Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Pfizer versnelt klimaatactie, tegen 2040 ‘net-Zero Standard’

Pfizer heeft op 30 juni 2022 de verbintenis aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen en streeft ernaar de vrijwillige ‘Net-Zero Standard ‘tegen 2040 te bereiken, tien jaar eerder dan de tijdlijn die in de standaard wordt beschreven.

Als onderdeel van de verbintenis is de doelstelling van Pfizer om zijn broeikasgas-emissies tegen 2040 met 95% en zijn ‘value chain’ emissies met 90% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019 door de overgang van fossiele brandstoffen te versnellen. En door leveranciers aan te moedigen om gelijkwaardige acties in gang te zetten.

Pfizer versnelt klimaatactie, tegen 2040 ‘net-Zero Standard’

"De tijd dringt om de potentieel catastrofale impact van klimaatverandering, die de gezondheid van onze planeet en die van mensen over de hele wereld beïnvloedt, te minimaliseren", aldus Albert Bourla, voorzitter en Chief Executive Officer van Pfizer. "Nu de noodzaak van actie toeneemt, zijn we ervan overtuigd dat onze toewijding om de decarbonisatie van onze waardeketen te versnellen en de Net-Zero-standaard te bereiken - die in lijn is met het doel en de ESG-prioriteiten van Pfizer - , kan helpen om een positieve verandering in gang te zetten en een gezondere, duurzamere wereld op te bouwen."

‘De tijd dringt om de potentieel catastrofale impact van klimaatverandering te minimaliseren’

Om de broeikasgas-emissiereducties te versnellen, erkent Pfizer dat gedurfde partneractie en innovatie noodzakelijk zijn om alternatieve technologieën te ontwikkelen om betrouwbare opwekking van warmte- en stoomproductie mogelijk te maken om te voldoen aan de vraag van Pfizer's productie, R&D en commerciële activiteiten zonder fossiele brandstoffen. Daarnaast is Pfizer van plan om zijn wagenpark over te zetten naar hybride en elektrische alternatieven.

  • Pfizer streeft ernaar om de ‘net-zero’-doelstellingen tien jaar eerder te behalen dan de verwachtingen van de ‘Net-Zero Standard’
  • De verbintenis is afgestemd op de ESG-prioriteiten (Environmental, Social and Governance/ milieu, sociaal en bestuur) van Pfizer
  • Pfizer ondertekent ook vrijwillig de belofte van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatactie te versnellen

Pfizer heeft ook aangekondigd dat het de belofte van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) heeft ondertekend die belanghebbenden in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem - waaronder ziekenhuizen, gezondheidssystemen, ‘payers’, leveranciers en farmaceutische bedrijven - oproept om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een meer klimaatbestendige gezondheidszorginfrastructuur te bouwen.

Door dit te doen, verbindt Pfizer zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en publiekelijk verslag uit te brengen over zijn voortgang en onder andere klimaatbestendigheidsplannen te ontwikkelen. Meer details over de HHS-belofte vindt u hier.

Pfizer werd op 22 juni 2022 genoemd als een van de ondertekenaars van de belofte tijdens een bijeenkomnst in het Witte Huis.
 

Pfizers reis naar milieuduurzaamheid

De inzet van Pfizer om de CO2-uitstoot verder terug te dringen (decarboniseren) bouwt voort op meer dan 20 jaar milieu-inspanningen, waarbij het bedrijf drie generaties broeikasgasreductiedoelstellingen heeft gerealiseerd en meer dan 60% reductie van bedrijfsemissies (Scope 1 & 2) heeft gerealiseerd in de periode 2000 - 2020.

Pfizer was de eerste in de farmaceutische sector die zijn doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2015 door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) erkend kreeg. Het SBTi is een erkend leider in de wereldwijde inspanning om de klimaatcrisis aan te pakken.

Pfizer versnelt klimaatactie, tegen 2040 ‘net-Zero Standard’

In 2020 stelde Pfizer zijn vorige broeikasgas-emissiedoelstelling vast om tegen 2030 koolstofneutraal te worden en de scope 1 & 2 broeikasgasemissies tegen 2030 met 46% te verminderen ten opzichte van sw uittgangswaarde van 2019, waarbij de resterende emissies worden aangepakt met verifieerbare koolstofkredieten.

Pfizer blijft vooruitgang boeken en blijft zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 tegen 2030 met 46% te verminderen als een tussentijdse mijlpaal in de richting van zijn nieuwe Net-Zero 2040-doelstelling.

Ga voor meer informatie over de ESG-inspanningen van Pfizer naar het ESG-rapport.

Ga voor meer informatie over de ESG-inspanningen van Pfizer naar het ESG-rapport.
https://www.pfizer.nl/sites/default/files/2022-04/PP-UNP-NLD-0061%202022%20Pfizer_ESG_Report%20.pdf

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.