Skip directly to content

Besponsa®

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

De werkzame stof in BESPONSA is inotuzumab ozogamicine. Inotuzumab ozogamicine behoort tot een groep geneesmiddelen die zich tegen kankercellen richten. Deze geneesmiddelen worden antineoplastische middelen genoemd.

BESPONSA wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met acute lymfoblastische leukemie. Acute lymfoblastische leukemie is een vorm van bloedkanker waarbij u te veel witte bloedcellen heeft. BESPONSA is bestemd voor de behandeling van acute lymfoblastische leukemie voor volwassen patiënten die eerder andere behandelingen hebben geprobeerd en bij wie die behandelingen niet aangeslagen zijn.

BESPONSA werkt door zich aan cellen te hechten die het zogenoemde eiwit CD22 bevatten. Lymfoblastische leukemiecellen bevatten dit eiwit. Als het geneesmiddel zich aan de lymfoblastische leukemiecellen heeft gehecht, geeft het een stof af in de cellen die ingrijpt op het DNA van de cellen en ze uiteindelijk doodt.


PP-ONC-NLD-0160

Bijsluiter(s):

pdficon_0.gif Besponsa 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

SPC(s) (artseninformatietekst):

pdficon_0.gif Besponsa 1mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie