Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Somavert®

De werkzame stof van SOMAVERT, pegvisomant, staat bekend als een groeihormoonreceptorantagonist. Deze middelen verminderen de werking van GH en de hoeveelheden IGF-I die in het bloed circuleren.

Wil je meer weten over acromegalie? Onder andere wat het het precies is en welke impact een hypofyseaandoening op je leven kan hebben? Lees hier meer over acromegalie.

Wil je meer weten over groeihormoonstoornissen? Onder andere welke mogelijke oorzaken groeihormoonstoornissen kunnen hebben en tot welke uiteenlopende problemen ze kunnen leiden? Lees hier meer over groeihormoonstoornissen.

Somavert, geneesmiddel van Pfizer | Pfizer Nederland

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

SOMAVERT wordt gebruikt voor de behandeling van acromegalie, een hormonale afwijking die het resultaat is van de toegenomen afscheiding van groeihormoon (GH) en IGF-I (Insuline-achtige groeifactoren), gekarakteriseerd door het te snel groeien van bot, zwelling van de weke delen, hartaandoeningen en daarmee samenhangende afwijkingen.