Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Position Paper Pfizer Rondetafelgesprek

2 oktober 2017

Position Paper Rondetafelgesprek Farmaceutische industrie, 2 oktober 2017 

Geachte leden van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Niemand betaalt graag teveel, ook niet voor medicijnen. Daarom begrijp ik dat er soms kritisch naar prijzen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen wordt gekeken. Ik ben mij in dit kader bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het leven van patiënten verbeteren

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Pfizer is in de eerste plaats gericht op de patiënt. 

Patiënten willen we behandelingen bieden die hun leven kunnen verbeteren. Dat is waar wij iedere dag mee bezig zijn.

Investeren voor de toekomst

Wij werken continu aan nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Bijvoorbeeld voor patiënten met allerlei soorten van kanker of alzheimer. Geneesmiddelen waar de patiënten en hun partner, familie en vrienden op wachten. Deze ontwikkelingen zijn alleen mogelijk dankzij investeringen van aandeelhouders. Daarom zijn wij een commercieel beursgenoteerd bedrijf. Met aandeelhouders die investeren in ons bedrijf, waarvoor zij een goed rendement terugkrijgen. Dit stelt ons in staat om ook in de toekomst met doorbraken te komen.

Beschikbaarheid van geneesmiddelen

Het is van het grootste belang dat geneesmiddelen, nieuw of ouder, goedkoop of duur, voor patiënten beschikbaar zijn. Daarom zijn mijn collega’s en ik dagelijks met alle betrokkenen in de zorg in gesprek. Met beleidsmedewerkers, met ziekenhuisapothekers, met zorgverzekeraars en vele anderen. Met een helder doel: ervoor zorgen dat patiënten over onze middelen kunnen beschikken.

Knelpunten oplossen

Wij willen helpen bij het oplossen van knelpunten als behandelingen in gevaar komen. Wat er in andere landen gebeurt, daar heb ik geen invloed op. Maar op wat hier in Nederland gebeurt daarentegen wel. Hier kunnen wij helpen oplossen en dat doen wij ook.

Samenwerking is de sleutel tot de oplossing

Pfizer heeft in Nederland direct na de EMA goedkeuring (op effectiviteit en veiligheid) van ons nieuwe middel voor uitgezaaide borstkanker een zogenaamd ‘Compassionate Use Program’ (CUP) opgezet. Hiermee konden artsen vrouwen die niet konden wachten tot de vergoeding was geregeld, al kosteloos met het middel behandelen.

Pfizer heeft in Nederland direct na de EMA goedkeuring (op effectiviteit en veiligheid) van ons nieuwe middel voor uitgezaaide borstkanker een zogenaamd ‘Compassionate Use Program’ (CUP) opgezet.

Door dit programma heeft Pfizer, vooruitlopend op het moment dat het middel deel uitmaakte van het verzekerde pakket, meer dan 500 vrouwen kunnen helpen. Dit vooruitlopend op de sluisprocedure. Na afloop van de reguliere CUP termijn heeft Pfizer - in afwachting van de uitkomsten van de sluis procedure - ons middel om niet verstrekt aan patiënten die het nodig hadden.

Omdat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover patiënten zijn wij de sluisprocedure ingegaan met een in onze ogen redelijke lijstprijs van €3600 per maand. Na een door beide partijen als zeer constructief ervaren onderhandeling van slechts zeven weken zijn de overheid en Pfizer het in recordtempo eens geworden over de definitieve lijstprijs (10% korting) plus een aanzienlijke confidentiële korting op de in de praktijk geldende prijs van het geneesmiddel.

Pfizer biedt sinds het aflopen van het patent op haar biologische reumamiddel alle ziekenhuizen marktconforme korting aan voor het Pfizer middel/TNF-alfaremmer. Dit is precies zoals minister Schippers het voor ogen had ten tijde van de overheveling van de TNF-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget.Ziekenhuizen kunnen op dit moment kiezen of zij hun patiënten een biosimilar etanercept of het oorspronkelijk middel van Pfizer willen aanbieden. Diverse ziekenhuizen maken, op basis van prijs, al gebruik van het aanbod van Pfizer.

Inmiddels lijken de totale uitgaven aan de TNF-alfaremmers al te dalen.1

Naar verwachting zal dit de komende jaren verder afnemen door patentverloop en de komst van biosimilars. Meer aanbieders zorgt voor meer concurrentie. Meer concurrentie zorgt voor lagere prijzen.

Toekomstige ontwikkelingen veilig stellen

Onze nieuwe, zeer specifieke geneesmiddelen voor veelal kleine patiëntengroepen hebben een prijs. En ja, dat gaat over veel geld. Het is echter onmogelijk om nieuwe innovatieve geneesmiddelen onder de totale ontwikkelprijs aan te bieden. De rekening van geneesmiddelenontwikkeling moet betaald worden, die verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven als Pfizer. Zoals gezegd kan dit niet zonder investeerders die duurzaam en gericht op de lange termijn zich aan ons willen binden. Dit systeem is van enorm grote waarde gebleken voor patiënten.

 

Iedere euro kun je maar één keer uitgeven

Op de vraag of het systeem van geneesmiddelenontwikkeling te duur wordt, kan ik moeilijk antwoord geven. Maar ik begrijp wel de urgentie. Daarom wil ik mij inzetten en eraan bijdragen om het systeem van geneesmiddelenontwikkeling zo effectief mogelijk in te richten. Ik wil werken aan oplossingen.

Want ook al zijn de totale uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland al jaren redelijk stabiel,2 toch moet Pfizer samen met andere innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars ook bijdragen aan de totale oplossing voor langdurig betaalbare gezondheidszorg in Nederland.

Dit kan niemand alleen, het is daarom enorm belangrijk dat ziekenhuizen, artsen en alle andere partijen in de gezondheidszorg de handen ineen slaan voor de toekomst. Hier horen wij, de innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars, ook bij.

 

Alle energie voor de patiënt

Wat als wij nu eens dezelfde energie zouden stoppen in het met elkaar samen werken in plaats van met elkaar te wedijveren over wie er nu gelijk heeft? Wat zouden we niet allemaal kunnen bereiken! Daarom: laten we het vanaf nu met al onze energie over oplossingen voor patiënten hebben.

Wiebke Rieb

Algemeen directeur Pfizer Nederland

Voetnoten:

1. Monitor uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg, juli 2017: pagina 17 https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Monitor_uitgaven_geneesmiddelen_in_de_medisch_specialistische_zorg

2. De Staat van Volksgezondheid en Zorg Kerncijfers voor beleid - een introductie, mei 2016; pagina 16 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/mei/De_Staat_van_Volksgezondheid_en_Zorg_Kerncijfers_

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.