accreditatie, locatie en catering.

Datum en locatie

In uw eigen buurt

Deelname

Deelnemen aan een nascholing doet u meestal in de avonduren na een drukke werkdag. Daarom stelt Pfizer u graag in de gelegenheid om deze nascholing in uw directe omgeving bij te wonen. Met als bijkomend voordeel dat u naschoolt met voor u bekende collegae en ook de mogelijkheid heeft om regionale casuïstiek in te brengen.

Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer informeert u graag over de mogelijkheden om deze nascholing in uw directe omgeving of specifiek voor uw samenwerkingsverband te organiseren. Voorwaarde is wel dat er minimaal 8 deelnemers zijn.

 

Bevestiging

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving binnen 5 werkdagen. Een week voor aanvang van de nascholing zullen wij u nogmaals attenderen op uw deelname en ontvangt u tevens een deelnemerslijst.

 

Meer weten?

Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met Pfizer Partners in Practice via telefoonnummer 010 - 406 42 60.