Skip directly to content

Ibrance®

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

IBRANCE is een geneesmiddel tegen kanker dat de werkzame stof palbociclib bevat.

Palbociclib werkt door het blokkeren van eiwitten die cyclineafhankelijke kinase 4 en 6 worden genoemd. Deze eiwitten reguleren de celgroei en celdeling. Het blokkeren van deze eiwitten kan de groei van kankercellen vertragen en de verergering van uw kanker uitstellen.

IBRANCE wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met bepaalde typen borstkanker (hormoonreceptor-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve borstkanker) die zich buiten de oorspronkelijke tumor en/of naar andere organen hebben verspreid. Het wordt samen met aromataseremmers of fulvestrant gegeven. Dit zijn middelen die gebruikt worden als hormoonbehandeling tegen kanker.

                                                                                                                                                                                                                    PP-IBR-NLD-0032

Bijsluiter(s):

pdficon_0.gif Ibrance 75 mg harde capsules.pdf

pdficon_0.gif Ibrance 100 mg harde capsules.pdf

pdficon_0.gif Ibrance 125 mg harde capsules.pdf 

SPC(s) (artseninformatietekst):

pdficon_0.gif Ibrance 75 mg harde capsules.pdf

pdficon_0.gif Ibrance 100 mg harde capsules.pdf

pdficon_0.gif Ibrance 125 mg harde capsules.pdf 

15.PFE.3.273